Modem korzystający z wirtualnego portu COM wybiera numer tylko impulsowo

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL263643
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas łączenia się z pulą modemu z wykorzystaniem usługi udostępniania modemów Small Business Server z komputera Windows 2000 modem może nie odpowiadać lub odpowiadać nieprawidłowo, to znaczy może nie wybierać numeru, wybierać numer tylko impulsowo lub nie używać innych ciągów inicjacji.
Przyczyna
Niezgodność standardowego sterownika Unimodem z Klientem udostępniania modemów powoduje wysłanie do modemu uszkodzonego ciągu inicjacji modemu. Nie pozwala to na udzielenie przez modem poprawnej odpowiedzi.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Wersja tej poprawki w języku angielskim powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data   Godzina  Wersja       Rozmiar  Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------------  17-05-00 19:50   5.00.2195.2096   28720   Modem.sys


W przypadku komputerów, na których system Windows 2000 jest już zainstalowany, należy uzyskać poprawkę, a następnie wykonać następujące kroki:
 1. Umieść plik poprawki na dyskietce lub w folderze na dysku twardym.
 2. Zamknij wszystkie uruchomione programy, ponieważ komputer jest ponownie uruchamiany po zastosowaniu poprawki.
 3. Przy użyciu Eksploratora Windows zlokalizuj i kliknij dwukrotnie plik poprawki.
 4. Jeżeli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, wyjmij dyskietkę (jeżeli była używana), a następnie kliknij przyciskOK.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak jednocześnie zainstalować system Windows 2000 i poprawki dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek dla systemu Windows 2000
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Windows 2000 Service Pack 2.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 263643 — ostatni przegląd: 02/06/2014 22:03:45 — zmiana: 4.3

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp2fix KB263643
Opinia