Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacja User-Mode Driver Framework do wersji 1.11 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2685813
WPROWADZENIE
Ten artykuł stanowi wprowadzenie do aktualizacji, która instaluje strukturę sterowników trybu użytkownika (User-Mode Driver Framework, UMDF) w wersji 1.11 w systemach operacyjnych Windows.

UMDF obsługuje sterowników trybu użytkownika, które zostały napisane specjalnie do korzystania z niego. Pakiety sterowników UMDF, które zostały opracowane przy użyciu programu Windows Driver Kit dla systemu Windows 8, mogą się automatycznie redystrybuować i instalować w wersji 1.11. Podczas instalacji pakietu sterowników sprawdzana jest wersja obecnie zainstalowanych sterowników UMDF, a w przypadku plików w wersji starszej niż 1.11 wykonywana jest ich aktualizacja.
Więcej informacji
Aktualizacja sterowników User-Mode Driver Framework (UMDF) do wersji 1.11 zawiera następujące zmiany:
 • Dodaje następujące interfejsy dostarczony sterownik wywołania zwrotnego i funkcje wywołania zdarzeń:
  • IPnpCallbackHardware2
  • IPnpCallbackHardwareInterrupt
 • Dodaje następujące interfejsy dostarczonych w ramach:
  • IWDFCmResourceList
  • IWDFDevice3
  • IWDFFile3
  • IWDFInterrupt
  • IWDFIoRequest3
  • IWDFUnifiedPropertyStore
  • IWDFUnifiedPropertyStoreFactory
  • IWDFWorkItem
 • Dodaje następujące funkcje na podstawie UMDF sterowniki:
  • Uzyskiwanie dostępu do sprzętu i obsługi przerwań
  • Używane urządzenie buforowanie w sterownikach UMDF
  • Dodaje UmdfHostProcessSharing, UmdfDirectHardwareAccess, UmdfRegisterAccessMode, UmdfFileObjectPolicyi UmdfFsContextUsePolicy dyrektyw, które są opisane w określanie dyrektyw WDF w plikach INF.
  • Dodaje dobrze znane identyfikatory zabezpieczeń (SID) dla kierowców UMDF
  • Dodaje obsługę magazynu właściwości Unified, opisaną w przy użyciu rejestru w podstawie UMDF sterowników
  • Procedura IoGetDeviceObjectPointer jest zintegrowana do pracy z UMDF. We wcześniejszych wersjach rutynowe nieoczekiwanego dojścia do obiektu urządzenia, po trwa odwołanie na dojście do urządzenia. W związku z tym żądanie oczyszczania na obiekt urządzenia nie występuje aż do ukończenia wszystkich we/wy
  • Tworzy Minidrivers na bazie UMDF HID
  • Zapewnia lepszą obsługę dla obsługi bezczynności regulatora w podstawie UMDF sterowników. Ramach teraz można umieścić urządzenie w stanie zasilania D3cold, po wygaśnięciu okresu limitu czasu bezczynności. Ramach może również powodować urządzenie, aby powrócić do stanu pracy (D0), gdy system powróci do stanu pracy (S0).
  • Dodaje próbek WudfVhidmini i NetNfpProvider
Aby uzyskać więcej informacji na temat UMDF przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN): Aby uzyskać więcej informacji o informacji o wersji UMDF przejdź do następującej witryny sieci Web MSDN:

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Aktualizacja systemu Windows
Ta aktualizacja jest dostępna od Aktualizacja systemu Windows.

Uwaga Jeśli na komputerze włączono funkcji Aktualizacje automatyczne, ta aktualizacja zostanie zainstalowana automatycznie.

Jeśli funkcja Aktualizacje automatyczne jest wyłączona, wykonaj następujące kroki, aby zainstalować tę aktualizację z witryny Windows Update:
 1. Kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.
 2. Kliknij przycisk X ważne aktualizacje są dostępne.

  Uwaga "X" jest symbolem zastępczym dla szeregu.
 3. Upewnij się, że odpowiednia aktualizacja, która kończy się na KB2685813 wybrano Wybierz aktualizacje do zainstalowania.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
Aby upewnić się, że aktualizacja jest zainstalowana na komputerze z systemem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
Uwaga Jeśli aktualizacja jest zainstalowana, należy znaleźć v1.11 User-Mode Driver Framework (KB2685813) na liście zainstalowanych aktualizacji.
Centrum pobierania firmy Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
User-Mode Driver Framework wersja 1.11 aktualizacji dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

W celu zastosowania tej aktualizacji musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • system Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie musisz dokonywać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane przy użyciu skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem czasu letniego (DST). Dodatkowo daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje x 86 Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 7 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:00Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:00Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:00Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201203:36Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201203:39Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201203:37Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:52Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:17Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:18Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:51Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:50Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201205:31Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:32Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:45Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:00Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:59Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:54Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201206:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201206:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201206:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:54Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:56Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:14Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:55Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:53Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:58Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:57Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:10Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:10Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:10Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:10Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Lip-201203:20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.1638419660826-Lip-201203:21x86
Wudfpf.sys6.2.9200.1638466,56026-Lip-201202:33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Lip-201203:20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Lip-201202:32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Lip-201203:20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Lip-201203:20x86
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:57Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Server 2008 R2 i Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:34Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:30Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201208:19Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:34Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:30Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201208:19Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:34Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:30Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201208:19Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:47Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Lip-201207:28Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:29Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:22Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:21Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:53Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:52Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:59Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,01026-Lip-201207:55Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Lip-201207:39Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201204:46Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201204:48Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201204:47Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,58626-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:27Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:28Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163842048026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,30026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:48Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:49Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201207:43Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:45Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:44Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy33,31226-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:41Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy30,13026-Lip-201207:40Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:04Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy34,44426-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:13Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:12Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:05Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:26Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:24Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:09Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:35Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:37Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:36Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201205:34Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:36Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:35Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Lip-201205:06Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:07Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Lip-201207:30Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201207:32Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201207:31Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201208:21Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201208:19Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201208:25Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201208:23Nie dotyczy
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842 04826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Lip-201205:08Nie dotyczy
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Lip-201205:11Nie dotyczy
Wudfx.mflNie dotyczy32,35826-Lip-201205:10Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:15Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:15Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:15Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Driverframeworks-usermode.ptxmlNie dotyczy1,89216-Sie-201221:15Nie dotyczy
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNie dotyczy302-Cze-201214:57Nie dotyczy
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.163844505626-Lip-201203:08x 64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Lip-201203:08x 64
Wudfpf.sys6.2.9200.1638487,04026-Lip-201202:26x 64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Lip-201203:08x 64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Lip-201202:26x 64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Lip-201203:08x 64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Lip-201203:08x 64
Wudfx.MOFNie dotyczy36,72226-Lip-201202:43Nie dotyczy
Wudfxuninstall.MOFNie dotyczy52402-Cze-201214:57Nie dotyczy
Reagent.dll6.2.9200.16442439,29624-Paź-201203:24x 64
Reagent.XMLNie dotyczy85606-Lip-201220:28Nie dotyczy
Reagent.dll6.2.9200.20544439,29624-Paź-201203:27x 64
Reagent.XMLNie dotyczy85606-Lip-201220:05Nie dotyczy
Plik Boot.SDINie dotyczy3,170,30406-Lip-201220:33Nie dotyczy
REAgentC.exe6.2.9200.1644226,62424-Paź-201203:25x 64
Plik Boot.SDINie dotyczy3,170,30406-Lip-201220:12Nie dotyczy
REAgentC.exe6.2.9200.2054426,62424-Paź-201203:29x 64
Reagent.dll6.2.9200.16442371,71224-Paź-201202:47x86
Reagent.XMLNie dotyczy85606-Lip-201219:51Nie dotyczy
Reagent.dll6.2.9200.20544371,71224-Paź-201202:47x86
Reagent.XMLNie dotyczy85606-Lip-201220:04Nie dotyczy
Plik Boot.SDINie dotyczy3,170,30406-Lip-201219:53Nie dotyczy
REAgentC.exe6.2.9200.164422406424-Paź-201202:48x86
Plik Boot.SDINie dotyczy3,170,30406-Lip-201220:09Nie dotyczy
REAgentC.exe6.2.9200.205442406424-Paź-201202:48x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2685813 — ostatni przegląd: 02/15/2014 03:02:00 — zmiana: 5.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2685813 KbMtpl
Opinia
pe="text/javascript"> Asimov.clickstreamTracker.init();