Jak utworzyć dysk startowy w systemie Windows Me

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL267287
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób tworzenia dysku startowego w systemie Windows Millennium Edition (Me).
Więcej informacji
Aby utworzyć dysk startowy:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. W oknie dialogowym Właściwości: Dodaj/Usuń programy kliknij kartę Dysk startowy.
  4. Kliknij przycisk Utwórz dysk, aby utworzyć dysk startowy.

    UWAGA: W niektórych sytuacjach po kliknięciu przycisku Utwórz dysk może być wyświetlany monit o włożenie dysku CD-ROM z systemem Windows Me. Taka sytuacja może wystąpić wtedy, gdy do utworzenia dysku startowego wymagane są pliki instalacyjne nieznajdujące się na dysku twardym.
  5. Po wyświetleniu monitu włóż sformatowaną dyskietkę do stacji dyskietek, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zastąpienie zawartości dyskietki.
  6. Po zakończeniu procedury tworzenia dysku startowego wyjmij dyskietkę ze stacji dyskietek.
W odróżnieniu od systemów Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, na dysku CD-ROM z wersją handlową systemu Windows Me nie jest umieszczony program do tworzenia dysku startowego (Fat32ebd.exe).

ebd awaryjny rozruch dysk
Proprietà

ID articolo: 267287 - Ultima revisione: 10/03/2004 04:11:51 - Revisione: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbfaq kbhowto kbtool kbwinme KB267287
Feedback