Jak zmodyfikować listę programów uruchamianych razem z systemem Windows

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak zmodyfikować listę programów uruchamianych razem z systemem Windows.

Listę programów uruchamianych automatycznie przy uruchamianiu komputera lub po zalogowaniu można tworzyć i modyfikować. Niektóre z tych programów można ustawić tak, aby automatycznie konfigurowały się w celu uruchamiania po zalogowaniu się użytkownika na komputerze.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby zmodyfikować listę programów uruchamianych razem z systemem Windows, można zastosować jedną z następujących metod:

Na komputerze z systemem Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98

  1. Uruchom program Edytor zasad (plik Poledit.exe).
  2. Otwórz obiekt Komputer lokalny i odszukaj sekcję zatytułowaną „Uruchamianie programów”.
Sekcja ta zawiera listy dla kluczy Uruchamianie, Uruchamianie jednokrotne oraz Uruchom usługi. Za pomocą tych usług możesz skonfigurować programy, które chcesz uruchamiać po uruchomieniu komputera.

Na komputerze z systemem Microsoft Windows NT 4.0 Server


  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne (wspólne), a następnie kliknij polecenie Edytor zasad systemu.
  2. Otwórz obiekt Zasady komputera lokalnego, otwórz folder System, a następnie otwórz folder Uruchom.
Folder Uruchamianie zawiera zasadę uruchamiania programów przy uruchamianiu komputera. Można ją zmodyfikować.

Na komputerze z systemem Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Zainstaluj narzędzia systemu Windows NT Server, a następnie wykonaj opisane powyżej czynności dla systemu Windows NT 4.0 Server.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania narzędzi systemu Windows NT Server w systemie Windows NT 4.0 Workstation, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
173673 Windows NT Server Tools for Windows NT Workstation 4.0 Available

Na komputerze z systemem Windows 2000

W systemie Windows 2000 istnieją dwie niezależne zasady uruchamiania:
  • Zasada uruchamiania przy uruchamianiu systemu Windows 2000
  • Zasada uruchamiania starszych programów przy uruchamianiu systemu Windows 2000
Zasady te są używane w systemach Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server. Zasada uruchamiania przy uruchamianiu systemu Windows 2000 jest podobna do innych zasad w systemach operacyjnych rodziny Windows.

Aby zmodyfikować tę listę:
  1. Otwórz konsolę MMC (Microsoft Management Console), a następnie dodaj przystawkę Zasady grupy.
  2. Kliknij pozycję Zasady komputera lokalnego, kliknij pozycję Konfiguracja komputera, a następnie kliknij pozycję Szablony administracyjne.
  3. Kliknij obiekt System, na liście zasad systemu lokalnego w prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Uruchom te programy podczas logowania użytkownika, a następnie kliknij jedną z następujących pozycji: Włączone, Wyłączone lub Nie skonfigurowano.
Aby zmodyfikować listę, należy włączyć tę zasadę, a następnie kliknąć przycisk Pokaż, aby zmodyfikować listę programów uruchamianych przy uruchamianiu komputera. Lista tych plików znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
Następna zasada uruchamiania związana jest ze starszymi programami. Do tej kategorii zaklasyfikowano wiele programów innych producentów, takich jak RealAudio. Te programy korzystają z innego klucza rejestru w celu skonfigurowania do uruchamiania przy uruchamianiu komputera. Ten klucz rejestru (taki sam, jak w systemach Windows 95, Windows 98 i Windows NT) znajduje się w następującej lokalizacji:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

— lub —

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Znajdujące się w tym kluczu programy skonfigurowane do uruchamiania przy uruchamianiu komputera uważane są za programy starsze.

W systemie Windows 2000 nie można modyfikować tej listy bezpośrednio z poziomu przystawki konsoli MMC. System Windows 2000 pozwala jedynie na włączenie lub wyłączenie całej listy. Aby to zrobić, należy przejść do obiektu w konsoli MMC, która zawiera zasadę „Uruchom te programy podczas logowania użytkownika”. Wyjaśniono to w powyższej sekcji. Następnie należy odszukać zasadę o nazwie „Wyłącz starszą listę uruchamiania”. Aby nie uruchamiać żadnych starszych programów, można włączyć tę zasadę.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
147381 How to Use System Policies On a Standalone Computer
159936 Using the Windows NT 4.0 or Windows 95 System Policy Editor
179365 INFO: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce and Startup
Proprietà

ID articolo: 270035 - Ultima revisione: 02/01/2006 12:11:12 - Revisione: 2.5

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbappdev kbenv kbhowto KB270035
Feedback