Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

ENT: Lokalizacja przechowywania danych użytkownika programu Entourage

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano domyślną lokalizację danych użytkownika, tworzonych podczas korzystania z programu Entourage.

UWAGA: Lokalizacja danych użytkownika może różnić się od lokalizacji domyślnej, zależnie od wersji używanego systemu operacyjnego Apple Macintosh (Mac OS). W przypadku programu Entourage wymagany jest system Mac OS w wersji 8.1 lub nowszy. W przypadku programu Entourage X wymagany jest system OS X (10.1).
Więcej informacji
Pakiet Microsoft Office dla systemu Macintosh 2001 tworzy folder Dokumenty na poziomie głównym dysku twardego. System OS X tworzy folder Dokumenty w folderach poszczególnych użytkowników. Program Entourage używa tej lokalizacji do utworzenia struktury folderów, w których są przechowywane wszystkie dane konfiguracyjne użytkowników, takie jak tożsamości, wiadomości e-mail, kalendarz i elementy zadań, subskrypcje grup dyskusyjnych i pamięci podręczne.

Następujący folder jest domyślną lokalizacją struktury folderów programu Entourage:
Nazwa dysku twardego:Dokumenty:Dane użytkownika Microsoft:Tożsamości Office 2001:Tożsamość główna
Następujący folder jest domyślną lokalizacją struktury folderów programu Entourage X:
Dysk twardy:Użytkownicy:Tożsamość lokalna:Dokumenty:Dane użytkownika Microsoft:Tożsamości Office X:Tożsamość główna
Jeżeli dostępnych jest kilka tożsamości, folder jest tworzony dla każdej unikatowej tożsamości. Nazwa tego folderu jest zgodna z używaną nazwą tożsamości i jest przechowywana na tym samym poziomie folderu, na którym jest przechowywana tożsamość główna.

Jeżeli konieczne jest przechowywanie danych programu Entourage 2001 w innej lokalizacji lub na innej partycji, należy utworzyć alias folderu Dane użytkownika Microsoft po przeniesieniu do nowej lokalizacji, a następnie przenieść alias do folderu Dokumenty. W przypadku programu Entourage X, ze względu na zmiany wprowadzone w systemie operacyjnym, dane muszą być przechowywane w lokalizacji, w której zostały zainstalowane.

W przypadku wszystkich aliasów systemu Macintosh wyraz „alias” jest dołączany do nazwy, dlatego należy zmienić nazwę aliasu na „Dane użytkownika Microsoft” (bez znaków cudzysłowu), usuwając wyraz „alias” z nazwy. Nazwa musi być całkowicie zgodna z oryginalną nazwą.

Aby utworzyć alias i zmienić jego nazwę:
  1. Otwórz dysk twardy systemu Macintosh, a następnie zlokalizuj i kliknij folder.
  2. Otwórz nowe okno, w którym chcesz umieścić nowy alias.
  3. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Command i Option, a następnie przeciągnij folder z folderu źródłowego do docelowego folderu aliasu.

    Wykonanie tej czynności spowoduje utworzenie w żądanej lokalizacji aliasu, którego nazwa jest zgodna z oryginalną nazwą folderu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tożsamości w programie Entourage, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
268443 ENT: Overview of Identities in Entourage
ent2001top entx erage ent 2001 tożsamość kopia zapasowa przechowywać lokalizacja
Właściwości

Identyfikator artykułu: 268323 — ostatni przegląd: 08/24/2005 20:41:29 — zmiana: 2.2

  • Microsoft Entourage X for Mac
  • Microsoft Entourage 2001 for Mac Special Edition
  • kbinfo KB268323
Opinia