Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Poprawka usuwająca luki w programie Internet Explorer

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL269368
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer, która eliminuje następujące luki zabezpieczeń w programie Internet Explorer w wersjach 5, 5.01 i 5.5:
 • Luka „Renderowanie skryptletów”. Formant ActiveX, który jest używany do wywoływania skryptletów, jest również aparatem renderowania plików HTML (Hypertext Markup Language) i innych typów plików, takich jak txt i doc. Funkcja ta umożliwia złośliwemu operatorowi witryny sieci Web podanie niepoprawnych informacji zawierających skrypt w celu wprowadzenia tego skryptu do pliku systemowego programu Internet Explorer o znanej nazwie, a następnie użycie formantu Skryptlet do renderowania tego pliku. Akcja taka spowodowałaby uruchomienie skryptu w strefie komputera lokalnego, a wtedy mógłby on uzyskać dostęp do plików na komputerze lokalnym. Aby uzyskać informacje o tej luce, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Nowy wariant luki „Weryfikacja domeny ramki”, która została usunięta w programie Internet Explorer 5.01. Aby uzyskać informacje o tej luce, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby wykorzystać dwie pierwsze luki, złośliwy operator witryny sieci Web musiałby znać (lub odgadnąć) dokładną nazwę i ścieżkę pliku, który chciałby wyświetlić. Jednak nawet w takim wypadku złośliwy operator witryny sieci Web mógłby wyświetlić tylko takie pliki, które można otworzyć w oknie przeglądarki, takie jak txt lub doc, ale nie exe czy dat. Jeśli witryna sieci Web znajduje się w strefie, gdzie aktywne skrypty są wyłączone, żadnej z tych luk nie można wykorzystać.
 • Dostępna jest również poprawka dla luki „Skrypt IE”, którą udokumentowano w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Poprawka ta, oprócz tego, że eliminuje poprzednio opisane luki, chroni również przed wykorzystaniem kilku innych luk wymienionych w sekcji „Więcej informacji”.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer w wersji 5.5. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276369 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.5
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer w wersji 5.01. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267954 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.01

Dostępność poprawki

Chociaż poprawka ta jest częścią dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 5.5, można ją również pobrać osobno z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: UWAGA: Aktualizacja ta może nie pojawiać się witrynie sieci Web Microsoft Windows Update albo podczas instalowania tej poprawki z witryny sieci Web Microsoft.com może pojawić się następujący komunikat:
Zainstalowanie tej poprawki w tym systemie nie jest konieczne.
Aktualizacje są dostępne tylko dla programów Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP2, 5.01, 5.01 z dodatkiem SP1 i 5.5. Luka ta istnieje również w programie Internet Explorer w wersjach 4.0, 4.01 z dodatkiem SP1 i 5.0. Jeśli używana przeglądarka jest wersją programu Internet Explorer (w wersji 4.0 lub nowszej) inną niż 4.01 z dodatkiem SP2, 5.01, 5.01 z dodatkiem SP1 lub 5.5, komputer jest nadal narażony na niebezpieczeństwo wykorzystania tej luki. Firma Microsoft zaleca, aby przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji programu Internet Explorer, a następnie zainstalować tę poprawkę.

Jeśli używany jest program Internet Explorer 5.5, to aby rozwiązać ten problem, można zainstalować dodatek Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 5.5. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276369 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.5
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobów sprawdzenia, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
164539 Jak określić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana
Anglojęzyczna wersja tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub późniejsze):
Internet Explorer 5.5Nazwa pliku  Rozmiar      Data      Godzina     Wersja-----------------------------------------------------------------------Asctrls.ocx 110 864     2000-07-28   2:16:40 PM  5.50.4207.2600Mshtml.dll  2 744 592    07-28   3:25:48 PM  5.50.4207.2601Internet Explorer 5.01Nazwa pliku   Rozmiar     Data      Godzina     Wersja-----------------------------------------------------------------------Mshtml.dll   2 353 424   2000-07-26   3:11:00 PM  5.0.3019.2500Shdocvw.dll  1 095 952   2000-06-22   2:42:46 PM  5.0.3018.2200Urlmon.dll   449 808    2000-05-03   2:12:56 PM  5.0.3017.300Wininet.dll  460 560    2000-05-12   12:23:28 PM  5.0.3017.1200Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1Nazwa pliku   Rozmiar    Data      Godzina     Wersja---------------------------------------------------------------------------Mshtml.dll  2 353 424  2000-07-27    8:25:38 AM  5.0.3207.2500Shdocvw.dll  1 095 952  2000-07-27    10:44:12 AM  5.0.3207.2200Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP2 (Windows 95/98)Nazwa pliku  Rozmiar    Data       Godzina      Wersja---------------------------------------------------------------------------Mshtml.dll  2 424 592 00-08-04     2:31:38 PM    4.72.3720.4000Wininet.dll 373 008  00-02-23     5:11:40 PM    4.72.3714.2300Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP2 (Windows NT 4.0)Nazwa pliku  Rozmiar    Data      Godzina      Wersja---------------------------------------------------------------------------Mshtml.dll  2 424 080  00-08-04    3:30:08 PM    4.72.3720.4000Wininet.dll 373 008   00-02-23    5:33:18 PM    4.72.3714.2300
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla programu Internet Explorer 5.01.
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje o poprzednich aktualizacjach, które są dołączone do tej poprawki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ponadto w przypadku komputerów, na których uruchamiany jest tylko program Internet Explorer 5.5, poprawka ta eliminuje również lukę opisaną w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS00-042. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 269368 — ostatni przegląd: 02/09/2014 21:06:45 — zmiana: 4.7

Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix msient kbie550presp1fix msiew98 win98se msiew95 win98 win95 kbie550sp1fix kbie501presp2fix KB269368
Opinia