Opis pliku bazy danych Sfpdb.sfp

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Plik Sfpdb.sfp jest plikiem bazy danych zawierającym listę chronionych plików używanych przez funkcję ochrony plików systemowych (SFP).
Więcej informacji
Plik Sfpdb.sfp znajduje się w katalogu \Windows\System\Sfp i jest chroniony przez funkcję SFP. W przypadku modyfikacji, usunięcia lub zmiany nazwy pliku wymienionego na liście w pliku Sfpdb.sfp informacje dotyczące danego pliku są porównywane z informacjami przechowywanymi w pliku System.cat. Jeżeli dany plik jest zgodny z informacjami przechowywanymi w pliku System.cat, żadne zmiany nie są wprowadzane. Jeżeli informacje dotyczące nowego pliku nie są zgodne z informacjami przechowywanymi w pliku System.cat, nowy plik jest przenoszony do katalogu \Windows\System\Sfp\Archive. Następnie poprawna wersja pliku zastępuje plik usunięty lub plik o zmienionej nazwie. Lista plików przechowywana w pliku Sfpdb.sfp jest również zgodna z listą plików przechowywaną w pliku Filelist.xml.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 267282 — ostatni przegląd: 02/03/2014 18:05:13 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB267282
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)