Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyodrębnić i zamienić plik chroniony w systemie Windows Me

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL265371
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wyodrębniania pliku objętego ochroną systemu plików za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu w systemie Microsoft Windows Millennium Edition (Me).
Więcej informacji
Aby wyodrębnić i zamienić plik, który jest objęty ochroną przez funkcję ochrony plików systemowych w systemie Windows Me:
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. W tym celu ponownie uruchom komputer, po wyjściu komputera z trybu testowania poszczególnych podzespołów (Power On Self Test) naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie wybierz polecenie Tryb awaryjny z menu Autostart.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij ikonę Informacje o systemie.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu, aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu.
 4. W oknie Narzędzia konfiguracji systemu kliknij przycisk Wyodrębnij plik.
 5. W oknie dialogowymWyodrębnianie jednego pliku z dysku instalacyjnegowpisz nazwę pliku, który chcesz wyodrębnić, a następnie kliknij przycisk Start.
 6. W poluPrzywróć zwpisz ścieżkęc:\windows\options\installlub niestandardową lokalizację plików instalacyjnych.UWAGA: W przypadku systemu Windows Me zainstalowanego w wersji handlowej należy wpisać ścieżkęc:\windows\options\install, natomiast w przypadku systemu Windows Me zainstalowanego przez producenta komputera należy wpisać ścieżkęc:\windows\options\cabs.

 7. : W przypadku systemu Windows Me zainstalowanego w wersji handlowej należy wpisać ścieżkęW poluZapisz plik wwpisz ścieżkęc:\.
 8. : W przypadku systemu Windows Me zainstalowanego w wersji handlowej należy wpisać ścieżkęKliknij przycisk OK, aby wyodrębnić plik, a następnie kliknij przycisk Tak w celu utworzenia folderu dla wyodrębnianego pliku.
 9. : W przypadku systemu Windows Me zainstalowanego w wersji handlowej należy wpisać ścieżkęPrzeciągnij wyodrębniany plik z folderu na dysku C do lokalizacji, w której znajduje się zamieniany plik, a następnie kliknij przycisk Tak w celu zamiany pliku.
 10. : W przypadku systemu Windows Me zainstalowanego w wersji handlowej należy wpisać ścieżkęPonownie uruchom komputer.
Po wyodrębnieniu pliku bezpośrednio do folderu docelowego, w którym znajduje się zamieniany plik chroniony przez funkcję ochrony plików systemowych, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wyodrębnianie pliku
Określony plik jest chroniony i nie może zostać skopiowany lub usunięty.
Podczas pracy w trybie awaryjnym niektóre pliki są używane i nie ma możliwości ich zamiany (na przykład plik Wsock32.dll). Aby zamienić te pliki, użyj narzędzia Extract znajdującego się na dysku startowym systemu Windows Me.

Po uruchomieniu komputera z dysku startowego można wyodrębniać pliki bezpośrednio do folderu docelowego.

Domyślnym folderem źródłowym dla plików instalacyjnych systemu Microsoft Windows jest folder C:\Windows\Options\Install.

Aby utworzyć dysk startowy niezbędny do uruchomienia programu Extract, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Na karcie Dysk startowy kliknij przycisk Utwórz dysk.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z narzędzia Extract, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows


Tworzenie ręcznego punktu przywracania dla Przywracania systemu

Po wyodrębnieniu pliku należy utworzyć ręczny punkt przywracania dla Przywracania systemu, co pozwoli w przyszłości przywrócić wyodrębniony plik za pomocą Przywracania systemu. Aby utworzyć ręczny punkt przywracania, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przyciskUtwórz punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Wprowadź opis punktu przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić jego utworzenie.
 3. Kliknij przycisk OK lub przycisk Start.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Przywracania systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267951 Opis narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows Millennium Edition
uszkodzenie uszkodzony przerwany zepsuty plik
Właściwości

Identyfikator artykułu: 265371 — ostatni przegląd: 10/03/2004 04:14:57 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbfaq kbinfo kbtool kbwinme KB265371
Opinia