Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Program Internet Explorer używa serwera proxy dla lokalnego adresu IP nawet wtedy, gdy jest włączona opcja „Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych”

Symptomy
W przypadku łączenia się z serwerem sieci Web przy użyciu adresu IP (Internet Protocol) lub w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN, Fully Qualified Domain Name) w sieci lokalnej program Microsoft Internet Explorer lub Windows Internet Explorer łączy się za pośrednictwem wyznaczonego serwera proxy nawet wtedy, gdy jest włączona opcja Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych.

Tymczasem w przypadku łączenia się z serwerem sieci Web przy użyciu nazwy hosta (na przykład http://serwer_sieci_web) zamiast adresu IP (na przykład http://10.0.0.1) lub nazwy FQDN (na przykład http://serwer_sieci_web.nazwa_domeny.com) serwer proxy nie jest używany i program Internet Explorer łączy się bezpośrednio z serwerem.
Przyczyna
Jeśli jest włączona opcja Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych, to domyślnie są sprawdzane tylko nazwy hostów.
Rozwiązanie
Aby były pomijane adresy IP z określonego zakresu lub konkretna nazwa domeny, określ żądane adresy na liście wyjątków serwera proxy:
  1. W programie Internet Explorer w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wpisz odpowiednie informacje w obszarze Wyjątki.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
hostname hostnames
Właściwości

Identyfikator artykułu: 262981 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:14:59 — zmiana: 4.11

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Microsoft Win Home Prem 7 Win Home Prem N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64

  • kbenv kbprb KB262981
Opinia