Program Exchange 2000 wymaga przełącznika /3GB w przypadku ilości pamięci RAM większej niż 1 gigabajt

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Należy zmienić ogólną alokację pamięci na komputerze, na którym uruchomiony jest program Microsoft Exchange 2000 Server, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
  • Komputer jest wyposażony w co najmniej 1 gigabajt (GB) fizycznej pamięci RAM (Random Access Memory).
  • Na komputerze są przechowywane skrzynki pocztowe lub foldery publiczne.
Wprowadzanie zmian nie jest konieczne, jeżeli na danym komputerze nie są przechowywane żadne skrzynki pocztowe lub foldery publiczne (jak w przypadku bramy pocztowej).

Po zainstalowaniu programu Windows 2000 Advanced Server należy zmodyfikować plik Boot.ini i dodać parametr /3GB do wiersza uruchamiania. Na przykład:
[Boot Loader] Timeout=30 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT [Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /3GB
Uwaga: Niektóre z powyższych wierszy zostały zawinięte w celu zwiększenia przejrzystości tekstu.

Uwaga: Nie wolno dodawać przełącznika /3GB, jeżeli na danym komputerze uruchomiony jest system Windows 2000 Server, Microsoft Small Business Server 2000 lub Microsoft BackOffice Server 2000. Jeżeli przełącznik /3GB został dodany do pliku Boot.ini w tych systemach operacyjnych, powinien być usunięty, ponieważ może być przyczyną fragmentacji pamięci wirtualnej w tych systemach. Ten przełącznik jest przeznaczony do użytku wyłącznie w systemie Windows 2000 Advanced Server i nowszych wersjach systemu Windows.
Więcej informacji
Domyślnie system Windows 2000 Advanced Server rezerwuje 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej dla jądra i umożliwia procesom trybu użytkownika (takim jak proces magazynu informacji programu Exchange 2000 — Store.exe) korzystanie z 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej. Wirtualna przestrzeń adresowa dla określonego procesu jest alokowana podczas uruchamiania serwera i zwiększana w miarę wykorzystania większej ilości pamięci w czasie wykonywania. Zazwyczaj rzeczywiste użycie pamięci (zestaw roboczy) procesu jest dużo mniejsze niż przestrzeń adresowa alokowana dla tego procesu. Na serwerze programu Exchange 2000 wyposażonym w 1 gigabajt pamięci, na którym są przechowywane skrzynki pocztowe lub foldery publiczne, należy zmodyfikować system Windows 2000 Advanced Server, tak aby udostępnić 3 gigabajty dla aplikacji trybu użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego ustawienia /3GB, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
171793 Information on application use of 4GT RAM Tuning
189293 Enabling 4GT RAM Tuning when you use Windows NT Server Enterprise Edition
Uwaga: Należy koniecznie upewnić się, że proces Store.exe nie wyczerpuje wirtualnej przestrzeni adresowej. Jeśli to nastąpi, alokacja pamięci zakończy się niepowodzeniem (nawet jeżeli dostępna jest jeszcze duża ilość fizycznej pamięci RAM) i konieczne będzie ponowne uruchomienie usługi Magazyn informacji programu Microsoft Exchange.

Na przykład na serwerze z 2 GB fizycznej pamięci RAM, ale bez przełącznika /3GB w pliku Boot.ini, pamięć wyczerpie się wówczas, gdy wirtualna przestrzeń adresowa dla procesu Store.exe osiągnie 2 GB. Program Windows Task Manager informuje, że w rzeczywistości używane jest tylko około 1,5 GB pamięci, jednak serwer zgłosi brak pamięci.

Użycie adresów wirtualnych można również kontrolować przy użyciu monitorowania wydajności. Należy dodać licznik Bajty wirtualne dla procesu Store.exe, aby zapewnić precyzyjny odczyt ilości przestrzeni wirtualnej. Proces Store.exe jest jedynym procesem programu Exchange 2000, który należy monitorować; inne procesy programu Exchange 2000 nie korzystają z dużej ilości pamięci, dlatego nie powodują problemów.
boot ini store exe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 266096 — ostatni przegląd: 12/05/2015 20:45:16 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB266096
Opinia