MS12-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office System 2007: 14 sierpnia 2012

Wprowadzenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Mogą występować niepowodzenia ładowania osadzonych formantów ActiveX opartych na formantach wspólnych systemu Windows: we wcześniej istniejących dokumentach pakietu Office, w dodatkach innych producentów i podczas wstawiania nowych formantów w trybie dewelopera.

  Zalecane rozwiązanie

  Udostępniono do pobrania poprawkę, która instaluje formant, a także naprawia jego rejestrację. W celu rozwiązania problemu zalecamy zainstalowanie tej poprawki. Poprawkę możesz pobrać tutaj.

  UwagaW celu rozwiązania problemu przed zainstalowaniem tej poprawki nie trzeba instalować aktualizacji zabezpieczeń 2687441.

  Uwaga W razie niezainstalowania poprawki i wybrania innej rozdzielczości po zainstalowaniu aktualizacji dla pakietu Office opublikowanej po biuletynie MS12-060 może wystąpić ten sam problem.

  Dodatkowe rozwiązanie

  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, możesz użyć poprawki automatycznej. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.

  Obejście problemu

  Aby obejść ten problem, można usunąć odpowiedni wpis rejestru za pomocą Edytora rejestru. Następnie należy za pomocą polecenia Regsvr32 zarejestrować plik Mscomctl.ocx. Można też utworzyć plik wsadowy, aby zautomatyzować to zadanie.

  Ręczne usuwanie powiązanego wpisu rejestru

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


  Aby usunąć ten wpis rejestru, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
  4. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.


  Ręczne rejestrowanie pliku Mscomctl.ocx


  Uwaga Te polecenia należy uruchamiać w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień z uprawnieniami administratora. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start i wpisz ciąg cmd.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę cmd, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  3. Wpisz jedno z następujących poleceń (zależnie od systemu operacyjnego), a następnie naciśnij klawisz Enter:
   • Polecenie dla 64-bitowych systemów operacyjnych:
    Regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\MSCOMCTL.OCX"
   • Polecenie dla 32-bitowych systemów operacyjnych:
    Regsvr32 "C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX"
  Tworzenie pliku wsadowego usuwającego powiązany wpis rejestru i rejestrującego plik Mscomctl.ocx

  Można utworzyć plik wsadowy usuwający odpowiedni wpis rejestru i rejestrujący plik Mscomctl.ocx. Aby utworzyć plik wsadowy, należy skopiować poniższy tekst do pliku tekstowego i zapisać ten plik z rozszerzeniem nazwy pliku „.bat”. (Kod w poniższym przykładzie sprawdza, czy system operacyjny jest 32-, czy 64-bitowy, a następnie uruchamia odpowiednie polecenie).
  reg delete hkcr\typelib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0 /fif exist %systemroot%\SysWOW64\cscript.exe goto 64 %systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx%systemroot%\system32\regsvr32 mscomctl.ocxexit:64 %systemroot%\sysWOW64\regsvr32 /u mscomctl.ocx%systemroot%\sysWOW64\regsvr32 mscomctl.ocxexit
  Aby uruchomić polecenia regsvr32 w trybie cichym, należy do każdego z poleceń regsvr32 w poprzednim przykładzie dodać przełącznik /s. Na przykład:
  %systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx /s

  Uwaga Ten plik wsadowy należy uruchomić jako administrator:
  • Aby to zrobić, w systemie Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 kliknij prawym przyciskiem myszy plik wsadowy i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  • Aby to zrobić, w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij prawym przyciskiem myszy plik wsadowy i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu programu jako administrator, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zarejestrować formant ActiveX, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2746232 (strona może być w języku angielskim) Rejestrowanie formantu ActiveX (.ocx) ręcznie

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

  Aby włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włącz. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
  Włącz
  Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
 • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano pakietu Microsoft Office 2007. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  830335 Usługi Microsoft Update i Windows Update oferują aktualizacje programów pakietu Office, które nie są zainstalowane

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 lub Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2007.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące usuwania

Tej aktualizacji nie można usunąć.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2598041 MS12-027: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Microsoft Office System 2007: 10 kwietnia 2012

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mscomctl.ocx6.01.98341,070,15207-Jun-201203:59


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3
 • Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 2
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2687441 — ostatni przegląd: 02/12/2013 14:40:00 — zmiana: 5.0

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2687441
Opinia