Zaplanowane kopie zapasowe nie udają się w przypadku autonomicznych stacji taśm po zmianie nośnika

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
W przypadku zaplanowania w systemie Windows 2000 nienadzorowanych kopii zapasowych, wykonywanych przy użyciu autonomicznej stacji taśm (biblioteki), pierwsze zadanie kopii zapasowej kończy się pomyślnie. Po zmianie nośnika podczas następnego zadania kopii zapasowej nie jest jednak wykonywana kopia zapasowa żądanego folderu i plików. Ponadto w pliku dziennika kopii zapasowej może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
Operacja nie została wykonana z powodu braku nieużywanego nośnika.
–lub–
Tej operacji nie wykonano, ponieważ nie odnaleziono podanego nośnika.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli Menedżer magazynu wymiennego (RSM) nie zostanie powiadomiony, że nośnik w autonomicznej stacji taśm (bibliotece) został zmieniony ręcznie. Menedżer magazynu wymiennego nie sonduje autonomicznych stacji taśm w celu sprawdzenia, czy nośnik został zmieniony. To program obsługujący menedżera RSM jest odpowiedzialny za żądanie, aby menedżer RSM sprawdził, czy nośnik nie został zmieniony. W przypadku wystąpienia tego problemu menedżer RSM aktualizuje w swojej bazie danych zawartość nośnika znajdującego się w stacji taśm. Jeśli program Kopia zapasowa systemu Windows jest uruchomiony interaktywnie, zazwyczaj żąda, aby menedżer RSM okresowo sprawdzał, czy w stacji taśm nie zmieniono nośnika. Jeśli program kopii zapasowej nie jest uruchomiony, nie jest wykorzystywany mechanizm żądania, aby menedżer RSM wykrył zmianę nośnika. Program kopii zapasowej nie wydaje polecenia zainstalowania nowej taśmy, a ponieważ menedżer RSM nie wie, że jest ona obecna, zadanie kopii zapasowej kończy się niepomyślnie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby otrzymać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data     Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  24/10/2000  18:20  5.0.2195.2103 1 162 512 Ntbackup.exe				
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej poprawki, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
277701 Ntbackup Cannot Restore from Backup Sets That Are Located on a Second Tape in a Continuation SequenceW celu obejścia tego problemu należy stosować kolejno poniższe metody, dopóki nie będzie można pomyślnie wykonywać nienadzorowanych kopii zapasowych. Należy zauważyć, że niektóre stacje taśm mogą wymagać użycia metod 1 i 2, aby było możliwe pomyślne wykonywanie kopii zapasowych.

Metoda 1

W tle powinna być uruchomiona kopia programu Kopia zapasowa. Program kopii zapasowej powinien okresowo sondować stację taśm w celu sprawdzenia, czy nie zmieniono nośnika oraz pomóc rozpoznać zmianę nośnika przed faktycznym uruchomieniem zaplanowanego zadania kopii zapasowej. Za pomocą programu Srvinstw.exe z zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit można zainstalować narzędzie Srvany.exe, a następnie zezwolić mu na uruchomienie programu Ntbackup.exe jako usługi ukrytej.

Instalowanie narzędzia Srvany.exe jako usługi

 1. Skopiuj narzędzie Srvany.exe z zestawu Windows 2000 Resource Kit do folderu %SystemRoot%\System32 na komputerze.
 2. Uruchom program Srvinstw.exe.
 3. Kliknij opcję Install a service, a następnie kliknij przycisk Next.
 4. Kliknij opcję Local Machine, a następnie kliknij przycisk Next.
 5. Wpisz nazwę srvany w obszarze Service name, a następnie kliknij przycisk Next.
 6. Zlokalizuj plik %SystemRoot%\System32\Srvany.exe, kliknij go dwukrotnie, a następnie kliknij przycisk Next.
 7. Kliknij opcję Service in it's own process, a następnie kliknij przycisk Next.
 8. Kliknij opcję System Account, a następnie kliknij przycisk Next.
 9. Kliknij opcję Automatic, a następnie kliknij przycisk Next.
 10. Kliknij przycisk Finish.

Konfigurowanie usługi Srvany do uruchamiania programu Ntbackup.exe jako usługi

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe), aby wyświetlić następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANY
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj klucz..., wpisz Parameters jako nazwę klucza, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij klucz Parameters, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja. Wprowadź nazwę wartości Application i użyj typu danych REG_SZ.

  UWAGA: Należy się upewnić, że została podana pełna ścieżka do pliku NTBackup.exe. Narzędzie Srvany.exe nie załaduje tego programu, jeśli w ścieżce zostanie użyta zmienna %SystemRoot%. Na przykład:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANYApplication: REG_SZ: C:\Winnt\System32\Ntbackup.exe
 4. Zamknij program Regedt32.exe.
 5. Po zamknięciu i ponownym uruchomieniu komputera program kopii zapasowej zostanie uruchomiony jako usługa w tle. Program Ntbackup.exe powinien być widoczny w Menedżerze zadań na karcie Procesy i okresowo sondować stację taśm w celu sprawdzenia, czy nie zmieniono nośnika.

Metoda 2

Zaplanuj wykonywanie kopii zapasowej przy użyciu pliku Backup.cmd. Możesz skopiować zawartość pola URUCHOM zaplanowanego zadania, a następnie wkleić ją do pliku wsadowego. Następnie możesz użyć polecenia odświeżenia programu Rsm.exe, co pomoże w rozpoznaniu zmiany nośnika. Następujące wiersze możesz dodać na początku pliku wsadowego kopii zapasowej:
[backup.cmd]
start /wait rsm.exe refresh /lf"nazwa_biblioteki"
<Polecenia nienadzorowanej kopii zapasowej skopiowane z zaplanowanego zadania; jeśli to wskazane, można dołączyć przełącznik /um.>


UWAGA: Uruchom polecenie rsm view /tlibrary w celu wyodrębnienia parametru „nazwa_biblioteki”, który ma być użyty w poprzednim poleceniu.

Metoda 3

Zaplanuj wykonanie pliku wsadowego Backup.cmd zawierającego krótkie (jeden folder\plik) zadanie kopii zapasowej, a po nim zwykłe zadanie pełnej kopii zapasowej. Pierwsze (krótkie) zadanie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem, ponieważ nośnik w stacji taśm nie zostanie rozpoznany, ale następne zadanie powinno być uruchomione, ponieważ stacja taśm zostanie odświeżona dzięki pierwszej nieudanej próbie znalezienia nośnika.

Metoda 4

Użyj interfejsu RSM GUI (Ntmsmgr.msc) w celu ręcznego wykonania pełnego spisu stacji taśm po zmianie taśm, ale przed uruchomieniem następnego zadania kopii zapasowej.

UWAGA: W przypadku użycia polecenia Ntbackup z przełącznikiem /um zaleca się, aby nie używać przełącznika /n w celu oznaczenia nośnika etykietą. Zamiast tego należy zezwolić programowi kopii zapasowej na domyślne użycie daty/godziny jako nazwy i opisu etykiety. Zapobiega to nadaniu wielu taśmom tej samej nazwy etykiety, co mogłoby spowodować, że menedżer RSM zażądałby ręcznego zainstalowania taśmy, uniemożliwiając kontynuowanie wykonywania kopii zapasowej w trybie nienadzorowanym.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows 2000.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak jednocześnie zainstalować system Windows 2000 i poprawki dla tego systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000
Pokrewne artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
264604 Scheduled backup jobs may not run as expected
243260 Changed Parameters for Scheduled Backup Job May Not Be Saved
win2000hotperf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 267574 — ostatni przegląd: 12/05/2015 20:55:40 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbbackup kbbug kbfix kbwin2000presp2fix KB267574
Opinia