Zagadnienia, które należy rozważyć przez odinstalowaniem dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL268989
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Korzystając z funkcji odinstalowywania dostępnej w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), można przywrócić poprzedni stan komputera. Po uruchomieniu programu Update.exe w celu zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 2000 podfolder o nazwie $ntservicepackuninstall$ jest tworzony w folderze %systemroot%.

Zagadnienia, które należy rozważyć przez odinstalowaniem dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 2000

 • Jeżeli zostały zainstalowane programy lub usługi wymagające dodatku SP1 dla systemu Windows 2000 lub zawierające poprawki uwzględnione w tym dodatku, usunięcie dodatku SP1 dla systemu Windows 2000 może niekorzystnie wpłynąć na te programy.
 • Nie należy odinstalowywać dodatku SP1 dla systemu Windows 2000, jeżeli po zainstalowaniu tego dodatku były instalowane jakiekolwiek programy. Jeżeli to zalecenie nie będzie przestrzegane, konieczna może być ponowna instalacja tych programów.
 • Nie można odinstalować dodatku SP1 dla systemu Windows 2000, jeżeli używany był tryb instalacji zintegrowanej.
 • Aktualizacje systemu (takie jak zmiany formatu pliku, formatu bazy danych i formatu rejestru) nie są przechwytywane, a zmiany tego typu są tracone po odinstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 2000.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Więcej informacji
Aby odinstalować dodatek SP1 dla systemu Windows 2000, należy skorzystać z odpowiedniej metody:

Odinstalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows 2000 przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń programy

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy, kliknij pozycję Windows 2000 SP1, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć odinstalowywanie dodatku SP1 dla systemu Windows 2000.

Odinstalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows 2000 z wiersza polecenia

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zmień folder na \%systemroot%\$NtServicePackUninstall$\spuninst.
 4. Wpisz polecenie spuninst.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Uwaga: Aby odinstalować dodatek SP1 dla systemu Windows 2000, należy użyć tej samej litery dysku twardego, która była używana podczas instalacji. Należy zauważyć, że jeżeli litera dysku twardego zostanie zmieniona, nie można odinstalować dodatku SP1 dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu zmiany litery dysku systemowego/rozruchowego w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
223188 Jak przywrócić literę dysku systemowego/rozruchowego w systemie Windows


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odinstalowywania dodatku SP1 dla systemu Windows 2000, przeczytaj następujące dokumenty:
 • Plik Readmesp.htm w dodatku SP1 dla systemu Microsoft 2000 zawierający informacje dotyczące systemów Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server i Windows 2000 Advanced Server.
 • Plik SpDeploy.doc zawierający informacje dotyczące instalowania i przewodnik wdrażania dodatków Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 268989 — ostatni przegląd: 02/10/2014 14:13:21 — zmiana: 4.0

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB268989
Opinia