Jak włączyć i wyłączyć funkcję Przywracanie systemu

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule omówiono sposoby włączania i wyłączania funkcji Przywracanie systemu w systemie Windows Millennium Edition (Me).

PRZESTROGA: Wyłączenie funkcji Przywracanie systemu powoduje usunięcie wszystkich poprzednich punktów przywracania. Nie należy wyłączać funkcji Przywracanie systemu, jeżeli konieczne jest używanie funkcji Przywracanie systemu do przywracania poprzedniego stanu komputera.
Więcej informacji
Funkcja Przywracanie systemu jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć funkcję Przywracanie systemu:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Wydajność kliknij przycisk System plików lub naciśnij klawisze ALT+F.
  3. Na karcie Rozwiązywanie problemów kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu.
  4. Kliknij przycisk OK dwa razy, a następnie kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera.
  5. Aby ponownie włączyć funkcję Przywracania systemu, postępuj zgodnie z krokami 1-3, jednak w kroku 3 kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu.
Przywracanie systemu to funkcja umożliwiająca „cofnięcie” komputera do poprzedniego stanu, czyli jego przywrócenie, przy czym jest to stan sprzed zajścia pewnych zdarzeń, np. instalacji określonego oprogramowania lub sprzętu. Przywracanie systemu jest zaawansowanym narzędziem, które zazwyczaj nie powinno być wyłączane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 264887 — ostatni przegląd: 10/03/2004 04:14:00 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbfaq kbhowto KB264887
Opinia