Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Konta e-mail usługi Office 365 jest automatycznie nieskonfigurowany na urządzeniu Google Android lub Apple iOS urządzenia z systemem za pośrednictwem usługi automatycznego wykrywania

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2679626
PROBLEM
Po podłączeniu do Microsoft Exchange Online usługi Microsoft Office 365 przez program Microsoft Exchange ActiveSync, konta e-mail usługi Office 365 nie jest automatycznie zestaw na urządzeniu Google Android lub Apple iOS urządzenia z systemem (np. urządzeniem iPhone lub iPad) za pośrednictwem usługi automatycznego wykrywania. Ponadto nie można uzyskać dostępu skrzynki pocztowej programu Exchange w trybie Online z urządzenia przenośnego.

W przypadku wystąpienia tego problemu może także pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:

Nie można nawiązać połączenia z serwerem
Uwaga Ten komunikat o błędzie mogą się różnić w zależności od urządzenia, którego używasz.
PRZYCZYNA
Ten problem występuje, jeśli urządzenie przenośne nie obsługuje w pełni pewne wymagania protokołu Exchange ActiveSync dla przekierowania.
STAN
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
OBEJŚCIE PROBLEMU
Aby uzyskać pomoc w konfigurowaniu e-mail dla urządzenia przenośnego i bieżącej wersji oprogramowania Office 365 przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu i o urządzeniach mobilnych jak podłączyć do programu Exchange Online w usłudze Office 365 zobaczProgram Exchange ActiveSync połączeniami klientów w usłudze Office 365.

Urządzenia, które są częścią programu Exchange ActiveSync Logo obsługują przekierowywanie i ten problem nie występuje. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Exchange ActiveSync Logo zobaczAnonsowanie programu Exchange ActiveSync Logo.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje i rozwiązanie podane w tym dokumencie reprezentuje bieżące stanowisko firmy Microsoft Corporation na te problemy z datą publikacji. To rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem firmy Microsoft lub dostawcy. Microsoft nie rekomenduje żadnego dostawcy lub rozwiązania innych firm, które może być opisane w tym artykule. Mogą to być również inni dostawcy lub rozwiązania innych firm, które nie są opisane w tym artykule. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, te informacje nie interpretuje się jako zobowiązania przez firmę Microsoft. Microsoft nie może zagwarantować lub poświadczyć dokładności jakichkolwiek informacji ani jakichkolwiek rozwiązań przedstawianych przez firmę Microsoft lub przez wszystkich wymienionych dostawców.

Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji i wyklucza zażalenia, gwarancje i warunki niezależnie czy wyraźne, domniemane lub ustawowe. Te obejmują, ale nie są ograniczone do oświadczenia, gwarancje i warunki tytułu, NIENARUSZANIA, zadowalającym stanie, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, w odniesieniu do dowolnej usługi, rozwiązania, produktu, lub jakichkolwiek innych materiałów lub informacji. W żadnym wypadku nie będzie Microsoft ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek rozwiązanie innych firm, które wymienia w tym artykule.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 .

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2679626 — ostatni przegląd: 10/08/2014 01:27:00 — zmiana: 15.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2679626 KbMtpl
Opinia