Poprawka: Program SQL Server 2012 r., SQL Server 2008 R2 lub SQL Server 2008 przestaje odpowiadać i zostanie zarejestrowany błąd "Harmonogram produkcji"

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2699013
Firma Microsoft rozpowszechnia Microsoft SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), Microsoft SQL Server 2008 R2 i Microsoft SQL Server 2008 kłopoty jako jeden plik do pobrania. Ponieważ poprawki są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i naprawić wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack (SP1), Microsoft SQL Server 2008 R2 i SQL Server 2008 release.
Symptomy
Używając 2012 Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server 2008 R2 lub Microsoft SQL Server 2008, może wystąpić błąd "Harmonogram produkcji", a program SQL Server może przestać odpowiadać. W przypadku wystąpienia tego problemu, co najmniej jeden z następujących komunikatów o błędach są rejestrowane w dzienniku aplikacji.

Komunikat o b³êdzie 1

Data/Godzina PM MSSQLSERVER informacji serwera 846 n/d Nazwa_serwera Przekroczony limit czasu podczas oczekiwania na bufor zatrzaśnięcie--typu 4, bp 0000000098FC1F00, 1:7158252 strony, stat 0xc00009, identyfikator bazy danych: jednostka alokacji 13, Id: 72057594050969600, zadanie 0x0000000005C31948: 0, czas_oczekiwania 300, flagi 0x1018, będący właścicielem zadania 0x0000000000000000. Nie nadal czekać.

Komunikat o błędzie 2

Data/Godzina AM MSSQLSERVER informacje serwera 17883 n/d Nazwa_serwera Proces 0: 0: 0 (0xb6c) pracownik 0x0000000008F641A0 wydaje się, stabilnej na 1 harmonogramu. Czas utworzenia wątku: 12971505305687. Używane w przybliżeniu wątek Procesora: jądra 31 ms, Pani użytkownika 38240375 wykorzystania procesu 7 %%. 92 Bezczynności systemu %%. Interwał: 38243440 ms.


Dodatkowo jeden lub oba z następujących komunikatów o błędach są rejestrowane w dzienniku błędów serwera SQL.

Komunikat o błędzie 3

Data/Godzina Wersja procesów serwera przy użyciu "." "4.0.5"
Data/Godzina Serwer *** nie można pobrać kontekstu wątku dla identyfikatora spid 0
Data/Godzina Server * *******************************************************************************
Data/Godzina Serwer *
Data/Godzina Serwer * BEGIN ZRZUT STOSU:
Data/Godzina Serwer * Data/Godzina Identyfikator SPID IDENTYFIKATOR
Data/Godzina Serwer *
Data/Godzina Serwer * stabilnej harmonogram
Data/Godzina Serwer *
Data/Godzina Server * *******************************************************************************
Data/Godzina Podpis stosu serwera dla zrzutu jest 0x0000000000000069
Data/Godzina Proces zrzucania pamięci zewnętrznej serwer zwraca kod 0x20000001.
Proces zrzucania pamięci zewnętrznej zwracane bez błędów.

Komunikat o błędzie 4

Data/Godzina Proces serwera 0: 0: 0 (0xb6c) pracownik 0x0000000008F641A0 wydaje się, stabilnej na 1 harmonogramu. Czas utworzenia wątku: 12971505305687. Używane w przybliżeniu wątek Procesora: jądra 0 ms, Pani użytkownika 70062 wykorzystania procesu 30%. 69% Bezczynności systemu. Interwał: 70078 ms.

Ponadto w dzienniku aplikacji jest generowana plikautomatyczna. Aby odzyskać z tego problemu, trzeba ponownie uruchomić usługi SQL.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ profilowania sesji nie jest poprawnie zamknięty. Profilowania sesji jest używany do obliczania kosztu obiektu mają być buforowane i jest oparta na wykorzystanie pamięci i procesora.
Rozwiązanie

Zbiorcza aktualizacja informacji

Zbiorczego pakietu aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2012

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2012 r. kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2765331 Zbiorczego pakietu aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2012
Uwaga Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich 2012 serwera SQL naprawić release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2772858 2012 Serwera SQL buduje hotfix wydane po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2012

Program SQL Server 2012

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 3 dla programu SQL Server 2012. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego pakietu aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2723749 Zbiorczego pakietu aktualizacji 3 dla programu SQL Server 2012
Uwaga Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich 2012 serwera SQL naprawić release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2692828 2012 Serwera SQL buduje hotfix wydane po wydaniu programu SQL Server 2012
Należy zastosować poprawkę programu SQL Server 2012 instalacji programu SQL Server 2012.

Dodatek Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2720425 Skumulowany pakiet aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2
Uwaga Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i naprawić wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server 2008 R2 release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2730301 SQL Server 2008 R2 buduje hotfix wydane po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008 R2

Dodatek Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 6 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego pakietu aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2715953 Zbiorczego pakietu aktualizacji 6 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3
Uwaga Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i naprawić wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2629969 Buduje programu SQL Server 2008, które zostały wydane po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 poprawki są tworzone dla szczególnych dodatkach service Pack dla programu SQL Server. Instalacji programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3, należy zastosować poprawkę dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008. Domyślnie żadną poprawkę, która jest dostępna w dodatku service pack dla programu SQL Server znajduje się w następny dodatek service pack dla programu SQL Server.

Program SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 7. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2703282 7 Zbiorczy pakiet aktualizacji dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
Uwaga Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i naprawić wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2567616 SQL Server 2008 R2 buduje hotfix wydane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Program SQL Server 2008 R2

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w 14 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2703280 Zbiorczego pakietu aktualizacji 14 dla programu SQL Server 2008 R2
Uwaga Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawka zawiera wszystkie poprawki i naprawić wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356 SQL Server 2008 R2 buduje hotfix wydane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2699013 — ostatni przegląd: 11/20/2012 21:28:00 — zmiana: 4.0

  • kbtshoot kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2699013 KbMtpl
Opinia