Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS12-036: Luki w zabezpieczeniach pulpitu zdalnego umożliwiają zdalne wykonywanie kodu: 12 czerwca 2012

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-036. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, należy przejść do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, należy przejść do następującej strony biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft w sieci Web:   W tym biuletynie znajduje się więcej informacji o tym problemie. Informacje te dotyczą następujących zagadnień: 
 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu
 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu
Aby zapoznać się konkretnie z tymi informacjami, należy odszukać nagłówek Vulnerability Information (Informacje o lukach w zabezpieczeniach), rozwinąć sekcję Remote Desktop Protocol Vulnerability — CVE-2012-0173 (Luka w zabezpieczeniach protokołu Remote Desktop Protocol — CVE-2012-0173), a następnie rozwinąć sekcję Workarounds for Remote Desktop Protocol Vulnerability — CVE-2012-0173 (Obejścia problemu dotyczące luki w zabezpieczeniach protokołu Remote Desktop Protocol — CVE-2012-0173).

Aby włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włącz lub Wyłącz. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
WłączWyłącz
Uwagi
 • Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Tabela skrótów plików
W poniższej tabeli wymieniono odciski palców certyfikatów, za pomocą których podpisano aktualizacje zabezpieczeń. Odcisk palca certyfikatu podany w tym artykule z bazy wiedzy należy porównać z odciskiem palca certyfikatu wskazanym dla pobranej aktualizacji zabezpieczeń.
Nazwa pliku wydawcySha1SHA2
windows6.0-kb2685939-ia64.msu82724A8FCF7B70818F216E81466B84A0F6EE609D59F1B6F13300F326A43569CDB3C3FCE28D7FC710B13CF929468538A43F902855
windowsserver2003-kb2685939-x86-enu.exeE2D17120CBC97E36B89050C751C1A5830BF048E16510129914510A07E69557E8A74F991EBCD5D49F3D9C36C116E58792DF22F86F
windowsserver2003-kb2685939-x86-ptb.exe800CBD6FB91A86D72D67B68203E0205AE81FEA11931A92487D6A635FBF2FACA0A60B157B919668481DB2C5A2929F611EFE7CB108
windowsserver2003-kb2685939-x86-csy.exeD9A07EA8A10D9C311DDA3793D47D639C94B23716FC394DB35AF0C425804858B4A0A0D78A5B57E760EB40B407688E1DB32D226BAA
windowsserver2003-kb2685939-x86-deu.exe8EDB3759D7F5BD347429A66165D5D412D0544538D59142E3DF1FC455DECD323506B4575B93190797E8B724B13FF8A72F4B14F313
windowsserver2003-kb2685939-x86-fra.exeAF3DABE78EAFE65C5DFEC332EEF772D9414C277FC0A8FC652053783FC73E037A6ABD9E812B503250FFD33DBD4B7DBA6BBD7843EC
windowsserver2003-kb2685939-x86-hun.exe432B5E8A88C9941059A9F999FAB8217E9828206B64FFDCB0366CF0EB1B6D3733C80326BDEAE34E6065AC2F7C6287A3036D671D33
windowsserver2003-kb2685939-x86-jpn.exe224DFC248036887D3AAFC3E07FCFB1AF4F5FEE1DC2BB13BE8C757306F58BCB88C2DA157CD07CE0CBBB80093517BE003ABC461069
windowsserver2003-kb2685939-x86-nld.exeCBA91B0334BDA540BB87490EF584F48C33B6269298D56600FB88A68E4CD433DC226F513A170B9E84EE6E98E531D426E380CC1F16
windowsserver2003-kb2685939-x86-cht.exe60695C5D7DAA13E29C43E49B8B9A1542719380BCD42E307787C5DA1C13C1A12B80432252D14E937B1C77C5B441834DEB4227BCE6
windowsxp-kb2685939-x86-enu.exe31DACA6B90D511225BC4DA4956D6D0D1C328590BA226AD91E0D1AFB29F18C3F4BB4BFF254B4ED4E5B16954D1DCCE2CEDB297A2F9
windowsxp-kb2685939-x86-cht.exe643E366F3BC88470A4F14E1AD19B82CCAFF65EC0E5085D467450ADF9A5CA3FE623FA78837B52054EF44B1D33FE2A96DFC3774859
windowsxp-kb2685939-x86-fra.exeDD58A547D2F2EE8763FB2FB6FB04934CE4BD7E2995640D0B1270CC7F97AE1B4292773D790002BE01D3DD324E99CFA327EB254666
windowsxp-kb2685939-x86-ell.exe0B2209E37AEFA8F24CDC146A7BE420819EB44D5F2CBA781099A0943947CE281692E90FE0EAC43C121D5A43F362D91D3FE6E748AA
windowsxp-kb2685939-x86-chs.exeC802BFFAA7A5B124EF673D8B41C415C60B2402FB8C3B0371A8686D7F9AE097A89694FDAB4E768207EE7F3E6C5C501EC200CEC0D4
windowsxp-kb2685939-x86-kor.exe95C3432524D1563287B3FBD0A7EFB088CB10365B11B2F10E9FB502D80ED0F1F168A549241FF19B636B3321C2C07FB6CB17A71860
windowsxp-kb2685939-x86-ptg.exeB1B22809AC98EB1B70F5FCB9A07C614C9F2A53C9508E4958858ACCE8C7D0367F9D46DA2B9956A3145F6438C72B8493024C28F32B
windowsxp-kb2685939-x86-ara.exe84CE5A6B57BE51B9D0EB1A6B14C96B6BE3E2354655EAA48025FDDEE91A597B4F2930C15CE81FA4C9D1D1968D6990FA1F1FD08687
windowsxp-kb2685939-x86-trk.exe12CAB6BDC1E335679001C712BCD1EDEE938A4FB0DD71A87B450FEA955FB36E89C13111B80FFB73BB810159151F1B4AAC8F58C578
windowsxp-kb2685939-x86-ita.exeFD6EC376BB221FA383742526075ADB01021EE18E2C89FC010E597E55950714EADB4297C04E53FA8C84965852F1254B214C39F644
windowsserver2003-kb2685939-x86-plk.exeC14C453FB3AA7D00F7507CACC349378384C93E858893165159B2EA249F3CE9BFABFC29E578A1249FCAF2097868A75416C76D37ED
windowsserver2003-kb2685939-x86-chs.exe1CDE316CBC9F9F329BE722CE5A84A85E923C053015384827DA38643742A0FA751E322E32BBF466D0A7C621C118D5F96BB7E459BC
windowsserver2003-kb2685939-x86-esn.exe50CA5A2A67CFBDB779CDF64325F156C40050620D3DB3C18DCBB18F2C38E74CDFF7BA6116314068AB754DEAF83B2F711031F59D2C
windowsserver2003-kb2685939-x86-ita.exeFAE520019EB3CC6A605E9178CF3DF0E1685C8059020A6E03446B9E164220D4B29916234C16D1F5A531278603A3E59E243B356381
windowsserver2003-kb2685939-x86-kor.exe71726A8BD50104F0C6332E76396D32FCD48213D47D85138D12CD53EFB338895D9F08CAFF4B64921C1DED80BF3B4D2AFD90F2B5CC
windowsserver2003-kb2685939-x86-ptg.exe0BCEC625E3775D4C37210143493F6D07CF4AE63B13A424FA2FED3748981561102AB0F8AD39627E37E7C9C337DADBCEDBD9BFC040
windowsserver2003-kb2685939-x86-rus.exe3E67C9826269C5363C44A3E7EDD0522794522FA8463AC08FD5419E3E6C979EC1F3F597283FF614BC016E5BA523B42D088D541BB8
windowsserver2003-kb2685939-x86-sve.exeCFB19FB1949DDFCB0F98597C451EDBD86043BD07582D1AB50A8118E31320253B9F29B8B3807951BD04ACD2F2F9B07A71CBFB9C05
windowsserver2003-kb2685939-x86-trk.exe9DD18C47702D8853B5C9A0B484A1E9363795EE87765E9C210F8DE1F47444FE8123C115BBFCD59F2958A289FD5AB0E058566858E9
windows2000-kb2685939-x86-custom-hun.exe1B8ED380E843992FACCA043BEDC8060C58AD1AF5AF7D98CAADAE9B1FC610335C72FED434487F714F190B4255037B04A568E5CC70
windows2000-kb2685939-x86-custom-ita.exe40DA6E0DA3582BDB712A22FEE77F952AD6CFC0C448270C7B2F3CFEA823BE9E1A947907461AF2821A25E6787E3126BD1764E38C7F
windows2000-kb2685939-x86-custom-jpn.exe0C3A39809C3BD150E07F83AB8AAFF0A600E9058D9A20CE27727232A403E0E4F2B724E54D4626318F4FBA593DC5CC55F98975CAE3
windows2000-kb2685939-x86-custom-nld.exe7218298B842014BBCD4367C96BCA8845480A3B76C0DDA0E367B8A3EFDF93B2732974D370332E600584B9B0021B108C79F520F4F1
windows2000-kb2685939-x86-custom-nor.exe7A59090967F208040F4DCB1769CB97F075359C282025FA3C5B3CE6BAB2744F4C61D1CC170F9D9FA8D75F7DB85C5DF23B1E3EA0B7
windows2000-kb2685939-x86-custom-ptg.exe89AB725E83AF7D5382F71230A1E8FF40B4DCAD4A8E8C35D88D12BAC7C0A0A85C10A9E839E57297BA9D987F81BD08B6EBA745E2B2
windows2000-kb2685939-x86-custom-sve.exeC6339BE37CF1E2B0E9C77501A289CAE86E25F5461CAC8F46BE84FABAE3743DB89F7CFFC0915D583CDD7FDF39C2B5A4482D7BD6AD
windows2000-kb2685939-x86-custom-trk.exe602EFB74751D40803CB5ED24ADFAA639D8664B848F033C66861B865F60FB8F5845779FE3F85A6CFB34A536D6AB4065D482B7C4C8
windows2000-kb2685939-nec98-custom-jpn.exeB88D62C70FF51B8DCC6E27DEE0DC9584C5F440B6C2230942E55332B2D75AC3CFE51E88341E0EE44301B225CAD849D9B03B33B3E0
windowsserver2003-kb2685939-ia64-custom-enu.exeB9C48F60F9CF8068CEFD2BF60C3ABE688407C9080155ED01E32AC63754CDF950F2CA8CC561BE2445737AC80134C91435A98C2883
windowsserver2003-kb2685939-ia64-custom-deu.exe66CF22365D59C1389770D4054E05BAB826135DA60489302B55C574C24794028778B81C3DF4FF539953542E04A8693379172FB54C
windowsserver2003-kb2685939-ia64-custom-fra.exeDB3513B1DC0039060D84FF6134B9D635D061AC2F6D847D89D6050C82A426FA4E71107CDDABD8009DC2EE389DF848F181037D21F5
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-chs.exeB61F7DCED0358377E019F377F6289D7006202471360D193ADBD6542DC0F4C15C3997217BB4C16819660BE085D1B2D88224CA9EA4
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-esn.exe41523A0803EEE209E503EE5193B4FF38653548C29F0EC2BAA190322367A1E8ADD1E50BA2C58CF8DFB83F5EBBD0CC3980635E9324
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-ita.exe61D8F33A80F926C5EA4886D655EB0350E7B2982C27A8280AC6DF44C9568391303F132EC978DF5BC1B377B5CEC6A4B0F8C11C61DE
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-kor.exe8979F673095E6957DC1F53DD0AF91EE45EFCAAAE531A6D4BE693EF9D31BC7EC2B2E0B7C2191D6C0B4CD131C6E2D047CBAAE46C75
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-ptg.exe3DB19974AB48394CCC7B24DFC0B03D59B24026D681F5E44197FC14520D1E557D13C3E0066C19851DF0E60B86980D38A747887B15
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-rus.exe064C33DA7A1FDCB3AB7D146112F169D5592603E39ACE5D57962098E6E152BB33AD371FEFD552ACA5A0BB345A396FAF18069B22E3
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-sve.exe3941FAFAEBF1F2C598A174D58388E81CAEAFE4F390A65AB7D3FE7C912CE2B3A9CF4F18F6011B03BE045C5D8EDBEC9CBC3B427363
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-trk.exe205696A000C1D1619B91B1B2BFEAAD434FA284EBCA26F91AB322F2EC5D662920B6BBF766A90A198F7C57706FA8CF8597BAAD00EA
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-cht.exeC9EA3D591A047B78B62FC0933010064DA5EDFEB951254652316CAFAB6371403D34E0B73BB62B5ABACC3793BF24E9A2101B3F8FBC
windowsxp-kb2685939-x86-custom-enu.exe18CF31C20A83BA56B97B8FCDE48351FCC5636E6F851BEEAE05A7C49C8149DC56B2C8BA89ACA97188E557BAAE6289633BE1F90FA4
windowsxp-kb2685939-x86-custom-cht.exe876C655B8C4786135F7A4107AECD01A78E8C94722B0D98415CFEF1BB4E9BECB508AF74DBF945AAEA803F8C1EF37F48598764355C
windowsxp-kb2685939-x86-custom-kor.exe9972E4BFB16E327C1C4D62BA5A12B118B3E163195E96FE214CDD5AFDA7EC33787425A131134373BEC96C965BD331373979605DC8
windowsxp-kb2685939-x86-custom-fra.exeF786595DECDB87080DE2AB5393E7A8E449AF8F987BAAC4B35C10076551EEE2BDE6F0DFDF60CDFC08F8050550739AA32DE3F9E646
windowsxp-kb2685939-x86-custom-jpn.exe6F3E6111A70024AAD196EFF2BA8B8ADD4F4EA053BBAA02CB4FF929461401F32850C54B6BF76F77CB01BF456F2F6A500F5E31DDD2
windowsxp-kb2685939-x86-custom-ptg.exeEDC5C50461698B59A70D0C300B687B354E5A3BE8C76072AB74895B70AD89F33E4B24DE44029154640802B7A82260795936B8CC69
windowsxp-kb2685939-x86-custom-ell.exe1FF7A0873F2C9E7014B6827A20D53CBEA885119B51940D10D5C014C80835A7A29FA333A984334687C721BF0D20F09895F2D32670
windowsxp-kb2685939-x86-jpn.exe4A10DFCEF287BF1B1300B104BE82D4E6659E60B325ED7C1C0AC8BA10F9307820D59722AF06F634327284019EFFEB52B2DB0759ED
windowsxp-kb2685939-x86-deu.exe4931615BB2247096B44D73496E184FD5209FF8D24FBB301429070F4E0E1EEA81381FAF12D018E2DD24D232456C74D6FC408D8B03
windowsxp-kb2685939-x86-sve.exe6DE36D50225024B4F146331FD20B84890553F229360E4F10D05E0AFC351D2B310B0DED648950454CE54500991B09750E0F7131B7
windowsxp-kb2685939-x86-fin.exeD39937896553555D7E02B447700E08F4E2E6D4F644EFA30890C7B376560F1A51506B4C9F85882FE6EF92BB333F16D243DCA064B6
windowsxp-kb2685939-x86-esn.exe585E96E6DB7EBA36E96A46C467B4552CCE1D9D735F66F1E39127B97FCD499D25D92FF05A14BBAB05C83B1318B2F491C46110FF30
windowsxp-kb2685939-x86-hun.exeCFA4E3CA481AF6870E4E5236A2F0AFE046FF5DD9CBA7601011D2C10ABD4FEA8184106719743E0F3A9FD958547927091D785A6168
windowsxp-kb2685939-x86-ptb.exeD3FFCC417A354C97BAC87C417C964DA5FF3E09EB1F8C571E476014BFBC89652A43A020225E1DF0AF3007A8337880BC2C37EB4856
windowsxp-kb2685939-x86-heb.exeA7273332AA0E8C21BC26D65350601DCD7B195B9E75656EB94A44C62C83B9746D706873DCDC0C59734B991A60CEC5FFFCF24AC34C
windowsxp-kb2685939-x86-rus.exe300F77F0BABA61DE22E63B81B080C3AF293CE200B80E6A2710214B0718C5A8608BBB861A4BFBE20DCCF275E81CBF8FB2B9C5BFF4
windowsxp-kb2685939-x86-csy.exe73C204C8261AF874A3BD4C401FAE71E858A3A20A14ECB3015DE78456A4E0BA11C3FE6B35E47E31B4EC709BABC33005A6573C8A11
windowsxp-kb2685939-x86-dan.exe2A83732FEA10F5F61B9B49D3A69E6E5FF87F13AA4DEAABFA00EAB9772C39F94AC8277A4ED2552450DDE59C498F028343E6DABB7C
windowsxp-kb2685939-x86-nld.exe448F9C4D75CC2A9AE7E0C1DF41DE2863310BFBF3A4B670ED11D9DDF922BA11E8E3DB5EDD8E67887E84B6A0B981D51D3108BAB0A9
windowsxp-kb2685939-x86-plk.exe087219EF8B9F0A944250356806C3429FF982ACD863C95C0D9108F85B09222D5A8A4DA297A87A6EAD095B6DDF277D09022135282F
windowsxp-kb2685939-x86-nor.exeFEACDD9C35C39AA1889AFF7BAD170262821EA3E828C12D29743C992374048E131955AA9DEF8B38DF5E98485AEE98C8C90DD03A58
windows6.1-kb2685939-x86.msuCAC98814EAD01349D47680AD3EE187024D6B105A94DD5D5C6997BEEF2E909B673D3E998D5997D5BD1BB7315A9CAD2EE77953CDF9
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-enu.exeF824B834B2B2AF0F937BBC14C75277D1DAA2142E415832302538975AF2BB500375B781DE77A39C093C6336D70DEF7641AA76C16C
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-chs.exe1B63520F51D8D35B6218D41C35F904D35FE96C80E423FE13E1144E59A4E41A68401AC1D2865298B8DD861B11001A8B64F4B342E0
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-cht.exeDE49FE7483B8791F6D01B9C0BB8CEE5E57E9E91235FD7355780234DDE3C81C0E42058C4985D27DA3F280295D5F5CDA78CCEBBDAF
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-ptb.exeDC4C8813DA0EA7E0BC3207EC99F8568BEFD7F573827C71E2FF5E4BF5D69854B60A339CD120C59B54B91219B901FC826E6295CE1A
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-deu.exe7C5AA0831AE7386755047F543264B97D391C1EA94165117D3A798966F938A1AF78440A423A14482DB0381E9865148995AB1AC495
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-fra.exeF616BDE0BB63C41FEB8D59A466F7A94206B60739F4A8697B967CA1A210EB8DD30BC0390DDEF497EEA05724E2420E4544F25CB279
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-jpn.exe10A29443BCC93AB46D57B266149C56642B5FA71C880278B33FCF4EA9C3327D8A19AA9154FAD303B29A9A65793EEAC9497E9B2BE9
windows6.0-kb2685939-x64.msuE2D247AED8523C2B545B6D6F42395CE6B655EA307B4FBCF1EBE9EA543DA7CE1AEF892AE57E4FAEC5BC3CF3C5BE33137B979EEFDE
windows6.1-kb2685939-x64.msu77E00094178DF5B33701741CBDDB5DF861CEC20C408A68FF403DAA53CA9EA00D10D59F65972B23EA6DA2BC5E5B4D71098E5DFA44
windowsserver2003-kb2685939-ia64-enu.exe98EFE1ACB900243BF75F42F107EBFEF13D6B027DC26BC18A00FCEC5635C81E9F893B484F8511F85D2C2010C229E6C64F87A55802
windowsserver2003-kb2685939-ia64-deu.exe340D2D809AEEDECC33BDDA9C0881403278489FAE8173E5BF9C5FC4AD246A3BB3F316728B2BE6F84473F531DA20957F500EF271E6
windowsserver2003-kb2685939-ia64-jpn.exe574DA8AD8EF8D66350E83C07EA928797142AF93C384E254DAECFA638B0222300516C447BBF52A50CA3CF0A9F952FB4595CEFF924
windowsserver2003-kb2685939-ia64-fra.exeFE24FEA9D4C45401DFCFAE35E1E100CC25F6E91F421FCFE67C2CEF14CFC33258B623693480AC3C0647E14CD70477DD892CD429AB
windows6.0-kb2685939-x86.msu3F86F89BC34B1A523CA21F6CB1FF64E39FE9F58E648E4963319FC07E52CE97CF6F8FDC60A95927C561219CBE2D8837C07ED2B6FF
windowsxp-kb2685939-x86-custom-ara.exe34CCFA7BB53DA747AB9EC3230D998B92B76AE36DBB90DCE005C1295DDA24C9C94A4B25030EED4D4B9774CC1E0FA6674220055CAE
windowsxp-kb2685939-x86-custom-chs.exeD1EEFAFB953A2F93059E626AF50317F767D2D6AC72B1DB32651E30070E6C0521ED12843CB3B7C6B7D0329968FFD06D1C9F4E625D
windowsxp-kb2685939-x86-custom-ita.exeFDEC15B1C6D124B7E3D70917C9D5411B911DBF3D1A127D2A28E7AFD65912110BD1C3A3B3BB3ED47A4CB79D72C1697E02DFC50963
windowsxp-kb2685939-x86-custom-trk.exeFC64BC0A536477A46D0E7A391C29E6C545A28EB88043B5A6B4FF01BF50E87AE7F675A8771588295E72A3897FF76B8ACCF7A68190
windowsxp-kb2685939-x86-custom-deu.exe047B0CBC0135F8CCBEC63E44A2DAA825F895975C2089C3EEE121A454E984DC298CF69A7096A691A54DA1C35BF7B216889A3500A2
windowsxp-kb2685939-x86-custom-nld.exeD9DFC50DFD17F523191779CA852925B30FA1CEE2A9216914EE6B9CFFABA7933DA92304B5E8B88BCA80E7AB85E45C96AF60F3E0ED
windowsxp-kb2685939-x86-custom-nor.exe6BEB14FBA8DD1B3E39498DD6887EFC17D320567ACAA7BF589D9FF3D3DA1C31CBE472D0D8131273BF5EFF105DCAE68E95BC5D00C6
windowsxp-kb2685939-x86-custom-ptb.exeFCEA1AE7190288564178300AB5D43150F78A3E5D199CF56380DB69850C251DB6AE2FDE3602E3655BD372BBC3C8D8A94D85F34F56
windowsxp-kb2685939-x86-custom-sve.exe09CAA8ACE5A5C494669B64A4127DE420C36DD9F83644CCBFEAAB4C4EB8F3773464D94D6453DD7663E7D5CAB29D56DC30D0F91FE3
windowsxp-kb2685939-x86-custom-dan.exe4453BC9167987CF7AD08140E2A86A288EC76B39F407A63A9D9F728858533DEB0D005ABFB2203D0C17925162FD3ACE14DFFE88619
windowsxp-kb2685939-x86-custom-hun.exe61D46A5B11067BDFA8FD9376C8696536A890F6140F796F96008201DCCA5F765EC47E1AF2B6D94832C1C06130F0662514BA6A3651
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-esn.exeBB3045776799C685B7596BE06D2E7F7341086CC0D986CBFBE27AA17F9CCFD6C1713F7798F03F23E063E9522995C7BDB6A0301C1C
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-ita.exe96B36D9BDD276FC4612FC3A11B1D5E69E46F428FD2A89BAA4FC73C263DA233DDD3B8EDD41D80F024ED43C8BCB68E3570D4299925
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-kor.exe35DAACE379F99EF2E6CC1CABB7FFADD739844FD9965300C76272C39241562D840C77B27485E31042C2F666658D68E07843F684FC
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-rus.exe2205F96E85CD149F5C2EF244F73BCF3EA9B395D4B7B7AB244831042068363C7D20AEEB2A5C6AFB50699EC7BA647F84A8FC6D26B4
windows6.1-kb2685939-ia64.msuBF61DF1B42697357C80F039405EFA0E0848847B8CC64EEE0BA3FB67918B5AD2DDF2DD868A22D9EAC23B22131C2261B66D7EB2019
windows6.0-kb2685939-x86-custom.msu14FEBCF698C40E3E994392BCA48629D6440BC1374C1CFE978BFA7E3B23FB76D0A1977D0A0F7583A7B89F79DBE4DFC2CA3CFF9BE7
windows6.0-kb2685939-ia64-custom.msu8C334BE98F912AFE92E2F1DC2429982D6FE2F0FA947CA32DF1F284B53067891E290EC24DCCD9B02C8917180D8EA506B6E423CC82
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-custom-enu.exe64962F359ED91A50F351E3B1BF73320A8EAE421D74F8BCE460A84F99D0432D60959A0B27B5EF88429B88AB18CDCC24F93D3BC98B
windowsserver2003.windowsxp-kb2685939-x64-custom-jpn.exe88B584F05343DEDF09A5131F61D2DE51C421EB7D362C6BA88039E658064A29FE21AA72EF29BA3FC4B9B5CCB44953CFA7E14B1D53
windows6.0-kb2685939-x64-custom.msuB4CF7E88AB9B2F46288727269C88F63AFF20C7277E30329DC5E80B7CFAB9C1E719079DCA4F1E45507D85F83BC7C8EE1129492067
windows2000-kb2685939-x86-custom-enu.exe806A0EC2DCE5144B5C6F8CD2B6761C6FD868EC5F236AB0275FB280CD185B531EF466D01EC64E38E1778791A6F3AB7400515E4323
windows2000-kb2685939-x86-custom-dan.exe1D013DB2C4A998C1185FCEACB4840E57FB48ABBA1A8E9CCC4315C3F992C7D3A75DE0F2C4553A41A2E008C2424B5D3001F66D681B
windows2000-kb2685939-x86-custom-esn.exeF08B7540CFA48CFB10783AF89502362B7929C4A757BF7AD73CFBA6AE1EAA3C7354E213D99F6F30585EAA6AC0D937631EFB846575
windows2000-kb2685939-x86-custom-fra.exeE58B8ED5D10157CBCA7A39BB9FEDEFA48DF7000E0704B07BEA6367CB4E3A8A6D84B13978763054957EEEAE783E38535F47F29D1B
windows2000-kb2685939-x86-custom-kor.exe0E82BFFC58C605DE95790FE2C6424026E8EB523ABEB51665134405931375D0DEDCF73A71A7608E15A5CC5E781CAF9227720555C8
windows2000-kb2685939-x86-custom-plk.exe65DA6156C1B81EAD892CBBBA5F23D545F01DD8AD80A301D2EB6EBCA8A7B6412CD948455E803506B71D06DA6EFF22624D3135B4BE
windows2000-kb2685939-x86-custom-rus.exeA5290104CBF1859948903ECA714FAA0706FAEC4F071388A9B0FC12710088854A86DDBA2F476B872680E64AD9C2DEE270860052C0
windows2000-kb2685939-x86-custom-cht.exeDA530674B0E9A08645DD57E9D294DCC6AA2F04871E5AB12849858BDDE2179EB9CCE7D2BC5C9228F530BB5089195ADCD9A64D8702
windows2000-kb2685939-x86-custom-ara.exe9103426B7EE85DFB49379644A4AC31C8C567E4AC3330AC129DFB7518F81C791AF92D0EFAF1EE7728AE26BCA60F8E6FE00FFFFA4B
windows2000-kb2685939-x86-custom-ptb.exeCCA9CAC98F6CC393505F35FB986E89F4D6356BBB8A27B7D930CA7D9ABD5762EC6714F823404C8897FA9153B57A72F7BF8BCEC33F
windows2000-kb2685939-x86-custom-chs.exe48BDB5C5B92E11E692D0DBC9567E779F218A15ABC9444EE40170EDE8151F8800B503F02E5037C8CC6161E20DAAC20586FA2C1B57
windows2000-kb2685939-x86-custom-csy.exe0F3AF125B8AE396911581609D64BE9DFEA388DC1D60EEDAB6C8C304BFC9AD05BBEA00B7B35670FFECA7DDB7940353D35115CE8AC
windows2000-kb2685939-x86-custom-deu.exe42013985F40DAB4322A4948919C04FBE201C0FD89D6C56444E232F8F0D2F70C6177F37A60FCBCDBF02DDE645B955A7838832B6E3
windows2000-kb2685939-x86-custom-ell.exe9B5E627D3223EE5130622DC77912D4536687FD07FB5480EA618D6887172CB64901F1C25176FB7C906953F0314E23FCDB7F1E3B73
windows2000-kb2685939-x86-custom-fin.exe924A3C83C39A4B4AAEBE93DB738A8CA22EA47279AEC2C262EB4D29495B0018150A59BE442860B49D66E36C7AAB329705BFA54BFC
windows2000-kb2685939-x86-custom-heb.exe3D4AB4AB10A07ECCCB814CE09931AD1B88BB6FC00DD38FB5BBDD2EF17DCBD444848BCECB81311F702A363805E447A824F4A01AF1
windowsserver2003-kb2685939-ia64-custom-jpn.exe4095D2B956B1F936F240CCAE66483C02DC1C46A2CA1C497ECC8AED27C95929C567B51C2096F7C8641CE216193B1E049205CCCC00
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-enu.exe8F4A08AD754BC16B8871607EA08B8FC0A0CA1CE153BD92CFCB806A153DC940B2325F9825627D86E4287551BDC1C01D04820D78DA
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-csy.exeCE399B03BBB13C7E5CAB2E30739F225040787913C887C0AB5B9B7116F050E2CE786FBF1966EB1448BF326C0C771C33138621D429
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-deu.exe6E2F61D2D97518164964EC949A437BA4E2FB165C47155E3C8C6369694C2810A1A9FB617CEF943CE045F2CD92F4A60C7696169C4B
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-fra.exe5678F96F24BB284BFECDF17F08C2A65978896C6B6B8718DBC0EFA48550E941808D3C05A49D6D9614B2D75071E827E40FE444D917
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-hun.exeF1050DFCF9E0D8A17A8077F0BC806B82F366FB7DF2AE8687CC5646634E130590565FF76CDF1CE9EE4A5A98234374F50C134F0B5E
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-jpn.exe4AC64D0F0DA75B70B887C77B93414E83345A0CF78FF92D04261329203F6BE63A43CBE86CDD7BC804BF5718718896248C81F6482A
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-nld.exe19C7636AE2542E3F0AA270EAA9141FB8D1F971EA84C90AA860D7FE98361ED09C0852B2D470F2A0BDBD16C620FCC9E236E8437725
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-plk.exe5D384726A4B68E1685CA1D7A877B4432349EB7CC0B52911C7924A08AFFDD642DED869281FA0EB119E5D3CEE363BFADC6D9417EF7
windowsserver2003-kb2685939-x86-custom-ptb.exe4C3076D108A8A092BDED0CB082A12D8ACAB7B6DDE1139A776E7E46A58547F293981DA7A88F5780BD622BCDD839A8F4873A13E5B7
windowsxp-kb2685939-x86-custom-csy.exe89A1BE1E3DD009EAD418F6D8A307D2DED36697B2F0E070154BA47AFB8176420DA6766CB053DBD83F95C8C01DC5E9EB9BA71A4D8A
windowsxp-kb2685939-x86-custom-plk.exeE4480BCC53030A5AFE0A046F7A19A5BEA7EA7B638B07AA7D19A0F1DF0ADC7DB5F0EE8A7DBE28791BFCB135739C023EC397A68B9D
windowsxp-kb2685939-x86-custom-heb.exe60CEA6FA6B59610C38618F18D67573ADD45B301BF52BC61314B9784889C1EF12A761F21EC4D9ACA3A3F9894F80AF70A939FCC613
windowsxp-kb2685939-x86-custom-fin.exe06ECF1D2AF4338E25928F402665BDB99DBE5AAB98EC683DF7B68DCC6EA0302D5EE5431AC0165FF715198F8453D7F523036BD7A59
windowsxp-kb2685939-x86-custom-rus.exeBA7673E27398F9DD3E444822D13008881FEF95FBCB4ADC09C1B31ED721C79BB1F1C3CA3A64A9C5C5BBF5BA4497A022C80AD7554E
windowsxp-kb2685939-x86-custom-esn.exeECFDBFFC298B894A36BA1F765AD9A48F88D00AC3071BB0591F3C892A5A01540F1B5EB4F2C88E2209BA759E0AC51CA99AA0983235
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rdpwd.sys5.1.2600.6221139,65602-May-201213:46x86SP3SP3GDR
Rdpwd.sys5.1.2600.6221139,65602-May-201213:45x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rdpwd.sys5.2.3790.4996231,04802-May-201219:20x64SP2SP2GDR
Rdpwd.sys5.2.3790.4996231,56002-May-201219:17x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rdpwd.sys5.2.3790.4996152,20002-May-201206:40x86SP2SP2GDR
Rdpwd.sys5.2.3790.4996152,71202-May-201206:39x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Rdpwd.sys5.2.3790.4996478,34402-May-201219:20IA-64SP2SP2GDR
Rdpwd.sys5.2.3790.4996479,36802-May-201219:17IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpwd.sys6.0.6002.18621180,73601-May-201214:03x86
Rdpwd.sys6.0.6002.22844180,73601-May-201213:45x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpwd.sys6.0.6002.18621209,92001-May-201214:29x64
Rdpwd.sys6.0.6002.22844209,92001-May-201214:27x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpwd.sys6.0.6002.18621476,16001-May-201214:08IA-64
Rdpwd.sys6.0.6002.22844476,16001-May-201213:29IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,416
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,164
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,258
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,002
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,258
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,002
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,681
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,708
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,446
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,677
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,704
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,438
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,681
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,708
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,446
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,020
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameX86_3d10072cd96729ccaaf127ae3548e072_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18621_none_6ae9c9ed7f66445e.manifest
File versionNot applicable
File size725
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameX86_3f9fe84862c9afc06f2b9ea2953a73ec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22844_none_ac0f2d421ab027f3.manifest
File versionNot applicable
File size725
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18621_none_4d476bb7d2381516.manifest
File versionNot applicable
File size4,780
Date (UTC)01-May-2012
Time (UTC)16:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22844_none_4dbe6b6eeb6335ee.manifest
File versionNot applicable
File size4,780
Date (UTC)01-May-2012
Time (UTC)15:26
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3b584c56acb76462949f618d92bd2c2a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22844_none_444b16f53b7388f2.manifest
File versionNot applicable
File size729
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8583517837121b42aea10bfbbb471c32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18621_none_f4c01346566e120c.manifest
File versionNot applicable
File size729
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18621_none_a966073b8a95864c.manifest
File versionNot applicable
File size5,063
Date (UTC)01-May-2012
Time (UTC)16:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22844_none_a9dd06f2a3c0a724.manifest
File versionNot applicable
File size5,063
Date (UTC)01-May-2012
Time (UTC)16:04
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,434
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,186
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,274
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,022
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,274
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,022
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,693
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,720
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,454
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,689
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,716
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,446
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,693
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,720
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,454
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,044
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_084c5bf1e66c666ec80a27d1b2e9e655_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18621_none_435a2a8a3b0dfd9e.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_d545db5265677ed9358933d7dd0d3388_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22844_none_8c0b38fbec6b24db.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18621_none_4d490fadd2361e12.manifest
File versionNot applicable
File size5,060
Date (UTC)01-May-2012
Time (UTC)15:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22844_none_4dc00f64eb613eea.manifest
File versionNot applicable
File size5,060
Date (UTC)01-May-2012
Time (UTC)14:41
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,104
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,846
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,104
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,846
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,521
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,544
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,525
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,548
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,430
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,449
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,221
Date (UTC)02-May-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpcorets.dll6.1.7601.17830919,04028-Apr-201204:41x86
Rdpudd.dll6.1.7601.17514134,65620-Nov-201010:24x86
Rdpvideominiport.sys6.1.7601.1751415,87220-Nov-201010:21x86
Rdpcorets.dll6.1.7601.21982919,04028-Apr-201204:31x86
Rdpudd.dll6.1.7601.17514134,65620-Nov-201010:24x86
Rdpvideominiport.sys6.1.7601.1751415,87220-Nov-201010:21x86
Rdpwd.sys6.1.7600.17011177,15228-Apr-201203:19x86
Rdpwd.sys6.1.7600.21202178,17628-Apr-201203:19x86
Rdpwd.sys6.1.7601.17830183,80828-Apr-201203:17x86
Rdpwd.sys6.1.7601.21982183,80828-Apr-201203:08x86
Rdpdd.dll6.1.7600.21202152,06428-Apr-201203:19x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpcorets.dll6.1.7601.178301,112,06428-Apr-201205:32x64
Rdpudd.dll6.1.7601.17514162,81620-Nov-201011:07x64
Rdpvideominiport.sys6.1.7601.1751420,99220-Nov-201011:03x64
Rdpcorets.dll6.1.7601.219821,112,06428-Apr-201205:33x64
Rdpudd.dll6.1.7601.17514162,81620-Nov-201011:07x64
Rdpvideominiport.sys6.1.7601.1751420,99220-Nov-201011:03x64
Rdpwd.sys6.1.7600.17011204,80028-Apr-201203:50x64
Rdpwd.sys6.1.7600.21202205,82428-Apr-201204:03x64
Rdpwd.sys6.1.7601.17830210,94428-Apr-201203:55x64
Rdpwd.sys6.1.7601.21982210,94428-Apr-201203:51x64
Rdpdd.dll6.1.7600.21202194,56028-Apr-201204:03x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rdpwd.sys6.1.7600.17011487,42428-Apr-201203:13IA-64
Rdpwd.sys6.1.7600.21202489,98428-Apr-201203:18IA-64
Rdpwd.sys6.1.7601.17830504,32028-Apr-201202:57IA-64
Rdpwd.sys6.1.7601.21982504,32028-Apr-201203:11IA-64
Rdpdd.dll6.1.7600.21202434,17628-Apr-201203:18IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,054
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,750
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,025
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,559
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,014
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,714
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,827
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,523
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,978
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,793
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,791
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,765
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,905
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,942
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,637
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,701
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,511
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameX86_2901742eb6d5e91ef773da82e716d3f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_562f71176ee34d3b.manifest
File versionNot applicable
File size1,091
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameX86_39238413f5a6f1ce955360cf26107618_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_768bcecc75f3bc67.manifest
File versionNot applicable
File size725
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameX86_73a80e2b620c8dcf7a73f498a6a1ed7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_d5eed5a9a72d3be3.manifest
File versionNot applicable
File size725
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameX86_e9a2ae9da800da6ef8b4aa22ea94eaef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17011_none_40db2d6c01b6e326.manifest
File versionNot applicable
File size725
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameX86_f241a9ca96d04cde748d2ed60946c005_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_391febec9170ba8d.manifest
File versionNot applicable
File size725
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameX86_f54c5a3ccd34539738c3be0ece384689_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_714c413f632a1545.manifest
File versionNot applicable
File size725
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_317bf94166250f97.manifest
File versionNot applicable
File size13,367
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:54
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_31d187047f696dc4.manifest
File versionNot applicable
File size13,367
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:54
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17011_none_4b93703d36211704.manifest
File versionNot applicable
File size3,433
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_4c28df244f35b15b.manifest
File versionNot applicable
File size3,433
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:13
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_4d6356e533586b60.manifest
File versionNot applicable
File size3,803
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_4db8e4a84c9cc98d.manifest
File versionNot applicable
File size3,803
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:09
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_e53f2bcfcf2c19ad.manifest
File versionNot applicable
File size2,814
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:20
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3cde366a1223361eda5646bee1feb007_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_feb948f3049bce22.manifest
File versionNot applicable
File size729
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3d9280e77803b3980feb4ab49461ba86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17011_none_833a035d990a7912.manifest
File versionNot applicable
File size729
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9fa56074e96152f9f353496db2d4bf16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_43ea33bdf103c7d4.manifest
File versionNot applicable
File size729
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a7a96f1075048d40d2f4f03fe58d91f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_30c8636e61999191.manifest
File versionNot applicable
File size1,097
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cac30ea7aacd9e09c07725f061bac86e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_a937f633add3f7f7.manifest
File versionNot applicable
File size729
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameAmd64_fcfed370bc5e8f8027bc603adde4f6ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_af44ad6b4bebbc1f.manifest
File versionNot applicable
File size729
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_8d9a94c51e8280cd.manifest
File versionNot applicable
File size13,369
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)10:27
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_8df0228837c6defa.manifest
File versionNot applicable
File size13,369
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)10:27
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17011_none_a7b20bc0ee7e883a.manifest
File versionNot applicable
File size3,435
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_a8477aa807932291.manifest
File versionNot applicable
File size3,435
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)06:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_a981f268ebb5dc96.manifest
File versionNot applicable
File size3,807
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)06:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_a9d7802c04fa3ac3.manifest
File versionNot applicable
File size3,807
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_415dc75387898ae3.manifest
File versionNot applicable
File size2,816
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)06:26
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,284
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,188
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,037
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,573
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,730
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,837
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,537
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,990
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,031
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,801
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,781
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,135
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,176
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,851
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,919
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,943
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_14776b1479eaf94d52208c92c44bbf25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_4d6677a94bee5a6a.manifest
File versionNot applicable
File size1,094
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameIa64_308d8738c89cdb76d6429013b46794a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_8f6c167fda52a9ce.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameIa64_31c20fa33bdaac8d86c8fc8d4e742b79_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_bb21c7dd697d32c1.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameIa64_4232526c1cef3732ca828eb54e28bd21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17011_none_38fbd06e94ebd598.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17011_none_4b951433361f2000.manifest
File versionNot applicable
File size3,434
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_4c2a831a4f33ba57.manifest
File versionNot applicable
File size3,434
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17830_none_4d64fadb3356745c.manifest
File versionNot applicable
File size3,805
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..dp-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21982_none_4dba889e4c9ad289.manifest
File versionNot applicable
File size3,805
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21202_none_e540cfc5cf2a22a9.manifest
File versionNot applicable
File size2,815
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,060
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,758
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,020
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2685939~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,800
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,458
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,477
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,436
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2685939_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,455
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,918
Date (UTC)28-Apr-2012
Time (UTC)09:30
PlatformNot applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2685939 — ostatni przegląd: 06/21/2012 16:33:00 — zmiana: 2.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme KB2685939
Opinia