Usługi terminalowe systemu Windows 2000 nie przekierowują drukarek sieciowych

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Usługi terminalowe systemu Microsoft Windows 2000 umożliwiają przekierowanie drukarek lokalnych komputerów klienckich podczas logowania w sesji usług terminalowych w przypadku korzystania z oprogramowania klienckiego usług terminalowych RDP 5 firmy Microsoft. Drukarki lokalne są przekierowywane domyślnie.

Podczas łączenia się klientów, na których skonfigurowano drukarki sieciowe, z sesją usług terminalowych, klienckie drukarki sieciowe nie są przekierowywane. Takie zachowanie jest zgodne z projektem systemu. Firma Microsoft nie zapewnia obsługi przekierowania drukarek sieciowych w systemach Windows 2000 Server lub Advanced Server. W przypadku tej funkcji wymagane jest korzystanie z dodatkowych produktów oferowanych przez innych producentów.

Jeżeli użytkownicy korzystający z usług terminalowych muszą drukować przy użyciu drukarki sieciowej, oprogramowanie klienckie może za pośrednictwem Kreatora dodawania drukarki skonfigurować drukarkę sieciową na komputerze, na którym są uruchomione usługi terminalowe, oraz umożliwić użytkownikom wybranie i korzystanie z danej drukarki. Jeżeli nie można wykorzystać tego rozwiązania, w niektórych okolicznościach można mapować port lokalny (LPT) po stronie klienckiej na ścieżkę sieciową i zainstalować sterownik drukarki w celu drukowania przy użyciu tego portu. Zastosowanie powyższej metody obejścia problemu spowoduje automatyczne przekierowanie zadań do drukarki lokalnej, a dane wyjściowe wysyłane do tej drukarki będą następnie ponownie przekierowywane do sieciowego urządzenia drukującego. Ta metoda obejścia problemu nie jest funkcją uwzględnioną w projekcie protokołu RDP 5 i nie może być pomyślnie stosowana we wszystkich przypadkach.

Informacje podane w tym artykule zostały udostępnione do celów informacyjnych i nie reprezentują obsługiwanej implementacji przekierowania wydruku w usługach terminalowych.
Więcej informacji
W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli konieczne jest przekierowanie drukarki sieciowej, można mapować drukarkę sieciową do portu lokalnego.

W systemach Windows 2000 i Microsoft Windows NT można korzystać z następującego polecenia:

net use lpt3 \\nazwa_serwera\printer /persistent:yes
To polecenie mapuje drukarkę sieciową do portu lokalnego LPT3. Użytkownik może następnie zainstalować odpowiednie sterowniki dla danej drukarki, podobnie jak w przypadku drukarki podłączonej do portu LPT3. W takim przypadku drukarka na porcie LPT3 jest przekierowywana wówczas, gdy użytkownik łączy się z sesją usług terminalowych. Opisana metoda może być również wykorzystana w odniesieniu do portów LPT1 i LPT2 pod warunkiem, że urządzenia lokalne nie są podłączone do tych portów.

Systemy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me):

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy drukarkę sieciową w folderze drukarek i kliknąć polecenie Właściwości. Na karcie Szczegóły w oknie dialogowym Właściwości drukarki należy kliknąć przycisk Przechwyć port drukarki. Po wykonaniu tej czynności można wybrać port LPT, który powinien być mapowany na daną ścieżkę sieciową.

Powyższa metoda obejścia problemu jest użyteczna w środowiskach, w których użytkownik otwiera sesję na komputerze udostępniającym usługi terminalowe w sieci zdalnej (na przykład poprzez Internet) i chce drukować przy użyciu drukarki udostępnionej w sieci lokalnej (LAN).

Alternatywna metoda obejścia problemu polega na zainstalowaniu klienckiego oprogramowania podłączania pulpitu zdalnego, zgodnego z najnowszą wersją protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) i usługami terminalowymi systemu Windows 2000. Odpowiednie oprogramowanie klienckie zostało uwzględnione w systemie Microsoft Windows XP i może być również pobrane z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309825 JAK: Bezpieczne kopiowanie i wklejanie plików między klientem usług terminalowych a serwerem terminali w systemie Windows 2000
278139 Rdpclip and Drmapsrv Are Unsupported with Terminal Services Advanced Client
Właściwości

Identyfikator artykułu: 264039 — ostatni przegląd: 12/05/2015 20:27:53 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprint kbnetwork KB264039
Opinia