OL2000: Znane problemy z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL262634
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule podsumowano wpływ Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Microsoft Outlook na działanie tej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o różnych problemach, które mogą pojawić się po zastosowaniu aktualizacji, zobacz sekcję „Odwołania”.
Więcej informacji
Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Microsoft Outlook w znacznym stopniu zmienia sposób, w jaki aplikacja obsługuje załączniki i żądania dostępu programowego. Ze względu na nowy projekt po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń inaczej mogą się zachowywać funkcje i programy używające następujących elementów:
  • Załączników
  • Modelu obiektowego programu Outlook
  • Interfejsu MAPI (Simple Messaging Application Programming Interface)
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Microsoft Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wpływu aktualizacji na pracę projektantów i rozwiązania niestandardowe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262701 OL2000: Developer Information About the Outlook E-mail Security Update
Po zastosowaniu Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook różne funkcje tej aplikacji, a także zintegrowane z nią programy wyświetlają komunikaty ostrzegawcze z prośbą o potwierdzenie czynności. Działanie funkcji wymaga od użytkownika wyrażenia zgody. O ile administrator nie zastąpił ustawień domyślnych, użytkownikowi nie wolno zmieniać tego zachowania. W niektórych sytuacjach monitowanie może być przyczyną dłuższego wykonywania funkcji, ponieważ pewne czynności trzeba zatwierdzać wielokrotnie.

Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusów-robaków, takich jak ILOVEYOU, firma Microsoft postanowiła ograniczyć dostępność funkcji, które potencjalnie mogą posłużyć do napisania wirusa w programie Outlook. Firma Microsoft jest w trakcie oceniania funkcji zabezpieczeń tej aplikacji, a także ogólnej funkcjonalności przesyłania komunikatów pod kątem ich zastosowania w przyszłych wersjach produktów Microsoft.

Korespondencja seryjna

Podczas scalania z informacjami kontaktowymi programu Outlook różne funkcje związane z korespondencją seryjną generują komunikaty ostrzegawcze dotyczące książki adresowej. Dane zawarte w książce adresowej mogą być dostępne maksymalnie przez 10 minut, w tym czasie nie będą wyświetlane związane z nią komunikaty ostrzegawcze.

Korespondencja seryjna wysyłana pocztą e-mail lub faksem

Aby zakończyć korespondencję seryjną tworzoną przy użyciu folderu Kontakty do wysłania pocztą e-mail lub faksem, w ostateczności trzeba skorzystać z programu Microsoft Word. Po rozpoczęciu rzeczywistego scalania pojawia się komunikat ostrzegawczy wskazujący, że program próbuje uzyskać dostęp do książki adresowej. Zawarte w niej informacje można udostępnić maksymalnie przez 10 minut. W tym czasie nie pojawią się związane z nią komunikaty ostrzegawcze. Podczas wysyłania każdej wiadomości e-mail wyświetli się jednak osobny komunikat ostrzegawczy i trzeba odczekać pięć sekund przed potwierdzeniem procesu wysyłania. Na przykład dla stu adresatów wygenerowanie korespondencji seryjnej do wysłania pocztą e-mail potrwa ponad osiem minut, a co pięć sekund trzeba będzie zatwierdzać kolejną wiadomość e-mail. Jest to ograniczenie bieżącego projektu, ale trwają prace nad udoskonaleniami, które pojawią się w kolejnej wersji pakietu Microsoft Office.

Foldery zespołu

Foldery zespołu programu Outlook używają modelu obiektowego tej aplikacji do wykonywania wielu zadań. W przypadku rozmaitych zadań realizowanych za pomocą folderów zespołu, takich jak ustawianie uprawnień do informacji, wysyłanie wiadomości e-mail i tworzenie folderu zespołu, pojawia się monit o potwierdzenie dostępu. Po udostępnieniu książki adresowej i potwierdzeniu wysłania wiadomości e-mail funkcje folderów zespołu działają zgodnie z oczekiwaniem. W przypadku odmowy dostępu może pojawić się komunikat o błędzie w skrypcie.

Cyfrowe pulpity nawigacyjne

Cyfrowe pulpity nawigacyjne zazwyczaj zawierają skrypty na stronach HTML (Hypertext Markup Language). Jeżeli skrypt odwołuje się do tych części modelu obiektowego programu Outlook, które w wyniku aktualizacji zabezpieczeń zostały objęte ograniczeniami, przy próbie użycia pulpitu pojawi się monit o udzielenie dostępu. Po kliknięciu przycisku Nie w oknach dialogowych potwierdzenia strony cyfrowego pulpitu nawigacyjnego nie będą działać, ponieważ nie przewidziano w nich obsługi błędów, które wynikają z nowego zachowania.

Zaproszenia do folderu sieciowego

Podczas wysyłania nowej subskrypcji może pojawić się komunikat ostrzegawczy dotyczący książki adresowej. Takie komunikaty wyświetlają się także na komputerach innych użytkowników w chwili otrzymania żądania nowej subskrypcji. Pomimo komunikatów ostrzegawczych funkcja Foldery sieciowe działa prawidłowo.

Pusty obszar w miejscu załącznika

W przypadku użycia formatu Outlook Rich Text załączniki są umieszczane w tekście wiadomości e-mail. Jeżeli program Outlook blokuje jakiś załącznik, w wiadomości powstaje pusty obszar.

Przesyłanie dalej „niebezpiecznych” załączników

„Niebezpieczny”, czyli należący do kategorii Poziomu 1 załącznik nie jest dołączany do wiadomości przesyłanej dalej. Jest to zgodne z projektem programu.

Sposób usuwania „niebezpiecznych” załączników

Aby usunąć z wiadomości e-mail „niebezpieczny” załącznik, który zajmuje potrzebne miejsce na dysku, należy przesłać wiadomość dalej do samego siebie. Wiadomość przesłana dalej zostanie pozbawiona załącznika, a po jej odebraniu można usunąć oryginał i odzyskać miejsce na dysku.

Elementy dziennika i formularze niestandardowe

U góry elementów dziennika i niestandardowych formularzy programu Outlook komunikaty ostrzegawcze są niewidoczne. Z tego powodu brakuje wizualnej informacji, że program Outlook zablokował dostęp do załącznika.

Długość informacji u góry wiadomości jest ograniczona do czterech wierszy

Jeśli wiadomość e-mail zawiera więcej niż cztery wyświetlane u góry ustawienia oraz dołączono do niej „niebezpieczny” załącznik, to po jej otwarciu pojawiający się u góry komunikat informacyjny będzie niewidoczny.

Ograniczenia wezwań na spotkanie i zleceń zadań

Jeżeli używane są wezwania na spotkanie lub zlecania zadań, a zadanie lub spotkanie zawiera „niebezpieczny” załącznik, program Outlook aktualizuje komunikat ostrzegawczy u góry elementu, aby poinformować o zablokowaniu dostępu do załącznika. To zachowanie jest znanym ograniczeniem, często stosowanym w przypadku formularzy wezwania na spotkanie i zlecenia zadania. Podczas korzystania ze zlecenia zadań i wezwań na spotkanie można zaobserwować zmienne traktowanie załączników, które zależy od okoliczności zablokowania „niebezpiecznego” załącznika. Przyczyną tych ograniczeń jest architektura programu Outlook i formularza zlecenia.

Zmiana miejsca uruchamiania w instalatorze

Jeśli program Outlook zainstalowano z myślą o lokalnym uruchamianiu, a następnie zastosowano aktualizację zabezpieczeń i kliknięto opcję Uruchamiaj z serwera, aby zmienić sposób uruchamiania aplikacji, funkcje aktualizacji zabezpieczeń stają się niedostępne, a ponowne zastosowanie aktualizacji na komputerze jest niemożliwe. Należy ponownie zmienić ustawienie „Uruchamiaj z” na wartość „Lokalnie”, używając Instalatora pakietu Office lub programu Outlook.

Skrypty VBScript w plikach szablonów (oft) nie są wykonywane

Po otwarciu zawierającego skrypt pliku szablonu elementu programu Outlook (oft) skrypt zostaje wyłączony. Nie pojawia się przy tym komunikat ostrzegawczy z pytaniem o włączenie albo wyłączenie makra. Jest to funkcja aktualizacji zabezpieczeń. Aby przywrócić utraconą funkcjonalność, administrator powinien skonfigurować komputer w taki sposób, by pojawiał się monit z prośbą o wykonanie skryptu.

Zachowanie narzędzia do szybkiego podglądu

Bez względu na typ plików dodanych do listy Poziomu 2, można używać funkcji Szybki podgląd systemu Windows do obejrzenia zawartości załączników. W ten sposób nie można ich jednak otwierać.

Interfejs Simple MAPI, program Outlook i obiekty CDO nie współdzielą ustawień czasu

Ponieważ wymienione modele obiektowe lub interfejsy API są uruchamiane odrębnymi procesami, każdy z nich ma własne ustawienia obowiązujące podczas monitowania użytkownika o zezwolenie na dostęp przez określony czas. Jeżeli, na przykład, niestandardowy formularz programu Outlook zawiera skrypt Visual Basic Scripting Edition (VBScript) wykorzystujący modele obiektowe programu Outlook oraz obiektów CDO, użytkownik jest dwukrotnie monitowany o określenie dozwolonego czasu użytkowania modelu obiektowego. Jeden monit dotyczy jednego modelu obiektowego.

Ponawianie monitów po ponownym uruchomieniu programu Outlook

Jeżeli jakaś aplikacja zażąda dostępu do modelu obiektowego programu Outlook po zamknięciu aplikacji i jej ponownym uruchomieniu, to pojawi się kolejny monit o zezwolenie na dostęp. Wyrażenie zgody na udostępnienie modelu obiektów programu Outlook nie jest zapamiętywane przez komputer, więc po ponownym uruchomieniu programu Outlook monit pojawia się jeszcze raz, jeśli jakaś aplikacja zażąda dostępu do modelu obiektów.

Obiekty Collaborative Data Objects (CDO)

CDO to kolejny model obiektów, który może być użyty przez twórców wirusów do wysyłania poczty. Aby wyeliminować ryzyko, aktualizacja programu Microsoft Outlook 98 usuwa obiekty CDO z systemu. Taka operacja jest jednak niemożliwa w przypadku aktualizacji programu Outlook 2000. W związku z tym firma Microsoft zaleca ręczne odinstalowanie obiektów CDO przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń pochodzącego z Instalatora programu Outlook lub pakietu Office.

Administrator nie może włączyć ponownie przycisku Wyślij

Aktualizacja ogranicza użycie obiektu Pasek_poleceń. W efekcie programowa emulacja kliknięcia przycisku Wyślij jest niemożliwa. Nie istnieje opcja administracyjna, która usuwa to ograniczenie, można je jednak ominąć. Do programowego wysyłania poczty wystarczy użyć metody Wyślij.

Użycie listy dystrybucyjnej w Formularzu zabezpieczeń programu Outlook

Jeżeli listy dystrybucyjne wpisano w polu Członkowie Formularza zabezpieczeń programu Outlook, to ustawienia zabezpieczeń nie będą stosowane w przypadku wszystkich wymienionych na liście użytkowników. Aby ustawienia zabezpieczeń odniosły skutek, należy osobno dodać każdego użytkownika.

Wskazanie czasomierza modelu obiektowego dotyczy przycisku Tak i Nie

Jeżeli po próbie uzyskania przez program dostępu do książki adresowej użytkownik kliknie, aby zaznaczyć pole wyboru i zezwolić na dostęp przez 10 minut, a następnie w oknie dialogowym kliknie przycisk Nie, dostęp do informacji będzie zablokowany przez 10 minut. Wskazania czasomierza obowiązują bez względu na to, czy w oknie dialogowym kliknięto przycisk Tak, czy Nie.

Informacja wyświetlana u góry wiadomości e-mail nie obejmuje nazwy pliku

Po dodaniu do wiadomości e-mail „niebezpiecznego” załącznika, ale przed jej wysłaniem, można zmienić właściwości załącznika. Można zmienić nazwę pliku wyświetlaną w wiadomości e-mail, ale nie można nazwać ponownie samego załącznika. Po odebraniu wiadomości przez adresata załącznik będzie niedostępny, ale w komunikacie informacyjnym u góry wiadomości e-mail nie zostanie wyświetlona rzeczywista nazwa pliku załącznika, ale nazwa ustawiona przez nadawcę.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
262701 OL2000: Developer Information About the Outlook E-mail Security Update
263297 OL2000: Informacje dla administratorów dotyczące Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
262634 OL2000: Znane problemy z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
264567 OL2000: Known Setup Issues with the Outlook E-mail Security Update
264128 OL2000: Known Interoperability Issues with the Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Znane problemy ze współpracą oprogramowania innych firm z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
OL2K
Właściwości

Identyfikator artykułu: 262634 — ostatni przegląd: 01/12/2015 16:49:21 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbpending KB262634
Opinia