Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Aby używać tej witryny, musisz zaktualizować przeglądarkę.

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji programu Internet Explorer

MS12-020: Luki w zabezpieczeniach pulpitu zdalnego umożliwiają zdalne wykonywanie kodu: 13 marca 2012

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-020. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca ochrony komputera przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, odwiedź następującą stronę biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft w sieci Web: Ten biuletyn zawiera więcej informacji o tym problemie, między innymi następujące informacje:
 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu
 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu
Aby zapoznać się konkretnie z tymi informacjami, należy odszukać nagłówek Vulnerability Information (Informacje o lukach w zabezpieczeniach), rozwinąć sekcję Remote Desktop Protocol Vulnerability — CVE-2012-0002 (Luka w zabezpieczeniach protokołu Remote Desktop Protocol — CVE-2012-0002), a następnie rozwinąć sekcję Workarounds for Remote Desktop Protocol Vulnerability — CVE-2012-0002 (Obejścia problemu dotyczące luki w zabezpieczeniach protokołu Remote Desktop Protocol — CVE-2012-0002).

Aby włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włącz lub Wyłącz. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
WłączWyłącz
Uwagi
 • Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2667402 MS12-020: Opis aktualizacji zabezpieczeń usuwającej lukę w zabezpieczeniach serwera terminali umożliwiającą atak typu „odmowa usługi”: 13 marca 2012
  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2667402:
  • W razie zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows 7, na którym jest używany odbiornik RDP z ustawioną niestandardową nazwą, instalator tworzy domyślny odbiornik widmo obok niestandardowego odbiornika RDP. Aby uzyskać więcej informacji o obejściu tego problemu, zobacz sekcję Znane problemy w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2667402.
 • 2621440 MS12-020: Opis aktualizacji zabezpieczeń usuwającej lukę w zabezpieczeniach protokołu Remote Desktop Protocol: 13 marca 2012
Tabela skrótów plików
W poniższej tabeli wymieniono odciski palców certyfikatów, za pomocą których podpisano aktualizacje zabezpieczeń. Odcisk palca certyfikatu podany w tym artykule z bazy wiedzy należy porównać z odciskiem palca certyfikatu wskazanym dla pobranej aktualizacji zabezpieczeń.

Nazwa pliku wydawcySha1SHA2
windowsxp-kb2621440-x86-ara.exe632DF74CDC725EFD6A48AEE5AD77548335E8FF186A43662B5E10937A5773051E73295872E5896FCC087D232BBDF1710C6F856403
windowsxp-kb2621440-x86-chs.exeB4EABFFDF2F41421FFCA17BE174B84D3119DA93A3E81F24F2B926EAA6E5E98843DD9AFBF4037D80E00E8765BE5B75ADCEF8759FB
windowsxp-kb2621440-x86-deu.exe955368A166D0B0138A17F5427039CAC0EC258A182E743A2EE2DCA6E2E5382B2A19389F12D438C5987E73ABD24990B88D102D1D95
windowsxp-kb2621440-x86-ell.exe79A1CAB8A8060171EA9F1DCFEDBD46AAC2741ACEF593F391CC128C9E9419EDCC0EF288A46734F5292C92983F094529BB9A4F696B
windowsxp-kb2621440-x86-fra.exe34FC2965D2F2B3B03CE3FCF07B36AB7FD86DC5FEB8D470A9D4FCC4D5FA3B9B5BCF4F6CA342DF1FD7291FF7A092511567F09736BF
windowsxp-kb2621440-x86-ita.exeD5A6E52E16AE7C97E798242353416B36CDE89985C0E8F6E33969E41905CA10B4042A2AFF74CB86EAF786872F786AF235250720EC
windowsxp-kb2621440-x86-jpn.exe740E13DC56BB4D23FCC52CD65C160BAFACA3BBC6FA747457E68D6909604D1F968344C5FD2185867EE5D53769CA1B6DCA297D8428
windowsxp-kb2621440-x86-kor.exeE9F590835EB479E4BAB219287A95CE5F135C13FC27C1EDE2EF68CDB6D8FD4CB4942C85FCC8BE76E4DBD9511FA49A67DE44E27739
windowsxp-kb2621440-x86-ptg.exeFFB104F244D24988EECF46D4BF795E3447E6470AC7EEE62EB40DD3A242C46A064BA0047CB12799FD8AAE4F64D7A8AD018CCFC6B3
windowsxp-kb2621440-x86-trk.exe76D0D5F37841C584C89029F2D7F020B7939D565CE1BEF06A29B6F053D5700C12CCB21ED92ADD51506363E8CFD6C1FF9FE70F5A25
windowsxp-kb2621440-x86-cht.exeC96BF0AC54D1A8EB8FC72C203435EF64486944C75B8397BAB912546BB135F795282F508450BD02DF8A3916062619F51CA34470C6
windowsxp-kb2621440-x86-ptb.exe4397E03AD8A4422A775E4746A07946C1461F77D44C4ED777011A413C0D94770B68FAA45BBC590BC456CFB6668079DB3062EE146C
windowsxp-kb2621440-x86-csy.exe4D75AF4ED7D4E61F9E8D634C00863C96FB82782178D310C4C36E0E27D18A02F08F5E3C937E3730B89706ECBB8F55D39D1EA6C2A0
windowsxp-kb2621440-x86-dan.exeB68334C3A6BD63103FF5F0A7150A73152C17DCADF829934BDD56F60CC21AE2C9C1062B4515F2686AB95AE8402C1A1176027BC1A9
windowsxp-kb2621440-x86-esn.exeDCB7DC7A410604E8EAF1B95A00E76AB2CA3AA377627BB06707D7B3C6A03A0740FD1FC1D8D1316C25A618684F22E8E33DC1A7EAD3
windowsxp-kb2621440-x86-fin.exe8173B3FE7BF45D7E278354F9AF9D5E2DA685D48801E34DE115C7B74299866842B202D605CB0A4BDD310777F708DA420AC2965F95
windowsxp-kb2621440-x86-heb.exeD66725060D218BA2B6EC690FC18AB7A09A00FCBA5F80BFD49580EA8B207DA8B0B23983F7146B15C9AFF8E0B53BB90F78A3D73633
windowsxp-kb2621440-x86-hun.exeF482D576EBEEE8A3F0C77E215A2C96E6260F01D536C278A064B1131534A9B71220B74A0FD0883D71EF3BECAE9BE4FB2B723D270E
windowsxp-kb2621440-x86-nld.exeB20EB94C8CBAAFD014854EEB5354493A662244EC82D3F56BC7FFEB30716C8C6FC2AB94817398F85CC6E623C63B54F6DDE4417074
windowsxp-kb2621440-x86-nor.exe96BA163C951347BF3CD3389EA89C93C0E7EABD0D61E17C9450DE97593A25658FE141DBC35F63F3E19FA0F39FA2EE9134AE9AB01A
windowsxp-kb2621440-x86-plk.exeD402F096C0BFA0BC2F43D495047EFB9E694400FD9C0A0CAB9C67543411E78C26F4024302020552EF6C25E36852630CF43EAC3DFE
windowsxp-kb2621440-x86-rus.exe4FB35AAF406A4C44FD2BD0CE2A9724E489C8B05A4B9FAC136E068C86FFB85F4742070710652AFDC8A96793FBAD999755FB239F80
windowsxp-kb2621440-x86-sve.exeBAFCD2F66EA5BFC316903958EC7D830AE472D743A8DDA71D0E1C2A935ED7A2BE7222F27308478C26613BE43CB7B08BCED88FE6F9
windows6.0-kb2621440-x86.msu8A71D6D545E00FB6E79A0A3BB52DC608FBE43B7F2D2EDACE3946482E602561AC30CFE364F376F37A1CE4A3A9208073ED537757FC
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-enu.exe337D75494557B29C69230CA182054AD65489847B99BE4471F6906C33C27C9E1DA1685C7173031722BA902F4314408AC2914DEC22
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-jpn.exe82ADC4FB8D83B3ABED3DE22D87DD21F6226F09F763155304ED60F98E46572CFCC87E794CDFE3FC2FCCB496D5496D4C4932F0A7E5
windows6.1-kb2621440-x86.msu0FDA8F80B4344BBCE58E487D65AACB2F4B8CDDB5136BE66BF5BD69F9E237BD0C3BCC1EA668723AD28B9F8A4FD0B131A946C7D6CB
windowsserver2003-kb2621440-ia64-enu.exeE2776DD537E0C6E3E0C09805FDD9185DA1957FEAFA44DD21F6F714D3E2ABBA22FF4388CF04A4434D97F21168B898E4E2FAE9E9D5
windowsserver2003-kb2621440-ia64-deu.exeA7A46731333F8ED8E97E1A9BEAC630BAD309B66B4F893806E8F06CE3F810F4E10D473A0F0E314B68A6CBA3CF5AF1E7EF262CCC1B
windowsserver2003-kb2621440-ia64-fra.exe47F49201D9F5B9146918828AD0F32F46CC5367E4756D272E1FCAE3122825652FFB00040E530F49AEE4A93CBD50D979820F05B3A7
windowsserver2003-kb2621440-ia64-jpn.exe1DA94AA369C1029728DCA59F97036E63005D931CC00D95F142A1BC50486BF75D6BAD716E654E47C42EF57B8EF73154BE7FE11DCC
windows6.2-kb2621440-x86-m3.msuBC1AA4D373BD3BEF0893BB439E109D4282F88F8151F413480AE47BA5EBF3CF62959E22A6D6B6D28E166298CCBC310BAED5FAD601
windows6.0-kb2621440-x64.msu425BB88FBC9AA876E236CDEEC0C41442FFFA5B61BE2F4EDC5688F8904BD1D02583128607B2A88498EAB906BEC4A3B7CAE8CAEF06
windowsserver2003-kb2621440-x86-enu.exe44C9D69D29E48A64CAB6B1F863A3F1D86D777A08EA7140D42154432666A00D654448ECFFFE9ADE6AD559C2FA1CCB0DD40DF237B1
windowsserver2003-kb2621440-x86-ptb.exe3A2CB4067EF580479C3B514E663FD451798B22297F01C7348FA800E336EA52B4E126D50A41C22D60831138271A270835AD942056
windowsserver2003-kb2621440-x86-csy.exe33DEA037139BA0F106EB1FDD3ECC8A963D50C515DB0F80BA5DDE2C0CCC5297BDD4931D0C6AD3596D2679C293F07B30814B23583E
windowsserver2003-kb2621440-x86-deu.exe146819BCA71D62813C4215585E7CF46684342B5D1C701B2CCBFC7A86F4FEE495DBAA2470513E26FBF49E0E4EABBF075CACC00C42
windowsserver2003-kb2621440-x86-fra.exeEFD60DAB781B594051F6372627DCFE12B802F49855796257C3DABFF4D99CF18195C8B96D733693F5107206E71F0E8380A0928CE2
windowsserver2003-kb2621440-x86-hun.exe57292B67CC2374AC8198BA566C292AF059DD406F0AB1DCBA86B19303CB320ABF390862BABE1045358B5104EC29043E2077A54EC5
windowsserver2003-kb2621440-x86-jpn.exe6244391D895CA5B24A78D9468046AB1ABBBC97FA0258F6EB8364EAD2FE658A8DC2DA217EEDB8A4A065FD79CD8BCEE1175BBFDBFE
windowsserver2003-kb2621440-x86-nld.exeD85070FB9F28DDDBCC8951B14D3486F0C60002C802959F54F1EB3F98D222408ABEF0C67650317B1ECC7BDBAAFA8CE3267530B071
windowsserver2003-kb2621440-x86-plk.exe85D9955D70E29B3E3710CD78F8DB3505A4FCAEAE6D091EBAA9AB8196F143796FE2EB809AB9B92355791F9478E02DA94DE19BB659
windowsserver2003-kb2621440-x86-chs.exeCCF6074BDD479D00589CC07891A4C0B1C0486FFF6754A4CB4002D50277B4BD26A84043D997C45212DE4517D4C1B3EF3C90AFB6A6
windowsserver2003-kb2621440-x86-esn.exeE002A653FB74457912F5E14A8E6E29E50EFD5B85DB0EF9AD8867A4C843AADDE6BBA69615FED99A7DA6F7014DAA22A9CFCEC0559F
windowsserver2003-kb2621440-x86-ita.exeFD13ECF0BB948BD78A9714FE71E3AFD68B50D3FED1D0B8FABEE6F11BF291508749F7469ECF48398DF1CDE0305F361D8F7E26BFE8
windowsserver2003-kb2621440-x86-kor.exe827E7CD9B8D40306FE947D6178A8FB9AB1F76440F628FCCE839AB8E3DE566611EFA2173A62C3D0BCD158E6B3FCE76FDB6BF31205
windowsserver2003-kb2621440-x86-ptg.exe69B03CE7C02A813636F5E1259453DA3B3143EDD0ED8EDCADEBF38BC1B855D18CBDA87BEB8A9D69D4B527ABAE559EE57FD10C01AA
windowsserver2003-kb2621440-x86-rus.exe359605400EF137596CFD5C6EE88B4CCF70E0DAA9F9213EFDC545D380B9D4307C6DBAD058E241C62E51FE36F6FA3B0C5CCD4E9D8A
windowsserver2003-kb2621440-x86-sve.exe6230D8A4289492F9F8B5AF1BE0A085DA0488DC44B972C8FE47EB0A1A336806176CCDA83A11A58912D175269CD41FAAB2E3380504
windowsserver2003-kb2621440-x86-trk.exeD502BA2FF84CA879235E46958FA5ED0B834333A68A6A35AC9B0684BC046235E8E87FBF6B3929791A253FA5C9A31EC5F5FE5FD644
windows6.1-kb2621440-ia64.msuBDF2F560653D011F9F44547CFDA01D389FAA4BA0760E5264C3DEE1D92E007D96B2A8BD4D016269B2B96C9322D32813179478D06E
windows6.0-kb2621440-ia64.msuDE72D7E0E716C74045BD133D9FE35A20D74440623245639CC78016E55EFABE0027F0673A3EB565F63287F4AC77F7639197452C1E
windowsxp-kb2621440-x86-enu.exe364FB0ECCC0A2E5B82EF2B4CBDAD9C3EBCADEFDF67A999234EF932DEDFE40FD0BFF7EF2CEF1A02C2D924EAAFB718FB680F36DC5A
windowsxp-kb2621440-x86-ara.exeDDD1EDEAC3D7D0F47A23680619B5C2D8AA5AFFA8DC3A4C024FBF7865CC4E2B5358D3BB68D2516A7655070978BB71BB7314C5E9BF
windowsxp-kb2621440-x86-chs.exe951075B2188441FC0120B8AC5E2865CDA286392A62903ED1FEC441E967F8E56F6E5AF9E98D094F4149F381B62E1903804D3C45A0
windowsxp-kb2621440-x86-deu.exe1CC66E9244030C72560AC292B51D7D07F6EC30110B512641C5E7A1FF8C4E4E75F069F43FEFC80F5B062C7866F21F70800AE4F5B9
windowsxp-kb2621440-x86-ell.exeA271A9ABBE1D31CC1088C3A40A7E9DCE75A048036B1BEE9AE9D614BFD0FB91C1179C371EC9DA7F5FF432DA6C62FFA107BD5EBF16
windowsxp-kb2621440-x86-fra.exe65ACDFC04F8C96108A7BEF39B2CDADD5717C9BB61D7DD3B71B22F84978F27BD00E8611B344D5D8A6894AA987633FB60C969FFF3F
windowsxp-kb2621440-x86-ita.exeF2BF94B7C55D89585D6BD47A847F44DF9C2B2E582364BA04A082034D6C08F7DCABA417E56FD7DFE4EE326AB9142500D1B6CA24E1
windowsxp-kb2621440-x86-jpn.exe0598CD3BAE774713D60BC477DF5833E5B9D6A5151864AD09D6C55FAD2B70E82AE145E299A633A8E5F2AB8CAEE78E97F90EB14E8B
windowsxp-kb2621440-x86-kor.exe2FE281C1EF294BA62D60C03E7D688D4ABC944813DDD2D105FFAD8CD1EAD319A9D04BC693E6A9294CDA3357BC701D1F7481CDEF52
windowsxp-kb2621440-x86-ptg.exe5631BDC4945C1718FAE5D8A90B0E12BDAE682B33BCC9CF22EB117F221EEB0933B4ADC800DA8341BF51095F05C4106D575EFE329D
windowsxp-kb2621440-x86-trk.exeD85D719998498F6E650EC06230CDC323FB3F904F717340E006AE2672165B34372C5F9DF81172DDDF8C01D279D3464B61760D73A0
windowsxp-kb2621440-x86-cht.exe44D10A3528A827D1EA7C3D6A40E94A46715280556195ED4D9A91EC234D86558D624B08AD5CB49CFAAC1E4474F8231FA3CF1B6F02
windowsxp-kb2621440-x86-ptb.exeDAA9DD353AF9418AB0CFFC21CA81E94F34086E1B48CBC25337209E6154676571E09DA53886E1335765C5EA67DFA5292EFB9A2583
windowsxp-kb2621440-x86-csy.exeF191F939E218F0F09A878512ACE9F7D97CE61AE38B593FC699CD604F2D6F69134C098A2CFE71B20C93887B2B54BE275E840CF386
windowsxp-kb2621440-x86-dan.exe0F71A6D210819C6E4714AA379E916DE1A63F4B7C5042EA0FBF0AD1DAFC0E50E0E421DA8A7F90C1E1F8838038E3F8AFD7B5DFEC79
windowsxp-kb2621440-x86-esn.exe928E488D37C65818020670878C47E941694F5ABA622156E7B4CEEAB9AF39B89509185385E9A9B186B0FA75083BED9EA19317BACF
windowsxp-kb2621440-x86-fin.exe4728A2B09C6823E097D138936D970E3F3DAB43597AD4FCEA9DABA528976EF5AAF5AE319391CB4CAF8968E4176CD754D96360B692
windowsxp-kb2621440-x86-heb.exe9922F7DE4D0A031AB83A49303590BFE496BCA3FC3693AE553DEFC51BB7D080C1CF19C0175C629B86243F28D303897834E4362755
windowsxp-kb2621440-x86-hun.exe25C8C057395C093059797DFB6989DBD631B55D8B4513E7941C28875E6F4FEB934D3FF62D3FD96C323478DDD76A3A5C33DD8881C6
windowsxp-kb2621440-x86-nld.exeFE9070108E381F39D7EBA45267C2F08B99A8E970256E8B65466256A3C0E08E0943D1BA3A0C2930805683F82A4649D1C3398D4349
windowsxp-kb2621440-x86-nor.exe5E3EFA8FC976D9554813CEE1CEC41A081302AFB86C9198E9BA7038F7ACC6330385855A78E03715B6BCACD94903D8FDD4262BAD3D
windowsxp-kb2621440-x86-plk.exe1F56414F626BCFEF1CE90180C783BFFFB7EDC09246C0FC643738A7AB68350E83A80D9D3D5498DE9FEAA910088882F4DD63BDCDE5
windowsxp-kb2621440-x86-rus.exe0794C431F496243F4D38B44EB2DCCAAA826BD450E989DADEBC3728116AC36573A8279859CD0BBF4C72602979465342D6F97FDACA
windowsxp-kb2621440-x86-sve.exe2D586A5CCDC865CCF51881A9EF048E2EA547DAF1D1A681E9B67948F36DA71A398A4ED59FE30F24E5F3290034BB55F7ED3881F4AA
windows6.0-kb2621440-x86.msu9306D721D50F750CC4EC2D4FDDA880DC9F35B1BC4C615D9B395A2ABF18EC35CDBE956B975FCDA5C459C8C681BF86CF95A045A8F3
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-enu.exeC394C6B47A1A2E6CC865F7811EDCB4480B045A0A091732E18E2C38D7DFA19919D85F22B6243555A3486BDF17D691EEF2910057E0
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-jpn.exeB52EDEEF97ADFF2A42729DE2463F5116E6634C468A3768D64779C2AF0D23E22CC385110859E0E809EDAA24E2D219DCE9BAC65AE5
windows6.1-kb2621440-x86.msu79A351ECCC8B23C646BA5834C405A67A0BF54BCA5D9B2ED4EEF6EDA271F9582C7A0A267FBBB3C00B6375F741CCEEC001AE1C201A
windowsserver2003-kb2621440-ia64-enu.exeF8D118F197842B4802EE1318DD279905093B453BDCED1BC9844829DFEE26F8E1EC66D0C5681A9400D74477AFB4D7E35708AF32DE
windowsserver2003-kb2621440-ia64-deu.exe36187453AF02E35A82E4CB4DB734E668DA084F796C438F7604529E4F9843B41C9A4CF7948F3DD2FBF35B0162B6963485B0ED612B
windowsserver2003-kb2621440-ia64-fra.exe34116DB2A0EF8E4C9AE92E6A6887B93E667B6ADC5AA9B63C6A9A2DE66E43641B389CDADB4B172C2450ECC0729AD4DD85299A7253
windowsserver2003-kb2621440-ia64-jpn.exeF714A4E40C75D7E5AB8828A9938E688731ECC9CB8195733FB2E000F077E67BB3FC8AC930938F5439E1CEA027C409287C43F3AE2D
windows6.0-kb2621440-x64.msu7E1E2F9D62D17D186109D3766FF311D39B5A23E9FE4505D3BDA2833B6AED83212461DB89EF0187A06A4A9A0715A5269B9D8ED6A0
windowsserver2003-kb2621440-x86-enu.exe17DF7680EDADAF56F670E7C18C04FF0BFA16DF4C185A2337384D224A233AE569D5B788CBEE70A647D147E2E038B7156154702588
windowsserver2003-kb2621440-x86-ptb.exeDF5381AAC6548484F3F5D777E96A039640D6819500BD0B3C6721042AD6A862E71C249CA0479DE28E884645A3C3CB0A1CA5230B2F
windowsserver2003-kb2621440-x86-csy.exe60FF54AECB64EA8F8EE628A6527303254EEB9E6B7BFEDEAA3D7048C16988EDFBDDB285D89FDB6736D5AD3F92D75A892EB49843C7
windowsserver2003-kb2621440-x86-deu.exe322B44C1885013597371D390617D06385F4C90F25D5F7898B47A7D88118F69096FD7C22BD758A11DE85A643DB6286BBCC003E230
windowsserver2003-kb2621440-x86-fra.exeE6584950677AEA423DE92AD9141C2384C3B7BF9F6F45A0A51860190F7E66C142DCA05CEFD033E637F54027700CAFA0CA37352277
windowsserver2003-kb2621440-x86-hun.exe050B8986A72541FA4B5423A76265B1C374051CDA2DFC550CCA65A38CF4D931AB7B122025DB10EBD7682945DB12ED577D2A60CD89
windowsserver2003-kb2621440-x86-jpn.exe122903D04DD70B07666469E89268398C05634C4E0B4EF8A337AD88DF176DCEE5F27DE309568E0F7C5A3010CC1B3586868A7A6A17
windowsserver2003-kb2621440-x86-nld.exe8CFF68A85C0074B93722E0D726D6A7B2F983D9E6750420FB70C7530328E292DF1E1DBD3F88CBEC4067A01FDA8484FC81CC5D5B1A
windowsserver2003-kb2621440-x86-plk.exe14A0508C0A6179FA892D51FEA410B3B333090D665741F5CAD8B696502236EE152B03A5197A6F810DEBEC671BE44E93D0D57C687B
windowsserver2003-kb2621440-x86-chs.exe1A10D9AF268B2BB6E4FC11604D9FD94944E2C52D6CA042108F3B5D98B079482FCED3910D9A3D4A9947B6025A6A7D253F779D8E39
windowsserver2003-kb2621440-x86-cht.exeFFC53E3E7582270173FED4FB9B398AC47B6CA89EE3CF1671D957B961FF3114D99F87D61F996E45E85C2BF4816E35F1B6A79B26F1
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-ptb.exe9511A291F5DA9AA27727118CCE13C368807812DB4EE7FD17D8B4B60ABF252B3258461E6168A8EB8E1E95C43F15744CE326E008A1
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-deu.exeA3A122BFA3E17929DCD7A8F0A26392BC8FFFE297E0D6B198442CD2B4D07C9AA147A8B11ECC4A07D267E802C6A43C19368CC34ECD
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-fra.exe54015CE338177C813BE79919F9A59F8389CA7D036E322BE32435B1320A368FCDAF97BDC67C7A7617B17B0D7AFC8A1020B57D1E52
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-esn.exe7B7E806CA28215F22DB998EF8E86CEA92727C70F8EB8C1BEF4DC925B3DDFF6BE6A4610AC91FD09352BB0067C7C30676A75B98594
windowsserver2003-kb2621440-x86-esn.exe0D4BCD2D2FA2A5CDC95997EC1E6CE8CCB93BF56C931BE7EC71935B1DCB7B5EA584910E62FA28A940328E96671F65707483007768
windowsserver2003-kb2621440-x86-ita.exeC6EC3F139BB72F0DD38D4F9FD0C4C1B2D874A88E2D5CFE2CFF35F9A1947470E9144E54A7BD0F82B91BEB556E2941C886F6F0B501
windowsserver2003-kb2621440-x86-kor.exe5A04C4D9434E73FB43D88AD2312DD2894600AF7964D8924576C2791CFD4D80E279D4FDFF987D67AAA8AB1A5466EF2A0879FFD71A
windowsserver2003-kb2621440-x86-ptg.exeB0CCB61FBFB6B31371C76F000FF3468DBA91375099031AF59DB4BD2A47C5D37CCB6579C7B848D8F015281A644C800F07B64B5B96
windowsserver2003-kb2621440-x86-rus.exeC39CF5093C24523D179FD8C9BB965D7C29921ECFA5AD33DA1AF2A9E7346B5A590B74F4649F06CFDEB2429A028DDD26E7C07C1597
windowsserver2003-kb2621440-x86-sve.exeC165972B9448976280418570A62B61DE489F68E781657AF2ACB1D7BD8FB65970811D9B3B20A2A183D90FB145F92A239BBC7CBA60
windowsserver2003-kb2621440-x86-trk.exeEEA1D84A2AF59C6DBBEABE7F3A44BAA91786F3C5C72B8A607BB0BBEF444533499E59904CD6A8961F6D1011477747338847EF5A18
windowsserver2003-kb2621440-x86-cht.exe0AA0054894C8DB7302276EB7901AF6AE7E7B2398C4DF29BDB5C938F2E7500CA4402E8EE578B78B32064D550B42ECD8A3FE6EB1C1
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-ptb.exe12DEC172E5E032F2B4F4A993DD00609883355C35282B24A91478DFEB2ED62223FECE920D503872BCBB68FEED95ACC22F5456A78B
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-deu.exeBA934A54E8EB2A3E43C663C9E6744A754019F9868B6A5CDA55E1AD9B9D6CE184735F7EE61104FC0AE44951134625E8DC9FD833C3
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-fra.exe01E8B3D8DCDD17C3DD2D9A0F8BA02F69CA75A304350D439F3A22278DE8086ADA19881CEBD5BFB8E958A3E4DE77FAC30D6868A488
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-esn.exe0A223303DC93902E434F5499D26B1C8132BED66536AE4717819E06843EB54E977523598934BE9FD1D1996B06E3C657AA3D13ADB0
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-chs.exe20C195A01A9CDFD64607056B207C18A6BBD33822AC552B21BF5FEEF3C6113D83CCA26F58F442B0527A2B20F55244423386B459D3
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-ita.exeF3B9C220794FC40F3872F8A1BBF17F4BCDBF4983FBFE8209868AFA58EB40DFF873C319608E1EDA8554B644E7E3337EE45EB8E0E3
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-kor.exe90B4C20F1D2EDF46FDECE00121649C0CAC456097C9F776626AA42BF3C948FE2EE8F9FE4272DF6F79F92389D7563CD74B5D48672A
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-rus.exe101CB0A7F7345709BC52BDF683770520FDA3BE5376D3890FDB1FDB0C5F06C24E182EB0B282A10BD8186E2CD32DF5F70200D9823F
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-cht.exeB4F84412BB1C739B3A01251C720DBFE6478767168C7FE9407A289CB67C658E51601C994733B8F565443642BE94A2C9C41F7FE712
windowsxp-kb2621440-x86-custom-enu.exe4E8238B885F36E815ECFBA7D168E0E9293A1F00BB21E7B1A832D884E16BDDCE183075E9F566B189CB47F331B04E3643259ED4910
windowsxp-kb2621440-x86-custom-chs.exeA848EF6E397F3E8E30137B09B0A1DFC316C5FB5D3DAE734D8A0F08AA89B7103775433E42E9D6DD0EF5329222DD0A2EF406FA6D64
windowsxp-kb2621440-x86-custom-deu.exeD138462A3A1EDFDB2AA4210E5BB9B0C3EED73304E7D4C7951714C3CEF35A688A9375A7C5D875C17DAE51E9A0B1375FC7B0DBE991
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ell.exe0235FE30EF7B6E37D8A83DDDC7684B1EFFB1C4F6E6A2C1C515D6ADF122360C868376DCE9DFA8909D883C7327129F08758EB76DC7
windowsxp-kb2621440-x86-custom-fra.exeD62007EC953F32667F653321B8B1C7E6CBF5330DA03679BE2C2C6834874B81CD8654501BFB5D6AF8A36A777355E96DDF04D1060D
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ita.exeAB2C41B0172E84179B1768F1662C9840B5960D00168B5FF3CBC42B5B014E5C8761CAB257EB5F2CEF8BE53FA9F7B1F5E22627989F
windowsxp-kb2621440-x86-custom-jpn.exe7D46EB47AEC9D87293969ADEDB2AC3C913A9AEC341B5157D4669A47F621C2B9C094BF71325043019413B1D9D62953919EE658A37
windowsxp-kb2621440-x86-custom-trk.exe34C199ACA0D40DFBA0B226763AFFDED8C9C5FE0E69F3C92DF725E17D2931312CF573E777DEA3CE83B22E4C223D59BFA8F85E0E22
windowsxp-kb2621440-x86-custom-cht.exeEE0145E66A63FB1BA13B1804713B30CC225356EF36171F2CE75C6D810CC3D6A52579FCF86D59B08C79D5F67E1814D2A97592E261
windowsxp-kb2621440-x86-custom-kor.exe21885A2387B0E7F703B4FFEEBC945FAC2B3EDA343DD286676688DBC7FF47526CCFF241A1A29175076D67D30080198C335741530A
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ptg.exe3D3D572350F7A7C9DD3B5E9C9CAD93337D6CFBC81D95B9D8C40E0D9141226A6A609F7916F54BDCC5A04C4B2240BE497D3FE47DAA
windowsxp-kb2621440-x86-custom-csy.exeB4CF1C0E98B51E51780A9C1209A04F406644861B955BD68A0BA3FB560870E7BF635CAC900200E51A812A9D86DAB503AF2DA7EEE1
windowsxp-kb2621440-x86-custom-fin.exe75D2C0A962D255C1A866231CF080BD69E69C206A927FEC06F67AB3F576056E26B07BA600DE0BDE2675D04331CFD0ED750C3504B5
windowsxp-kb2621440-x86-custom-nld.exe7B3B90902EED3A1435398C5922A8E87098AFB1F43F2FC71BA9470A1DDA58DC0978C022046C4E9156BC2F47BEE9E8F7242268E62E
windowsxp-kb2621440-x86-custom-plk.exe8AF0DC43B52FE6C26993B245C2F70D81BE859B58DD1E9AD49BBF66884C270E9B8593FF7A1791EC295141D85B1EBBC99219F27BA7
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ptb.exe9870A7DF703FD8212DFD70EA34C1113585721BF4D8BA64D7914866B333D11A5B671BE709696598299171AC5A4CB110C200D34DC3
windowsxp-kb2621440-x86-custom-dan.exeF8394BD2C4F9A7FDDCB1D06D9FF3ED2539F2844CAB9B237F0B5E418F24D117B33A6FFD628EA624F43E1547E897952D89CC8E141D
windowsxp-kb2621440-x86-custom-esn.exeEDA2A85E5D6942C35083111C2BD7933353364587703FB4B3EE11588EC47A87B608D90B39E531E98FFA6FF39E5828349EDF9CF052
windowsxp-kb2621440-x86-custom-heb.exe60C42AE2F18D79F64AA00A6E798201966CB31A3FF33731A88B48EEBC4FC855DB7303BF87BA7B79C682338B00BF8FF0893259A6EC
windowsxp-kb2621440-x86-custom-hun.exe1728AF3AF93DB238C37F487D2AFC870D1D86AEBE1599331CE041631F5DA1D910B505CE25BC35923501AC478BB26CA0EDFB5928C8
windowsxp-kb2621440-x86-custom-nor.exe554214A09D3CCA6E1F30B47759043AB63C9C92B97A04E2B12A4CF698D336D5A08358E05C68FC8B3DA8C4FA32D33A270B7E0184D8
windowsxp-kb2621440-x86-custom-rus.exe47AA6836F154EBD2569535A60A2ABC35EAEE677BCBA6DA2B33C3EA9B025EC1F8E4199A2FBC0B366ABB7747803F58C88D8E86F7C9
windowsxp-kb2621440-x86-custom-sve.exe62DF49C82B7FFCCA9DF98DC05E473953EDD4BD3354BF7300B6865BBD8D62CC306F11B6E04C07A2A9F616FD38753E141273263145
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ara.exe618544754602CB4F4A848AB8F574743FFE4B44860A4B29A0CBFC5519FE094077311BFAAE36FE6245762FF990A1097D21C8B65FDD
windows6.0-kb2621440-x64-custom.msu52D59E38F1E53E040F9E5EC89224FE90A3E194E5662F289B4489BEB69941388F425A2754A8AC02A742314EC655574C69F9CA7E22
windows6.0-kb2621440-ia64-custom.msu2053824D073F108902ABF933D9619148F0462C800234990F1124E3900A502273C8D094A7D8DF628FEC2C874B67AFCCDF6E4C5A05
windows6.0-kb2621440-x86-custom.msu0CAD07701C2197188C292FC49339D02BF02763C9E79613FE4C74333EE77B8A2F2BBA321C1502FB57D4EAAD673CA1D935755D27EB
windows2000-kb2621440-x86-custom-enu.exe4521D366692825258F6C107932DA95A37DF1B7A805B0D826A92D06C44D561684B6E58A38043E236B71C367256575E9868C6D6663
windows2000-kb2621440-x86-custom-ptb.exe909C862291A91E558C762AD45691E62FFEB3CCA8C6B93879EF3D2DBB9B2EAC3525B0FB31F17935B371117EDC3EF25B4C36A3825A
windows2000-kb2621440-x86-custom-chs.exeF1B0ED849FF4744A20444647F0BF8757A2F5086BE8788A4950F0889B8D2D3A40DA3521A34AC5EEFF0B65FB658CA272D6FBF3BCDF
windows2000-kb2621440-x86-custom-csy.exe0FD4804F27C98706DDFC68CA0B395F97BF09CBCDE0A270191B9E1C57ED285F6267FB18B6BBC023780C899C5D77010E7C751A341A
windows2000-kb2621440-x86-custom-dan.exeD44047A1F832683107438BCDF3D95250611805D41DDF8DC26BD201A154C0088CB4BAB6FC4AE5FE6AEC38CEE3B4D49EFE938585D2
windows2000-kb2621440-x86-custom-deu.exe81767B7110997078B5BB49E19918E578E5FE071E0F3929972A50A69EAF93E4B9A13152912CD546E2BD6D7076EBCF1264A9887477
windows2000-kb2621440-x86-custom-ell.exe82E38BB2B10FBD5A176156237A9949C7166AE5C4F11580A638A5198CF29006648B5A36B6D6DD373092DE7657B6ADB296B5DFFC5D
windows2000-kb2621440-x86-custom-esn.exe71B4156E73D8CAC4174319769246E288EA93B085D3354FDABDEB58F6EDCD3055A053A134A139FD9B8DB28692A21A4507C965485C
windows2000-kb2621440-x86-custom-fin.exe4D53398FFE4C75C7D0AE13BAC5242DDF50B5BE7E24D1E7E18DA213CC82592BF4D14D8D202FC5AD150281CA25937098F7A9EE1956
windows2000-kb2621440-x86-custom-fra.exe084E66090CB1E631217DD893C304F178592C0BEE9160A73446B26149438C6BE06EB9D16ACC63E48AC9BD030E5DD9F9450298FC6B
windows2000-kb2621440-x86-custom-heb.exe276728F926B68A623471B4BC6B936AFE7D5E471F92FC5FF62FBD09C773C52BDCB3BAF89B7BE681FFFFBB952579F70A7ED78EC5F5
windows2000-kb2621440-x86-custom-hun.exe370288F9C0A550215DE33824FB10B8E2F316959D1471AE8B789DDA2005F9EDDF17C7239D061737AE35B49625080D02D0E68495E5
windows2000-kb2621440-x86-custom-ita.exe614A3640C65D4E3936EB161A4249BE1B03119AE60B7097B3FCD92806A7EDC5A389511BACD25F144B8978520513A023E093436AFD
windows2000-kb2621440-x86-custom-jpn.exe3A4DE2662B6BCBF2C176E3FE627BDED8F14BBC3AD72CEE1485A83769B723C8611FC55377AC5E28B5F605F3CCAC6192C4E1D012D5
windows2000-kb2621440-x86-custom-kor.exe5B99B3EA2D9AEE545F9BE3CDB040C4BC346E193723C64ED8C2CE39BE3845535B8D1AE5B3FB8395544131D12A4D563BFCF31F04C2
windows2000-kb2621440-x86-custom-nld.exe1FBAD8375194D6D1D1089836B7ED158C24179370BF2DD5433B8800F945BC8CA359F5307A1324210852198058BCA0C019E26991EE
windows2000-kb2621440-x86-custom-nor.exe2BB9008144C8EA1982ACD07CE7910B641097A4DAF511DE6EFA1FD30E067846DC4D510190944C380978E3E98C3B7213ECB41FCD8B
windows2000-kb2621440-x86-custom-plk.exe6997D44C6DDBD2FCC9CA68345EFD03C6C18CF76E9A5B1148FA936CFF175DBCC161759A7AC7E1C5718F49A384C10EB1258028E7FE
windows2000-kb2621440-x86-custom-ptg.exe5D9B00465DFE84A61E1C04102607A897B46726D27C0DEB025933DEB8B15397C64A599AE4BD85DB14C256B46623BC4D4BFB4513D0
windows2000-kb2621440-x86-custom-rus.exeE3ED17FD99FD3A603E071C736C0E8A40A1C12B7596413C1519AE9D036A31058609CE222CF8916621EDEE23974D0D93E9786D0163
windows2000-kb2621440-x86-custom-sve.exe9E602DB9522A7CAA7517815B4DFADBBBACF35284B884148D5EA9BCEF6100FCD36809F08858F1A4631A74DB752CF32A738302DAE3
windowsxp-kb2621440-x86-custom-enu.exe8B8CBAE183210B7ED4E9CBA7B4674220AF9C3A7C70CCAF964DD5A864B6AE0029FDB233848445AB3F8634E8D045254D0D329FB427
windowsxp-kb2621440-x86-custom-chs.exe5929D66D4D7C920BB146FDE9DFE5AFBA362C3E712538A584101548705E232995DFAB9455331897F2C64A96814328CFA2D287F908
windowsxp-kb2621440-x86-custom-deu.exe8D28FCD3B9376B8906FEFE6CD18D75F601FEE32D4DD75CCBFD880DC74E86C89992EE484AE8F3385E466F1AEA62FA3AE8D5786C27
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ell.exe9A7C86C8F792D5ADA066B1C57C546CF7F2C5896185415C58174239A21ACB6B83AC93C259059A96CE4E20247D0753791299E9A3E5
windowsxp-kb2621440-x86-custom-fra.exe8C6C5596F8D4E71EA8282A3503CF034446E134D38D90CA8F8E51FEA9DFA0D5D4B72EC92E74CDCCEA3425F9E76ED1BB15F0135171
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ita.exeC00AFF938DB1090D8A59CA6F56638BAC8ABA7E34BDEE709C9FA0ABBA7C548E8E42A11B39D10D665108E0C7EA3AB37C006BCEC191
windowsxp-kb2621440-x86-custom-jpn.exe9D14EF70770454042CCE8E7FDBAFACE478FC44BF67ECA91726826FF387155DC0A35A21A26FD8B4E02C3AAF075893C268B86701F0
windowsxp-kb2621440-x86-custom-trk.exe0BA92B26D8D5E52C9A9CF16D21DFAA3EEA06FC54C2C53AD64013DD53A7F6AC1C083563D967DA81545DE98198AF1AE809D94851AB
windowsxp-kb2621440-x86-custom-cht.exe1B01E50C7C84F79866552AE0E73D0592D11DFAB90518ADAC99C3467B39D6F4B9DA500175D1BCB0EFD244E3901D5B7D57026A529B
windowsxp-kb2621440-x86-custom-kor.exe65B34A347CC78F9FFEE613EE14CF0D3E9516D36DC1729F547AEABC45A3E2524991C45C8EF3D5B2395ADD46B83D90C28BDDEF07FB
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ptg.exe6F49D9B84452DA609D54DB40DFAE216263F0B46B3C72F35385FA6378C78D2BA8073BE9D5935DDD2876649A2B33A7BAA81AF17D50
windowsxp-kb2621440-x86-custom-csy.exeBD8B632FF7EE4757456B42A8F4A37D45C8E30DC391C7A41E07BFA6F5EF82DD5397787E9CCB2D121E70D9A60DFFB694E5F6747A33
windowsxp-kb2621440-x86-custom-fin.exe96116ABD80CCAD29009D1E734FC3F3FC5EDAD09799DF21FEEEC6813E53C21DAD53164666629D3A33B5C1ECCC892E969F7C6387A2
windowsxp-kb2621440-x86-custom-nld.exe9E873222E93ED8FFC2C23F3C094AA6FFBCED8249B1C982192B7024590F7493B8BA2E361F5D252C995C731C17C6B4EEADACBC10E6
windowsxp-kb2621440-x86-custom-plk.exeE75E465BAD913F9B8C47A2354395E360424552253B9F8EAF7752254B0C16B0F2904A85F4FF5A7F628B5691F060911140583512A9
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ptb.exe53C32598D76D0D431F91464C7A130462A4A92B5ABB55D29DDD845CB351BE73F07D85605FF1854A751FA3370974265FFAB25DE2E3
windowsxp-kb2621440-x86-custom-dan.exe736D56C3AA73EC893BD5F56C1CF965CAF1730E6139B9B13DC04DE04E3FF7F8E8B340096E3376F85C632544DFB822098F069714AB
windowsxp-kb2621440-x86-custom-esn.exeDB009450155898CEA4C8BF5B4DC7E679670152E73F71CB582F48A9925C95AE4F2F9F93B3E7DB3C1EA1F74D114A4528D4F1559237
windowsxp-kb2621440-x86-custom-heb.exe55ED5E98E20A361FE786326BF0FC3ECBDA5DA2E98C57869962C5FFB935190783BE917D21852F7C2D723149F0D992BA248BB867FD
windowsxp-kb2621440-x86-custom-hun.exe00AF0731EFB7D7E403C322D656B498D9F3B926532AE80D0191120F94E08D79436D7122F5AA18C933E35329C9C10CAAC7054132FE
windowsxp-kb2621440-x86-custom-nor.exe9505C52AA8EDBDA963D3E49FF32E363217A493AB3DF5299A3238030EC69BD6AE7272CC5D21F7E797DA70C05F30695D9A5FAFDF51
windowsxp-kb2621440-x86-custom-rus.exeD9ACCC24F400CAD1C9DEA9C14CA8B1DB9D74E9851DC16A23EAE8699209EAD00007049F6B9D02B7BDA77AF475C9E11362132C41F2
windowsxp-kb2621440-x86-custom-sve.exe44966880EC0A47E334BCE732D41CE573BA5E5B28A774A0B888CEE98C5FBD392A8214F174329BA164C8583277F4E9567B384778FF
windowsxp-kb2621440-x86-custom-ara.exeBC413AAC047FBD35BCE2F787DD3C14B264CCB13595B0E78F5B2D98274036B62FE5852EC302CB629C020345B00C096223A90F8D52
windows6.0-kb2621440-x64-custom.msuAF011943238C4E0DE915421DCC381D7C41A15D39DF779D5899E227D037CAC762CAA7C730596A69285B6D1586C9B2F9B8A8AB59A2
windows6.0-kb2621440-ia64-custom.msu143141059E7766BF4A8ECCBFAD418708484AD551C98A0DF3296F4D1F7188A2E0DF6B49D137F8ABC93ABDB7E08ECAE855634D96B1
windows6.0-kb2621440-x86-custom.msuCEE182752C510140EA1779AEA705B78E184AB7A207AE86FBAAC4999EBEE5F90AC4880EBC360F9CD24431E2A4AC3CE2D8356BC14B
windows2000-kb2621440-x86-custom-enu.exe58C7622365104C840CCDFDE69262C341713072DD4B4BD63146D9625FE434AA3A320C358CB2A30FFD8357FA7D9730BB22684319A7
windows2000-kb2621440-x86-custom-ptb.exe9AE747E623F01426146F0F6501B981C169BA6F976AEA7FF9662FEDBFDDF2A319F4A987955C07A7F591E46FFCAE5B2A2331FBDF82
windows2000-kb2621440-x86-custom-chs.exe516AEB1DB7305186426EA14043E62FE6288E57013301C3794B752972E5E7ED99129A77A0045ED4ECC4358CA54F3C070456923628
windows2000-kb2621440-x86-custom-csy.exe1CD7CCA8E8CEBAB3A54F291DBF67AC818B982AF190751A4367B8EFBA1E279BFE3646F45EB242655359F12708C050042E132E6EA9
windows2000-kb2621440-x86-custom-dan.exeD2B0DCA38300FB6C4673BC07A6852C10FAF9693B290CD535DE22F5A418678AD5932A6B91A45ECE9386334D459C55112662013899
windows2000-kb2621440-x86-custom-deu.exe9CE2CAD36F9DC2E87C40B0762B2E8056F895A22E5E12C56E2EB98A5DB3785924179DE808FC945BF7FDF21B86C7FEF7ED43FAC3D0
windows2000-kb2621440-x86-custom-ell.exe9BC075F1478EF329BADBEE33CCABD25170AF2A0BB52D5DBD1622486F7A87DBA8679E2CE9E8ABB4FDF56838BA4C24C2732CD544CA
windows2000-kb2621440-x86-custom-esn.exe8A4686BB425D28E5979FB895AB46284DB372C265DBD94649D0E9CD7D7C97B6F50736010C48ACF5E37FF5A7BE70A15823760A5261
windows6.1-kb2621440-x64.msuF2F96BE93D018201A99B5E509CDEFB61334DE4E59A807E9703220C401AACF5DDD27E80C5FE829332D242AA733DCF701B2BC6FB00
windows2000-kb2621440-x86-custom-trk.exe921004E2E45B7ADE418FE86474F3556F55C638D5B29AA0638E0CCA289F1182ED12D5A304FBCD2D49FEE39B9071BFA2A890774F01
windows2000-kb2621440-x86-custom-cht.exeFA53F22DD8A9E7EA241E0580BD635E3B0B525BD588CF52ED945215028C1DC6E573352849C831993DB31645B37F38FAC2E7C7FC1D
windows2000-kb2621440-nec98-custom-jpn.exe4A696AC75A06100FC913BC64353830969A479643EE3A73FCC7DEE3D691FD0E0052CC3358B09B82E937395C0D50D1FB08F5FB5514
windows2000-kb2621440-x86-custom-ara.exe5AABADCCB92F1389F500BCAE8E4A47F4350BF6DD53138DD2E56B1DF399DA3C5654F37D31A02BED6C0748F4E5EACFF21D6D091735
windows6.1-kb2621440-x64.msu1EEF93E5BBC0CE512ECEDB96A5C63ABF7ED82513265BF6526B4572046FFA72D6380CDACEF11E6A032FD160E335044088370BB3A6
windows6.1-kb2621440-ia64.msu6E514555BCD96BB6F2424BED3E1C80EE366F5A42F2230A97D5EDAF1171FD862A4F8D19CBA96354FD7E574EBC5466060DD1E14CAD
windows6.0-kb2621440-ia64.msu05C9DCD89A4404E422A1375A33634E74A0902E731B306F80E7B861878468B4CD30C376FF774A0B86C05F723E86EE3D4BACDAD92E
windowsxp-kb2621440-x86-enu.exeCBB31012936C5FC45EE4D2E748107FA35A4A215D0C7A642F3CA880D9F9D3C96AB575216BCB0DC160F6EF56BA5901A3495141EBE3
windows6.2-kb2621440-x64-m3.msu4CF66A39865641A8B37C00119FD4FF7CAAD9A7B54A98C42CA34D5FFC9627125D9608E56A2DC874686FAA8659A709FC957AFBB442
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-chs.exeA09999160FB90F81DFF30CBE7EAAACBD483EDC578B70B2AD60FD9EB7E0D68DFAE172FB7ECF97A5270B444FBCA7E2152F7CD9EAC2
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-ita.exeA500413EDF2C4240782F6AFB68752555CD9FF41E7B9645AA081D36CAC03109FAC5DC00C464FD9A4813FCF24B9A23188A60AB29B5
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-kor.exe876AF2DAFBE1890243E1531D45906BF22AAAFFCA1AA6FC64F006B456070FC9F87C17AC4FD84B10E0764921C14F4C4E3901848F95
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-rus.exe49811D9F8A6DBC6A79A42409459E8FA5FEF48B4E8EEB1006038A0E172743288AA232C453DFF23AB564DECB06C5D9B4954C58E619
windowsserver2003.windowsxp-kb2621440-x64-cht.exe9C0EA35F4FFFAB65951E3C62C055188D64A5E26BC3772F9DE14E1E465593FEC1426EDF50DC27ABE97A7079FC83A41875DB90EA66
windows2000-kb2621440-x86-custom-fin.exe52E411C1CAD018875106AB60BB5A69332DC122DEF8871F7E1E05C4EC95123456B49B0C787554DB51EFEA89EF3AF080A5DDAEEECB
windows2000-kb2621440-x86-custom-fra.exe9BACFEC2AB06FAD2956D1CB2FDC990AB5E25F1090005CD19453C6F1DC874DE7608832CE7A4960A0D1EDB30EF985682134B63BD38
windows2000-kb2621440-x86-custom-heb.exeD123B877EDB937DA8CCB258A6959EAF24A566BE50689B851A832BBC25C902B2A32B6E02C2893BCB23601BE70D9E398618B172540
windows2000-kb2621440-x86-custom-hun.exeB7B716B227784C549E74E98E444049F62F39FBF38B9E5B47C71F3DAF28C1B1CB4D4B749137B077C2F80B995EB947C4A459B9E749
windows2000-kb2621440-x86-custom-ita.exe74EA075BCEE632C4392B2531F8837AEB5F3AC1E8A4F842CD1DF4C6B55936FBCB299BD8EE9A53820269C1F200EC5F0B499C7D255B
windows2000-kb2621440-x86-custom-jpn.exeCAE0BB43B660082F1903FA1C5DF50361B3EF94B147228BC14F44F6A7D2B493D15A4D19951B99B79CD90F345015AC40F2B0B2EC49
windows2000-kb2621440-x86-custom-kor.exeC24A4298B8360B773C08F5EED7F95F7B7763A320376AEB9049C4987DFFEC8B344D6C58981217411F47B591D6A8D5D178970E0B94
windows2000-kb2621440-x86-custom-nld.exeF0EA0B17B4DBEFE40023E3B0AF229FA8C6BE4C9A9B341793694F3531013B3A0FFEFEB88DF82B91CA11BD2845129813B1ACAEBD6F
windows2000-kb2621440-x86-custom-nor.exe43EB560B26B21E2AA1ACEBE6ACDD3CE9099BC22C3C8BD36A2ABE598CE83A8BEF27BBB70FC041898B81AECB7C5702F08FE7C19450
windows2000-kb2621440-x86-custom-plk.exe16AC6E48A841E0D6B14C98CA82A5F6927D3F92361C27CD3146D77D3BE9014F03528C62014CB51D773E3904E1231391E272C92C4C
windows2000-kb2621440-x86-custom-ptg.exeD8AB3599E0AE7E50EE1709D4B151810E667B929565B4B4C087A78BA91DB5E26DE1402B3C5F6BF066DC35E3FFE75146768088FCB0
windows2000-kb2621440-x86-custom-rus.exeBB5F9E9C65F53ED8D39903A4BF9691748DAFE0CD759FB7CC69A27E388B9813E9C0D1E2B26626CE37D0F39747DB1F328C128C742E
windows2000-kb2621440-x86-custom-sve.exeE7BAC9E9134169DED01F51D618DB8631DE794A0A4475FA57BFDE17B40F3DF825D95C5165E93496F829BE887B1828F534A0C40D01
windows2000-kb2621440-x86-custom-trk.exe51CDA6B08001E761C098D8A1422359AA59074FA70C9CCABB1369C26EEB3B07FFEF5C5A6034BF1C4011A8791E673F2C6212F413C1
windows2000-kb2621440-x86-custom-cht.exe3580E3E974A63C50A0791A47568F25F4B97CF719C3E91FCBCDEB0A4D12CA4AFA8AE2D5503262B06D5182D79BE2F09AFA975E7D97
windows2000-kb2621440-nec98-custom-jpn.exe0FA0CD07343D57509DE576AF0FB46BAAD9D2FF07781FEED8501A8E25689881172C0A3F931D424C6857C876CAEFC8A1E1251E97F0
windows2000-kb2621440-x86-custom-ara.exe1AF6C74990AE83A5536B883DF1BB6A80DD2EDCF02A76931B54592D7D6A469281F4D45150CB0A34C7E0AFF8D418583391CD0EE666
windows6.1-kb2621440-x64.msuEE742384C752A70261889D7491E49ACE24DB54FB73786E4A76B1312CDA3405EF1246002B8BFC47A04A9DF2F75FC654D5CBC82AAF
windows6.1-kb2621440-ia64.msuD26062BA24FFD71F208CB913CBB9E828ED8031761EB8C685A56D5BB48981E1CC92F67102D305FBCFC54EC6E003FE288CE60643ED
windows6.1-kb2621440-x86.msu7C9093C9E94079B4681993CEF86B76A3DCB8585114B43D13152C50AE1DD0141CF3B4A2AF4A9610FD68FDAB349B0D92F16756E488
windows6.1-kb2621440-x64.msu0F4492F612EA59C386A59E587D71EE3AE5D0F475DCD03887458CC325D62C6A95C28E49ED4ACE6FC32D94AA9A5AF6BC6798C351AA
windows6.1-kb2621440-ia64.msu725B7DA5EB51D0D78F13A6F135784F90F586A42DE9ED652993AB312233F8E3E36ACA96C01EDB65489AE714998BFA6EE76D8CF436
windows6.1-kb2621440-x86.msu2E25BF396AABA95C314693104EF67AFF8C1439598CC35111AA9C2E42319C02525444AFF9FE095160D26D695E579B523E95F2F27E
windows6.1-kb2667402-v2-ia64.msuC7A557D4B2C231785F77F0DE171C9555F670E1434FDD1C1A33FC850A4C0B105405234BF897BBDB6EDA015285AE3ECAE7554B421E
windows6.1-kb2667402-v2-x64.msu15C04BD5944CD9B34A294A25B96911057593C465F8FB673461DB1BB94A17B923EB566DB1617AB36BA3C2391F75AD4A4E3D29E9D6
windows6.1-kb2667402-v2-x86.msuEEC6812D9C6F710A6C1E640E8B928C99F215F39E79C68CCF400B943618EF41E3293665945B10C75EB7FE5E1903F74ADA064B0D5B
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2671387 — ostatni przegląd: 06/18/2012 11:56:00 — zmiana: 2.0

 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme KB2671387
Opinia
mp;t=">DI=4050&did=1&t="> ) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");