Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd 0x8004010F przy próbie wysłania lub odebrania wiadomości e-mail w programie Outlook 2010 lub Outlook 2013

Streszczenie
Przyczyną tego problemu jest uszkodzony profil programu Outlook. Można spróbować go rozwiązać, tworząc nowy profil.
Symptomy
Podczas próby wysłania lub odebrania wiadomości e-mail w programie Outlook 2010 może zostać zwrócony jeden z następujących komunikatów o błędach:

0x8004010F: Nie można uzyskać dostępu do pliku danych programu Outlook.

lub

0x8004010F: Operacja nie powiodła się. Nie można odnaleźć obiektu.

Rozwiązanie
Aby rozwiązać problem z błędem 0x8004010F, należy zidentyfikować bieżącą lokalizację domyślnego pliku danych programu Outlook i utworzyć nowy profil programu Outlook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Odszukanie domyślnego pliku danych programu Outlook

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Poczta.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 4. Wybierz swój bieżący profil programu Outlook i kliknij przycisk Właściwości.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 5. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pliki danych.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 6. W oknie dialogowym Ustawienia kont wybierz kartę Pliki danych i zanotuj nazwę oraz lokalizację domyślnego pliku danych swojego profilu (domyślny plik danych jest oznaczony znacznikiem wyboru).

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Krok 2. Utworzenie nowego profilu programu Outlook


Klip wideo: jak utworzyć nowy profil programu Outlook (w języku angielskim)Metoda 1. Utworzenie konta e-mail IMAP lub POP3 za pomocą automatycznej konfiguracji konta

WAŻNE Jeśli używany serwer obsługuje zarówno protokół IMAP, jak i POP3, automatyczna konfiguracja konta domyślnie tworzy konto IMAP. Aby utworzyć konto POP3, trzeba przeprowadzić procedurę ręcznie. Jeśli jednak używany serwer obsługuje TYLKO protokół POP3, automatyczna konfiguracja konta tworzy konto POP3.
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 3. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne kliknij przycisk Dodaj.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 4. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę nowego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta wpisz informacje o koncie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 6. Po pomyślnym skonfigurowaniu konta kliknij przycisk Zakończ.

Metoda 2. Ręczne utworzenie konta e-mail IMAP lub POP3

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty — Outlook kliknij pozycję Pokaż profile.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 3. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne kliknij przycisk Dodaj.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 4. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę nowego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 6. W oknie dialogowym Wybieranie usługi wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 7. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail wpisz szczegóły dotyczące konta.
 8. Kliknij pozycję Testuj ustawienia konta, aby przetestować konto.
  Uwaga W razie braku pewności co do szczegółów dotyczących konta należy skontaktować się z usługodawcą internetowym.

 9. Wybierz pozycję Istniejący plik danych programu Outlook i kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 10. W oknie dialogowym Otwieranie pliku danych programu Outlook przejdź do odszukanego wcześniej pliku danych programu Outlook i zaznacz go. Kliknij przycisk OK.
 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. W oknie dialogowym Testowanie ustawień konta kliknij przycisk Zamknij.
 13. Kliknij przycisk Zakończ.

Krok 3. Skonfigurowanie nowego profilu programu Outlook jako profilu domyślnego

Aby ustawić nowy profil programu Outlook jako profil domyślny, wykonaj następujące czynności:
 1. W oknie dialogowym Poczta na karcie Ogólne wybierz pozycję Zawsze używaj tego profilu.
 2. Kliknij listę rozwijaną Zawsze używaj tego profilu, a następnie wybierz nowy profil.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Poczta.
Więcej informacji
UWAGA Jeśli masz kilka niedomyślnych plików pst, które chcesz uwzględnić w profilu programu Outlook, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.
 3. Wybierz pozycję Otwórz plik danych programu Outlook.
 4. Przejdź do folderu, w którym znajduje się inny plik pst, zaznacz go i kliknij przycisk OK.
Nowo dodany plik pst pojawi się w okienku nawigacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2659085 — ostatni przegląd: 06/24/2014 08:14:00 — zmiana: 8.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

 • kbvideocontent kbcip kbconsumer KB2659085
Opinia