Komunikat o błędzie: Readresator nie mógł określić typu połączenia

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 315244.
Symptomy
Po zamapowaniu dysku sieciowego na udział lokalny w dzienniku zdarzeń systemowych może się pojawić następujący komunikat ostrzegawczy:
Identyfikator zdarzenia: 3019
Źródło: MRxSmb
Opis: Readresator nie mógł określić typu połączenia.
Przyczyna
Taki komunikat może pojawić się wtedy, gdy usługa NetBIOS przez TCP/IP (NetBT) próbuje uzyskać informacje o szybkości sieci od urządzenia docelowego (w tym przypadku — karty sprzężenia zwrotnego). Karta sprzężenia zwrotnego, która nie obsługuje negocjacji szybkości, nie może negocjować szybkości i w dzienniku zdarzeń systemu zostanie zarejestrowany komunikat ostrzegawczy.

To zachowanie występuje wyłącznie z protokołem TCP/IP, ponieważ jest to jedyny protokół korzystający z karty sprzężenia zwrotnego.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Ten komunikat ostrzegawczy ma charakter wyłącznie informacyjny i można go bezpiecznie zignorować.

To zdarzenie zostanie zarejestrowane po pierwszym uzyskaniu dostępu do zmapowanego dysku i utworzeniu nowej sesji z serwerem. Komunikat może pojawić się również podczas tworzenia połączenia sieciowego z udziałem na komputerze lokalnym. W efekcie to zdarzenie może wystąpić w następujących sytuacjach:
  • Pierwszy dostęp do zmapowanego dysku po zalogowaniu się użytkownika.
  • Pierwszy dostęp do zmapowanego dysku po przywróceniu komputera ze stanu hibernacji.
  • Pierwszy dostęp do udziału w sieci lokalnej po automatycznym rozłączeniu komputera i zmapowanego dysku (za pomocą funkcji rozłączania automatycznego).
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
138365 Jak działa funkcja Autorozłączanie w systemie Windows NT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 267934 — ostatni przegląd: 12/05/2015 20:58:35 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbenv kbpending KB267934
Opinia