Usługa Udostępnianie połączenia internetowego wymaga dwóch kart sieciowych na komputerze-hoście

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL265728
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Gdy usługa Udostępnianie połączenia internetowego (ICS, Internet Connection Sharing) jest zainstalowana na komputerze-hoście, do jej poprawnego działania wymagane są dwie karty sieciowe.
Więcej informacji
Aby sprawdzić, czy zainstalowane są dwie karty sieciowe, kliknij dwukrotnie ikonęSiećw Panelu sterowania. W oknie dialogowym Właściwości: Sieć poszukaj informacji odpowiednich dla danego typu połączenia.

W przypadku komputerów korzystających ze standardowego połączenia modemowego używane są następujące karty:
  • TCP/IP (Udostępniany) - karta Dialup
  • TCP/IP (Macierzysty) - karta sieciowa
W przypadku komputerów korzystających z modemu kablowego lub pętli subskrybenta cyfrowego (DSL, Digital Subscriber Loop) używane są następujące karty:
  • TCP/IP (Udostępniany) - karta sieciowa 1
  • TCP/IP (Macierzysty) - karta sieciowa 2
UWAGA: Podłączenie modemu kablowego lub linii DSL bezpośrednio do koncentratora sieciowego może narazić sieć na problemy z zabezpieczeniami, jeśli włączone jest udostępnianie plików i drukarek.

W przypadku komputerów, dla których usługodawcą internetowym jest America Online (AOL), używane są następujące karty:
  • TCP/IP (Udostępniany) - karta AOL
  • TCP/IP (Macierzysty) - karta sieciowa
UWAGA: Usługa ICS może nie działać poprawnie z niektórymi połączeniami DSL, jeśli usługodawca internetowy używa karty Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), ponieważ usługa ICS może nie rozpoznawać tych kart wirtualnych.
winmil winme win98se
Właściwości

Identyfikator artykułu: 265728 — ostatni przegląd: 02/04/2014 06:07:43 — zmiana: 1.2

  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbhw kbinfo kbnetwork kbtool kbwinme win98se KB265728
Opinia