WD2000: Udostępniono Aktualizację zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL265031
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała Aktualizację zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1, która eliminuje pewną lukę w zabezpieczeniach w programie Microsoft Word 2000. Luka ta umożliwia propagację wirusów e-mail na komputerach skonfigurowanych do używania programu Word jako edytora poczty e-mail, niezależnie od tego, czy zainstalowano Aktualizację zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook.

Jeśli program Word jest używany jako edytor poczty e-mail w programie Microsoft Outlook, do wysyłania wiadomości e-mail może być używane jedno z poleceń modelu obiektów programu Word. Ta aktualizacja blokuje używanie tego polecenia i zapewnia użytkownikom wyższy poziom zabezpieczeń, jeśli jest używana w połączeniu z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook.Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack
Aby uzyskać dodatkowe informacje o Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262617 OL98: Information About the Outlook E-mail Security Update
262631 OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
Więcej informacji
UWAGA: Ta aktualizacja obejmuje również rozwiązanie problemu roku przestępnego, polegającemu na tym, że w pewnych okolicznościach wyświetlany jest niewłaściwy dzień tygodnia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o problemie roku przestępnego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256903 WD2000: Day Name Is Incorrect in Document After Save As Word 6.0

Jak zainstalować Aktualizację zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, wykonaj następujące kroki:
 1. Używając przeglądarki sieci Web, przejdź pod następujący adres firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przyciskPobierz teraz!, aby rozpocząć pobieranie aktualizacji.
 3. Zaznacz opcjęZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przyciskZapisz, aby zapisać plik Wd2ksec.exe w wybranym folderze.
 5. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikWd2ksec.exe.
 6. Kliknij przyciskTakw odpowiedzi na następujący komunikat:
  Ten program zainstaluje Aktualizację zabezpieczeń języka VBA dla programu Word 2000 SR-1. Czy chcesz kontynuować?
 7. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 8. Kliknij przyciskOKw odpowiedzi na następujący komunikat:
  Aktualizacja została pomyślnie zastosowana.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana

Aby sprawdzić, czy Aktualizacja zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1 została zainstalowana, wykonaj następujące kroki.

W systemie Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieZnajdź, a następnie kliknij poleceniePliki lub foldery.
 2. W poluNazwawpiszWinword.exe.
 3. W poluSzukaj wzmień folder na katalog główny dysku twardego. Na przykład zmień folder w poluSzukaj wnaC:.
 4. Upewnij się, że pole wyboruUwzględniaj podfolderyjest zaznaczone.
 5. Kliknij przyciskZnajdź.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plikWinword.exei kliknij polecenieWłaściwościw menu skrótów, które się pojawia.
 7. Na karcieWersjajakoWersja plikupowinna pojawiać się wersja9.0.0.4125lub nowsza.
W systemie Microsoft Windows 2000:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieWyszukaj, a następnie kliknij poleceniePliki lub foldery.
 2. W poluWyszukaj pliki i foldery o nazwiewpiszWinword.exe.
 3. W poluSzukaj wzmień folder na katalog główny dysku twardego. Na przykład zmień folder w poluSzukaj wnaC:.
 4. Kliknij przyciskWyszukaj teraz.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plikWinword.exei kliknij polecenieWłaściwościw menu skrótów, które się pojawia.
 6. Na karcieWersjajakoWersja plikupowinna pojawiać się wersja9.0.0.4125lub nowsza.

Jak rozwiązywać problemy z instalacją aktualizacji

Jeśli wystąpią problemy z instalacją Aktualizacji zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1, weź pod uwagę następujące sugestie:
 • Problem może wystąpić, jeśli spróbujesz uruchomić aktualizację z jej bieżącej lokalizacji w witrynie sieci Web Microsoft OfficeUpdate. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, spróbuj najpierw zapisać aktualizację na lokalnym dysku twardym, a następnie uruchomić ją. W tym celu wykonaj kroki opisane w sekcji „Jak zainstalować Aktualizację zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1” tego artykułu.
 • Problem może wystąpić, jeśli na komputerze był preinstalowany zestaw Microsoft Works 2000 Suite, a następnie zainstalowano pakiet Microsoft Office 2000. W tej sytuacji podczas instalowania Aktualizacji zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1 może pojawić się monit o włożenie dysku CD z zestawem Microsoft Works Suite 2000 zamiast dysku CD z pakietem Microsoft Office 2000.Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak obejść ten problem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  259136 WD2000: Installer Requests Works 2000 Suite CD-ROM
 • Problem z instalacją może wystąpić, jeśli istnieją problemy z Rejestrem systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, napraw instalację pakietu Microsoft Office 2000, a następnie spróbuj ponownie zastosować Aktualizację zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1.Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak naprawić pakiet Microsoft Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  264625 OFF2000: How to Install or Repair Microsoft Office 2000
 • Jeśli podczas instalacji Aktualizacji zabezpieczeń polecenia pocztowego dla programu Word 2000 SR-1 pojawi się następujący komunikat, oznacza to, że aktualizacja została już zastosowana:

  Ta aktualizacja jest już zainstalowana.
  Aby sprawdzić, czy odpowiednia wersja programu Microsoft Word jest już zainstalowana, zobacz sekcję „Jak sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana” tego artykułu. Jeśli masz wersję9.0.0.4125 lub nowszą, aktualizacja jest już zainstalowana.
vba email poprawka wd2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 265031 — ostatni przegląd: 02/23/2014 19:38:34 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbemail kbfix kbinfo kboffice2000sp2fix wd2000 KB265031
Opinia