Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XFOR: Jak skonfigurować łącznik protokołu SMTP w programie Exchange 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL265293
Streszczenie
W programie Exchange 2000 łącznik protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) zastępuje usługę Internet Mail Service ze starszych wersji programu Exchange Server. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować łącznik protokołu SMTP.
Więcej informacji
W programie Exchange System Manager:
 1. Rozwiń kontener Administrative Groups (Grupy administracyjne). Aby to zrobić, kliknijznak plus(+) na lewo od tego kontenera.
 2. Kliknij grupę administracyjną, z którą chcesz pracować, a następnie rozwiń ją.
 3. Rozwiń kontener Routing Groups (Grupy routingu).
 4. Kliknij grupę routingu, z którą chcesz pracować, a następnie rozwiń ją.
 5. Kliknij kontenerConnectors (Łączniki). Kliknij prawym przyciskiem myszy kontenerConnectors, a następnie kliknij polecenieNew (Nowy).
 6. Kliknij pozycjęSMTP Connector (Łącznik protokołu SMTP).
 7. Na karcieGeneral (Ogólne)podaj odpowiednią nazwę identyfikującą łącznik.
 8. Wybierz opcję używania usługi DNS lub przesyłania poczty dalej do inteligentnego hosta (jeśli przekazujesz pocztę za pośrednictwem serwera poczty usługodawcy internetowego).
 9. W obszarzeLocal Bridgeheads (Lokalne serwery czołowe)kliknij przyciskAdd (Dodaj). Dodaj serwer, który ma być serwerem czołowym dla grupy routingu. Wyznacz serwer wirtualny SMTP jako serwer czołowy dla łącznika protokołu SMTP.
 10. Kliknij kartęAddress Space(Przestrzeń adresowa). W obszarzeConnector Scope (Zasięg łącznika)kliknij opcjęEntire Organization(Cała organizacja) lubRouting Group (Grupa routingu). Tak jak w przypadku konfigurowania usługi Internet Mail Service w starszych wersjach programu Exchange Server, kliknij przyciskAdd (Dodaj), kliknij pozycjęSMTP, a następnie kliknij przyciskOK. Zaakceptuj ustawienie domyślne (*), chyba że chcesz nałożyć dla domeny ograniczenia na wychodzącą pocztę e-mail, i pozostaw koszt równy 1.
 11. Jeśli wybrana została opcja przesyłania całej poczty dalej do inteligentnego hosta, kliknij kartęAdvanced(Zaawansowane). Kliknij opcjęOutbound Security(Zabezpieczenia poczty wychodzącej), a następnie wybierz odpowiednią metodę uwierzytelniania dla hosta przekazującego. Ustawieniem domyślnym jest Anonymous Access (Dostęp anonimowy).
 12. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć okno dialogowe Outbound Security.
 13. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć kartęAdvanced.
 14. Kliknij przyciskOK,aby zamknąć łącznik protokołu SMTP.
x2kgentop x2ktranstop IMS EX2K Internet Mail Service
Właściwości

Identyfikator artykułu: 265293 — ostatni przegląd: 05/14/2011 09:32:00 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • kbinfo KB265293
Opinia
l>