Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OLEXP: Komunikat o błędzie: Nie można załadować książki adresowej

Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami poczty e-mail programów Microsoft Outlook Express i Microsoft Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas próby utworzenia nowej wiadomości e-mail lub nowego ogłoszenia grup dyskusyjnych albo otwarcia książki adresowej w programie Microsoft Outlook Express pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Nie można załadować książki adresowej. Program Outlook Express jest niepoprawnie skonfigurowany; zainstaluj go ponownie.
Po nim jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach:
Nie można otworzyć książki adresowej. Książka adresowa może być niepoprawnie zainstalowana.
-lub-
Wystąpił błąd podczas otwierania tej wiadomości.
Wystąpił błąd.
Po dwukrotnym kliknięciu pliku książki adresowej systemu Windows (wab) może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Plik książki adresowej został zablokowany przez inną aplikację. Zamknij tę aplikację i spróbuj ponownie.
Przyczyna
Plik książki adresowej systemu Windows używany przez program Outlook Express jest oznaczony atrybutem tylko do odczytu.
Rozwiązanie
Należy znaleźć plik książki adresowej systemu Windows używany przez program Outlook Express i usunąć atrybut tylko do odczytu z jego właściwości.

Aby usunąć to zachowanie, użyj odpowiedniej metody:

Metoda 1: W systemie Windows 95, Windows 98 lub Windows NT

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Nazwa wpisz:
  *.wab
 3. W polu Szukaj w ustaw wyszukiwanie na dyskach lokalnych i kliknij przycisk Znajdź teraz.

  UWAGA: W przypadku odnalezienia więcej niż jednego pliku wab należy zastosować poniższe zmiany do wszystkich plików.
 4. Kliknij znaleziony plik wab. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
 5. W oknie dialogowym Właściwości w obszarze Atrybuty wyczyść pole wyboru Tylko do odczytu.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Otwórz program Outlook Express i utwórz nową wiadomość e-mail, aby sprawdzić dostęp do książki adresowej.

Metoda 2: W systemie Microsoft Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz:
  *.wab
 3. W polu Szukaj w ustaw wyszukiwanie na dyskach lokalnych i kliknij przycisk Znajdź teraz.

  UWAGA: W przypadku odnalezienia więcej niż jednego pliku wab należy zastosować poniższe zmiany do wszystkich plików.
 4. Kliknij znaleziony plik wab. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
 5. W oknie dialogowym Właściwości w obszarze Atrybuty wyczyść pole wyboru Tylko do odczytu.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Otwórz program Outlook Express i utwórz nową wiadomość e-mail, aby sprawdzić dostęp do książki adresowej.
WAŻNE: Jeśli po wykonaniu powyższych kroków opisane zachowanie nadal występuje, być może trzeba uruchomić funkcję służącą do naprawy programu Microsoft Internet Explorer 5.

UWAGA: Po uruchomieniu narzędzia do naprawy programu Internet Explorer 5 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd przy otwieraniu tej wiadomości.
Wystąpił błąd.


UWAGA: Takie zachowanie nie pojawia się, jeśli na komputerze włączono opcję udostępniania książki adresowej podczas instalacji programu Microsoft Outlook 98 lub Microsoft 2000 w trybie Tylko poczta internetowa.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Jeśli program Outlook Express 5 zainstalowano w systemie Windows Millennium Edition z programem Outlook 98 skonfigurowanym w trybie Tylko poczta internetowa (IMO, Internet Mail Only) i włączono udostępnianie książki adresowej, to również może pojawić się ten komunikat o błędzie i instalacja książki adresowej systemu Windows będzie uszkodzona.

Aby rozwiązać ten problem, zmień klucz rejestru, wykonując następujące kroki:

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom i w polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.Przejdź do następującego klucza rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Wab\Wab4
W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję UseOutlook, a następnie zmień dane wartości z 1 na 0. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru. Po wykonaniu tych czynności można otwierać stare i nowe wiadomości oraz korzystać z książki adresowej bez pojawiających się komunikatów o błędach.
oemrp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 269777 — ostatni przegląd: 07/18/2003 11:07:58 — zmiana: 1.1

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2

 • kbprb KB269777
Opinia