Jak rozwiązywać problemy z wyświetlaniem w grach firmy Microsoft

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z wyświetlaniem, które mogą występować podczas używania jednej z gier firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Ta sekcja zawiera następujące tematy:
 • Symptomy ogólne
 • Metody rozwiązywania problemów z wyświetlaniem

Symptomy ogólne

Następująca lista zawiera symptomy ogólne, które mogą występować podczas używania jednej z gier firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”:
 • Brakuje tekstur.
 • Tekstury są zniekształcone.
 • Kolory tekstur są zniekształcone.
 • Tekstury są zamazane.
 • Tekstury migają.
 • Migający wskaźnik myszy.
 • Tekst na ekranie jest zamazany lub go nie widać.
 • Grafika jest czarna lub biała.
 • Ekran robi się czarny.
 • Na ekranie pojawiają się migoczące poziome linie.

Metody rozwiązywania problemów z wyświetlaniem

Sprawdzenie znanych problemów

Mogą występować określone problemy, mające swoją dokumentację, która może pomóc w rozwiązaniu problemów z wyświetlaniem. Aby wyświetlić listę znanych problemów dotyczących danej gry firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wybierz lub odszukaj odpowiednią grę:

Instalacja najnowszego sterownika wideo do danej karty wideo

Skontaktuj się z producentem karty wideo, aby uzyskać informacje dotyczące sposobów uzyskania oraz zainstalowania najnowszej wersji sterownika dla sprzętu wideo. Aby sprawdzić, czy są dostępne odpowiednie aktualizacje sterowników, odwiedź następującą witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web:Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić pokaz multimediów strumieniowych.
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem karty wideo, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Aby zidentyfikować nazwę i producenta sprzętu wideo, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. W obszarze Urządzenie znajdź pozycje Nazwa i Producent.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić strumieniowy pokaz multimedialny.

Instalacja najnowszej wersji programu DirectX

Aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu DirectX, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dopasowanie ustawień ekranu

Wiele nowszych gier firmy Microsoft wymaga karty wideo i monitora obsługujących rozdzielczość przynajmniej 800 x 600 w trybie High Color (16-bitowym). Ustaw rozdzielczość ekranu systemu Windows na 800 x 600 w trybie High Color (16-bitowym) i wypróbuj działanie gry. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przesuń suwak Obszar pulpitu lub Obszar ekranu na ustawienie 800 x 600 pikseli.
 5. W polu Paleta kolorów lub Kolory kliknij opcję High Color (16 bitów).
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować ustawienia.

Dopasowanie ustawień ekranu
Uwaga: Po dokonaniu zmiany rozdzielczości ekranu może być konieczne dopasowanie ustawień monitora, aby ekran był wyświetlany poprawnie. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji monitora.

Jeśli wiesz, w jakiej rozdzielczości działa gra, wybierz taką samą rozdzielczość w ustawieniach ekranu systemu Windows. Można także spróbować ustawić rozdzielczość ekranu na 640 x 480 w trybie High Color (16-bitowym).

Dopasowanie przyspieszania sprzętowego grafiki

Aby dopasować przyspieszanie sprzętowe grafiki, użyj metody opisanej dla danego systemu operacyjnego:
 • System Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
  3. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Zaawansowane.
  4. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów.
  5. Przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe o dwie pozycje w lewo od ustawienia Pełne (ustawienie Wyłącz wszystkie przyspieszenia kursora i zaawansowanego rysowania. Użyj tego ustawienia, aby naprawić problemy rysowania).
  6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
  7. Wypróbuj działanie gry.
  Dopasowanie przyspieszania grafiki
 • System Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
  3. Na karcie Wydajność kliknij przycisk Grafika.
  4. Przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe o jedną pozycję w lewo od ustawienia Pełne (ustawienie Większość funkcji przyspieszania: użyj tego ustawienia, aby usunąć problemy ze wskaźnikiem myszy).
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  6. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.
  7. Wypróbuj działanie gry.
Uwaga: Jeśli gra działa z wyłączonym przyspieszaniem sprzętowym, może to oznaczać, że trzeba zaktualizować sterownik wideo lub że z tą kartą graficzną gra nie może działać z pełnym przyspieszaniem.

Sprawdzenie lub włączenie modułu Direct3D

Aby włączyć przyspieszanie Direct3D, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ekran sprawdź, czy wszystkie funkcje programu DirectX są włączone. Jeśli dowolna funkcja jest wyłączona, kliknij przycisk Włącz obok tej funkcji.

  Uwaga: Jeśli niektóre funkcje programu DirectX są niedostępne, sprawdź, czy karta wideo spełnia wymagania minimalne.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić strumieniowy pokaz multimedialny.

Przełączenie z trybu pełnoekranowego do trybu okna

Grę można przełączyć, aby działała w trybie okna. Aby przełączyć grę do trybu okna, uruchom grę i naciśnij klawisze ALT+ENTER.

Uwaga
: Nie wszystkie gry obsługują tę funkcję.
 • Jeśli przełączenie gry do trybu okna nie skutkuje, przejdź do następnego kroku.
 • Jeśli po przełączeniu gry do trybu okna problem przestał występować, karta wideo i program DirectX nie są zainstalowane poprawnie lub z tą kartą wideo gra nie może działać w trybie pełnoekranowym.

Dopasowanie szybkości odświeżania

W systemie Windows 95 wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 3. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Na karcie Karta w obszarze Szybkość odświeżania wybierz opcję Ustawienia domyślne karty.
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
W systemie Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Ewentualnie kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 3. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Na karcie Karta kliknij przycisk Lista wszystkich trybów.
 5. Wybierz prawidłowy tryb.
 6. Kliknij przycisk OK dwa razy.
W systemie Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Ewentualnie kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 3. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Na karcie Karta kliknij przycisk Zmień.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora aktualizacji sterownika urządzenia, aby wybrać dobry sterownik.
 6. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Usunięcie niepotrzebnych kart przy użyciu Narzędzia diagnostycznego DirectX (tylko system Windows 95 i Windows 98)

Aby usunąć niepotrzebne karty, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dxdiag -ghost w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Więcej pomocy.
 3. Kliknij przycisk Nieaktywne.
 4. Kliknij element po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk Kopia zapasowa.
 5. Powtarzaj te kroki, dopóki wszystkie elementy nie zostaną usunięte z okna Nieaktywne.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.

Ustawienie przysłony portu AGP na 64 lub 128 megabajtów

Jeśli jest używana karta AGP mająca mniej niż 32 megabajty (MB) pamięci i jest ustawiona zbyt niska przysłona portu AGP, niektóre gry mogą się zawieszać, a inne mogą nie działać. Zaleca się ustawienie przysłony portu AGP na wartość 64 MB, jeśli całkowita ilość pamięci systemowej jest mniejsza niż 192 MB.

Jeśli ilość pamięci systemowej wynosi co najmniej 256 MB, należy ustawić przysłonę na wartość 128. Wyższe ustawienia nie mają większego wpływu na wydajność i w rzeczywistości zwiększają rozmiar tabeli GART (Graphic Address Remapping Table), a wzrost rozmiaru tabeli GART może czasami mieć negatywne skutki. W wielu komputerach rozmiar przysłony portu AGP ustawia się w systemie BIOS. Aby uzyskać informacje o ustawianiu wielkości przysłony portu AGP, skontaktuj się z producentem komputera lub płyty głównej.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem komputera lub płyty głównej, kliknij odpowiedni numer artykułu na poniższej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
1.00 2.00 msgame black screen crash hangs freeze lock fatal exception t-shoot video display
Właściwości

Identyfikator artykułu: 263039 — ostatni przegląd: 11/24/2006 18:38:17 — zmiana: 25.4

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft Age of Empires II: The Age of Kings, Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Bicycle Board Games 1.5, Microsoft Bicycle Card Games 1.0, Microsoft Casino, Microsoft Classic Board Games 1.0, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Crimson Skies, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Dungeon Siege II, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Freelancer, Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft MechCommander 2, Microsoft MechWarrior 4: Black Knight, Microsoft MechWarrior 4: Clan Mech Pak, Microsoft MechWarrior 4: Inner Sphere Mech Pak, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft MechWarrior 4: Vengeance, Microsoft Midtown Madness 2, Microsoft Motocross Madness 2, Microsoft Pandora's Box, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Zoo Tycoon 1.0, Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania

 • kbgraphxlink kbdisplay kbenv kbhowto KB263039
Opinia