Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS12-003: Luka w zabezpieczeniach w podsystemie wykonawczym serwerowego lub klienckiego systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień: 10 stycznia 2012

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-003. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winsrv.dll5.1.2600.6179293,37625-Nov-201121:57x86SP3SP3GDR
Winsrv.dll5.1.2600.6179293,37625-Nov-201121:56x86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005-Jul-201013:16x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winsrv.dll5.2.3790.4940513,02429-Nov-201100:09x64SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.4940514,04829-Nov-201100:06x64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1462,12829-Nov-201100:10x64NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winsrv.dll5.2.3790.4940301,05628-Nov-201110:29x86SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.4940301,56828-Nov-201110:28x86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18407-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Winsrv.dll5.2.3790.4940818,68829-Nov-201100:09IA-64SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.4940820,73629-Nov-201100:06IA-64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1655,15229-Nov-201100:10IA-64NoneNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18545376,32025-Nov-201115:59x86
Winsrv.dll6.0.6002.22747376,32026-Nov-201119:00x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18545451,07225-Nov-201116:25x64
Winsrv.dll6.0.6002.22747451,07225-Nov-201115:23x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18545903,68025-Nov-201115:48IA-64
Winsrv.dll6.0.6002.22747904,19225-Nov-201115:16IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_1_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_2_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_2_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_3_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_3_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameX86_6e24901150d093d3cf4213d8a22a86f3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_937677e269f93aae.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameX86_d90e80ef9ae5211e6e391e2eb9e1becd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_1c41be5c63e0e5ca.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_b83ed97c9997627e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,483
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:59
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_b8ca78c1b2b3321d.manifest
File versionNot Applicable
File size10,483
Date (UTC)26-Nov-2011
Time (UTC)19:31

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_58ef5ef0315a693189a55146d30e05f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_7fafbda877559bde.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameAmd64_f6225c0121a8e788b01754175378fd99_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_cc09b4f7cc15a946.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_145d750051f4d3b4.manifest
File versionNot Applicable
File size10,505
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:52
File nameAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_14e914456b10a353.manifest
File versionNot Applicable
File size10,505
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)15:53
File namePackage_1_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_1_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,552
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_2_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_2_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,388
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_3_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_3_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,388
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_1eb21f52865595af.manifest
File versionNot Applicable
File size7,369
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:38
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_1f3dbe979f71654e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,369
Date (UTC)26-Nov-2011
Time (UTC)19:06

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_65b603f22472ad004f02282d460b57ba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_66adcbc0c1a3fec5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameIa64_7636504d2d966e2fc8bb8e92b75a263e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_d4e3b5e85eee8bfc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_b8407d7299956b7a.manifest
File versionNot Applicable
File size10,494
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:03
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_b8cc1cb7b2b13b19.manifest
File versionNot Applicable
File size10,494
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)15:31
File namePackage_1_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_1_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_2_for_kb2646524_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_2_for_kb2646524~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File namePackage_for_kb2646524_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File namePackage_for_kb2646524_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:47
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)07:48
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18545_none_1eb21f52865595af.manifest
File versionNot Applicable
File size7,369
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)16:38
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22747_none_1f3dbe979f71654e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,369
Date (UTC)26-Nov-2011
Time (UTC)19:06
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2646524 — ostatni przegląd: 01/16/2012 11:14:00 — zmiana: 2.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2646524
Opinia