Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zmienna % userdomain % ścieżka profilu mobilnego nie jest poprawnie rozpoznać w Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Vista

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2664408
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz:
 • Masz lasu, która zawiera kilka domen. Na przykład las zawiera contoso.com, child1.contoso.com i child2.contoso.com.
 • Skonfigurować serwer terminali w jednej z domen. Na przykład można skonfigurować serwer terminali w contoso.com.
 • Można skonfigurować serwer terminali, aby ustawić zmienną % userdomain % mobilnego ścieżki profilu dla użytkowników, którzy próbują zalogować się z serwerem terminali. Na przykład skonfigurować serwer, aby ustawić\\server\share\%USERDOMAIN%jako ścieżka profilu mobilnego.
W tym scenariuszu zmiennej % userdomain % ścieżka profilu mobilnego nie można rozpoznać prawidłowo. Na przykład child1.contoso.com lub child2.contoso.com użytkowników próby logowania na serwerze terminali, ścieżka profilu mobilnego ustawiono \\server\share\contoso.

Ten problem występuje, gdy użytkownik próbuje zalogować się na serwerze terminali z komputera, na którym uruchomiono jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • System Windows Vista

Uwaga Jest oczekiwana ścieżka profilu mobilnego \\server\share\child1 Kiedy użytkownicy z child1.contoso.com próby logowania na serwerze terminali i \\server\share\child2Kiedy użytkownicy z child2.contoso.com próby logowania na serwerze terminali.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykle z pomocy technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows Vista Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2008 R2
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack dla systemu Windows Vista kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować poprawkę w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twój bieżący bias czasu letniego (DST). Ponadto daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 poprawek znajdują się w tych samych opakowaniach. Jednakże tylko "Windows Vista" znajduje się na stronie żądanie poprawki. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows Vista" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły do określenia rzeczywistej system operacyjny, który dotyczy każdej poprawki.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktPoziom SRService branch
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista i Windows Server 2008Z DODATKIEM SP2LDR
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzony z nimi pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, które atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu 86, Windows Server 2008 i Windows Vista x
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Profprov.dll6.0.6002.2277529,18410-Sty-2012.15: 36
Profsvc.dll6.0.6002.2277515564810-Sty-2012.15: 36
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70210-Sty-2012.11: 17
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Profprov.dll6.0.6002.2277533,28010-Sty-2012.16: 13
Profsvc.dll6.0.6002.22775180,73610-Sty-2012.16: 13
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70210-Sty-2012.11: 17
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 IA-64–based
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Profprov.dll6.0.6002.2277576,28810-Sty-2012.14: 45
Profsvc.dll6.0.6002.22775406,01610-Sty-2012.14: 45
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70210-Sty-2012.11: 11
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i poprawek systemu Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły do określenia rzeczywistej system operacyjny, który dotyczy każdej poprawki.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktPoziom SRService branch
  6.1.760 0. 16xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2 i Windows 7". MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzony z nimi pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, które atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 procesorem x
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Profprov.dll6.1.7600.1638528,16014-Lip-200901: 16
Profsvc.dll6.1.7600.21126166,40013-Sty-2012.07: 07
Profsvc.ptxmlNie dotyczy64813-Lip-200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70813-Lip-200920: 36
Profprov.dll6.1.7601.175142867220-Lis-201012: 20
Profsvc.dll6.1.7601.21897166,91213-Sty-2012.07: 25
Profsvc.ptxmlNie dotyczy64813-Lip-200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70813-Lip-200920: 36
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014-Lip-200901: 41
Profsvc.dll6.1.7600.21126212,48013-Sty-2012.07: 59
Profsvc.ptxmlNie dotyczy64813-Lip-200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70813-Lip-200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220-Lis-201013: 27
Profsvc.dll6.1.7601.21897212,48013-Sty-2012.08: 13
Profsvc.ptxmlNie dotyczy64813-Lip-200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70813-Lip-200920: 29
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 IA-64–based
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Profprov.dll6.1.7600.1638578,33614-Lip-200901: 48
Profsvc.dll6.1.7600.21126454,65613-Sty-2012.06: 50
Profsvc.ptxmlNie dotyczy64813-Lip-200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70813-Lip-200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820-Lis-201010: 28
Profsvc.dll6.1.7601.21897454,65613-Sty-2012.06: 54
Profsvc.ptxmlNie dotyczy64813-Lip-200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFNie dotyczy10,70813-Lip-200920: 29
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji 86 systemu Windows Vista i Windows Server 2008 x
Nazwa plikuX86_18943cbcbe731e6ee4cc35c5505692d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_3bbac4e98517e794.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)10-Sty-2012.
Godzina (UTC)19: 25
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_fddac93449252940.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku38,816
Data (UTC)10-Sty-2012.
Godzina (UTC)15: 59
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowego systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuAmd64_e163139c86aa22f03f39a5f3d9200d56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_bff2ff204b510971.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)10-Sty-2012.
Godzina (UTC)19: 25
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_59f964b801829a76.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,111
Data (UTC)10-Sty-2012.
Godzina (UTC)16: 40
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 IA-64–based
Nazwa plikuIa64_c9e8514e2db097733009cb5f67102573_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_dea870b8b335de55.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku697
Data (UTC)10-Sty-2012.
Godzina (UTC)19: 25
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_fddc6d2a4923323c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,087
Data (UTC)10-Sty-2012.
Godzina (UTC)14: 59

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x 86 wersje systemu Windows 7
Nazwa plikuX86_5abf8ad0a5d02b742af383a9d86b3503_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_33aaf9f03b91d019.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 25
Nazwa plikuX86_7d5847fc4a582c6cd7e402d2e9e2d9d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_dc5495183ca216c7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 25
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_fc530db3acecd4c1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku40,206
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 29
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_fdeee36daa4aea59.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku40,206
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 29
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowego systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuAmd64_8d63e60f0bb11aca9d8984e1491451ca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_04422b537ac7ac72.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 26
Nazwa plikuAmd64_aca71de53443408b5fac82c2161b3a2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_21cc1da9b03294ea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 26
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_5871a937654a45f7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku40,210
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 33
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_5a0d7ef162a85b8f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku40,210
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 33
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 IA-64–based
Nazwa plikuIa64_6a1052fafcfe0bb75f8b8708d41c06ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_b843b11c9dce517c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku697
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 25
Nazwa plikuIa64_9f14b19758caa47f572a3ebb2563e94f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_6128e3540d3dcd9c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku697
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 25
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_fc54b1a9aceaddbd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku40 208
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 26
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_fdf08763aa48f355.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku40 208
Data (UTC)14-Sty-2012.
Godzina (UTC)01: 26

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2664408 — ostatni przegląd: 02/16/2012 08:45:00 — zmiana: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2664408 KbMtpl
Opinia