Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 10

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2710577
WPROWADZENIE
Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.

WażneCo się stało z 9 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011?

Pakiet zbiorczy aktualizacji 9 dla systemu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zostanie zwolnione ze względu na opóźnienia w aktualizacji usługi Q2. Aktualizacja 10 pakiet zbiorczy poprawek wszystkie problemy, które mogłyby zostać zaliczona do 9 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Dynamics:

Dodatkowe funkcje:


Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 zawiera ulepszenia wydajności dla pobierania wielu kwerend i szybkiego szukania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcje "Optymalizowanie wydajności z kwerend przeciwko dużych zestawów danych" i "Optymalizowanie wydajności z szybkie znajdowanie kwerendy" białej księgi Optymalizacja i utrzymanie wydajności infrastruktury serwerowej Microsoft Dynamics CRM 2011 . Aby pobrać ten dokument, przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Download Center:
Więcej informacji

Numer kompilacji i nazwy plików w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji


Pakiet zbiorczy aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku dla wersji 32-bitowychNazwa pliku dla wersji 64-bitowej
Serwer Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2730Nie dotyczyCRM2011-Server-KB2710577 -LangID-amd64.exe
Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlookw wersji 5.0. 9690.2730CRM2011-Client-KB2710577 -LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2710577 -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2730CRM2011-Router-KB2710577 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2710577 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenie tworzenia raportów programu Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2730CRM2011-licytuje-KB2710577 -LangID-i386.exeNie dotyczy
Microsoft Dynamics CRM 2011 językowegow wersji 5.0. 9690.2730CRM2011-Mui-KB2710577 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2710577 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2730Nie dotyczyCRM2011-Srs-KB2710577 -LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będą dostępne dla klientów lokalnych 16 sierpnia 2012.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
PobierzPobierz teraz pakiet 2710577.

Data wydania:, 16 sierpnia 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

WażneBazy danych utworzonej za pomocą pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 lub nowszej wersji nie można zaimportować do instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 5 programu Microsoft Dynamics CRM 2011 lub starszej jej wersji. Taki scenariusz nie jest obsługiwany.

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Uwaga: pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie będzie dostępna za pośrednictwem aktualizacji systemu Windows.

System Windows można również ustawić tak, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Dzięki takiej konfiguracji można rozwiązywać problemy niekrytyczne i poprawić komfort pracy z komputerem. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach aktualizacji przez firmę Microsoft, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Aby zainstalować 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie . Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla Twojego komputera.
 3. Jeśli pojawi się komunikat informujący, że istotne aktualizacje są dostępne, albo który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, możesz wyświetlić i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.
 4. Na liście kliknij wszelkie ważna aktualizacja, aby uzyskać więcej informacji. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytać i zaakceptować postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, podać potwierdzenia.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki:
 1. Przejdź do następującej witryny Microsoft Update w katalogu:
 2. W wyszukiwania wpisz2710577, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk I Accept aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu CRM, a następnie uruchom nową sesję programu CRM, aby wprowadzić zmiany.
 • Podczas zastrzegania usuwania pakietu językowego, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka powróci do domyślnego języka. Proces ponownego zastrzegania nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępne

Aby móc zainstalować ten pakiet aktualizacji, musisz posiadać program Microsoft Dynamics CRM 2011 z pakietem zbiorczym aktualizacji nr 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszą jego wersją. Aby uzyskać więcej informacji o tym pakiecie zbiorczym aktualizacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2600640 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2669091 Listą zgodności systemu Microsoft Dynamics CRM

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować 10 pakiet zbiorczy aktualizacji z serwera Microsoft Dynamics CRM. Jednak użytkownik powinien kopii zapasowej baz danych przed odinstalowaniem 10 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Problemy, które są rozwiązywane w 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011


Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 zawiera następujące poprawki i aktualizacje:
 • Załóżmy, że są przypisane do zespołu. Podczas próby Przypisywanie kontaktu, którego właścicielem jest użytkownik do listy marketingowej, która jest właścicielem przez zespół, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Rekord jest niedostępny - żądanie rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go.
 • W programie Microsoft Dynamics CRM 2011 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd poziomu transportu podczas odbierania wyników z serwera. (Dostawca: Dostawca TCP błąd: 0 - wygasł limit czasu semafora.)
 • Wartość Identyfikator nie jest prawidłowo zakodowany, gdy użytkownik ustawia filtr "Pokaż tylko, jeśli adres URL zawiera" równa się "RibbonLayout" w Skrzypek.
 • Ogólny komunikat o błędzie podczas konfigurowania nie klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, gdy usługa MAPI nie jest zarejestrowany.
 • Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook sprawia, że zbyt wiele wywołania metody FetchXmlToQueryExpression . W związku z tym może wystąpić niska wydajność.
 • Po zamknięciu programu Microsoft Office Outlook podczas synchronizacji aplikacji CRM, program Outlook zostanie zamknięty z powodu przerwane wątków.
 • Po usunięciu przypięte widoki w programie Outlook, nie można umieszczać widoki ponownie podczas tej samej sesji.
 • Obsługa NotifyItemChanged jest proszony o zaktualizowane do korzystania z programu Microsoft Dynamics CRM Async obsługi jako domyślna ścieżka przetwarzania.
 • Podczas tworzenia indeksu tabeli zawartości MAPI, wydajność pracy jest niska.
 • Klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook zostanie zamknięty z powodu uszkodzenia sterty.
 • Po usunięciu widoku przypiętych użytkownika, który jest tylko widokiem przypiętych dla obiektu nie można otworzyć folderu programu Microsoft Dynamics CRM dla encji.
 • Cele w programie Microsoft Dynamics CRM nie są wyświetlane wszystkie rekordy uczestniczących.
 • Nie można wykryć i ponownie zamknięte połączenia SQL, zamknięciu podstawowych połączeń ze względu na błąd krytyczny połączenia.
 • Przy próbie zaimportowania organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  "Typ dodatku plug-in" podmiot nie zawiera atrybut o nazwie = "customworkflowactivityinfo".
 • Podczas Dodawanie listy marketingowej do kampanii, a następnie spróbuj usunąć listę marketingową z kampanii, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Nieprawidłowa nazwa obiektu 'campaignitembase'.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Utwórz dwa rzędy.
  • Jedno zamówienie jest związane z szansy sprzedaży, a inne zamówienie nie jest związana z szansy sprzedaży.
  • Utwórz nowy cel sprzedaży.
  W tym scenariuszu cel sprzedaży nie zawiera rekordu, który nie ma podobne możliwości.
 • Zakłada, że tworzenie przepływu pracy w organizacji, która ma włączony pakiet językowy. Po uruchomieniu "Wybierz * z FilteredWorkflow" kwerendy, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Konwersja nie powiodła się podczas konwertowania nvarchar wartości 'emailaddress1' do danych typu int.
 • Członkowie mogą być usunięte z udostępnionej listy marketingowej nieoczekiwanie przez użytkownika, który ma tylko do odczytu lub dołączania praw w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Gdy wykonujesz szybkie szukanie, wydajność pracy jest niska. Ten problem występuje, ponieważ zapytanie jest wykonywane dwa razy. Po raz pierwszy jest zwraca dane i ma określić liczbę rekordów, które są zwracane przez kwerendy po raz drugi.
 • Podczas tworzenia wiadomości e-mail przy użyciu szablonu wiadomości e-mail, tekst między nawiasy kątowe (<>) w e-mailu szablon jest obcinana.
 • Po skonfigurowaniu klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook do organizacji, który został uaktualniony z systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0, wszystkich encji niestandardowych z programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 są dostępne w filtrów synchronizacji w trybie Offline. Jednak po ukończeniu reset na filtry danych trybu offline, encji niestandardowych z programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 są niedostępne. Po reset dostępnych nowych encji niestandardowych, które są tworzone w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Raporty, które za pomocą widoku FilterActivityPointer nieprawidłowy stan wartości kodów powrotnych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Nie można edytować szablonów korespondencji seryjnej, gdy nazwa aliasu zawiera więcej niż 128 znaków. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Długość aliasu nie może być większa niż 128.
 • Założono, że próby użycia zestawu niestandardowy przepływ pracy, który ma wyjście typu Data/Godzina. Możesz dodać następujący warunek oczekiwania w zestawie przepływu pracy:
  Proces || Limit czasu || Jest równe || Data i godzina wyjścia Zgromadzenia niestandardowy przepływ pracy
  W tej sytuacji po ponownym otwarciu projektanta przepływów pracy stan oczekiwania jest zmienia się nieoczekiwanie:
  Proces || Limit czasu || Jest równe || Proces ExecutionTime
  Dodatkowo po uruchomieniu przepływu pracy, reguły przepływu pracy nie działa, ponieważ nie można skompilować przepływu pracy do wykonania w czasie wykonywania.
 • Gdy ustawienia użytkownika są ustawione na język japoński, etykiecie, która jest określona przy użyciu "P1" nie jest wyświetlany na wykresie w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Podczas usuwania rekordu, który zawiera załączniki, zakleszczenie SQL występuje w tabeli Załącznik MIME do działania. Ten problem występuje, gdy wiele wątków pobierania rekordów w tym samym czasie.
 • Dodawanie ról nie można zainstalować z dysku DVD programu Microsoft Dynamics CRM po zainstalowaniu programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6.
 • Strona błędu aplikacji Microsoft Dynamics CRM jest wyświetlany podczas zapisywania sprawy. Ten problem występuje podczas wyszukiwania sprawy nie zostanie rozwiązany w pierwszej próbie.
 • Podczas konwersji działanie na szansę sprzedaży, pole dla kampanii źródłowej nie jest wypełniona.
 • Podczas aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM rekordu użytkownika, typ licencji Cal jest równa pełnej nieoczekiwanie.
 • Błąd skryptu występuje podczas generowania adresu URL aktywność niestandardowy przepływ pracy, który nie ma parametru extraqs .
 • Podczas tworzenia nowego widoku zapisanych na obiekt użytkownika w obszarze Szukania zaawansowanego, jest on wyświetlany w kalendarzu usług. Jednak po pozostawić kalendarza usług, a następnie powróć do kalendarza, otrzymuje komunikat o błędzie wyjątku. Dodatkowo należy ponownie uruchomić przeglądarkę, aby kontynuować korzystanie z usługi CRM.
 • Po kliknięciu rekordu programu Microsoft Dynamics CRM, który został zminimalizowany w systemie Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook, rekord nie jest otwarty, zgodnie z oczekiwaniami.
 • Paski przewijania nie są wyświetlane w systemie Microsoft Dynamics CRM 2011 z Internet Explorer 10.
 • Symbole dolara brakuje w polu Waluta , a pole nie jest wyrównany do lewej, w systemie Microsoft Dynamics CRM 2011 z Internet Explorer 10.
 • Załóżmy, aby skonfigurować ADFS zestaw wartości dla okresu ważności tokenu dłuższy niż 10 godzin w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Jeśli system jest równoważone, ustawienie okresu ważności tokenu nie jest przestrzegane. Zamiast tego tokenu wygaśnie po upływie 10 godzin, a użytkownicy będą musieli zalogować ponownie.
 • Podczas wysyłania wiadomości e-mail zawierającej skrypt w formularz przepływu pracy, skrypt zostanie wykonany nieoczekiwanie.
 • Nie można rozwinąć Asystenta formularzy listy rozwijanej w oknie dialogowym Harmonogram wykonania usługi w programie Microsoft Dynamics CRM z Internet Explorer 10.
 • Poziomy pasek przewijania jest niepotrzebnie wyświetlany czasami w programie Microsoft Dynamics CRM z Internet Explorer 10.
 • Przyciski radiowe nie są poprawnie wyświetlane w programie Microsoft Dynamics CRM z Internet Explorer 10.
 • Założono, że importować rozwiązanie, które zawiera dostosowania wstążki. Po uruchomieniu klienta sieci web programu CRM lub w kliencie programu Outlook po raz pierwszy wstążki nie są wyświetlane na karcie MSCRM jako początkową kartę. Jest wyświetlony karty niestandardowej, która jest częścią rozwiązania, które zostały zaimportowane.
 • Podczas próby wyświetlenia pola uprawnienia do obiektu zdarzenia w programie Microsoft Dynamics CRM z języka tureckiego włączone, wystąpi błąd wyjątku.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Tworzenie pola niestandardowego, który używa typu wiele wierszy tekstu i maksymalnej długości 200 na konto.
  • Ustaw pole w formularzu głównym konta w sekcji Ogólne , a pole obejmuje dwie kolumny i trzy wiersze.
  • Publikowanie dostosowań.
  • Utwórz nowe konto, określić wymagane pola, a następnie wprowadź długi ciąg, który jest na całej długości 200 w pole niestandardowe.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  W tym scenariuszu pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że długość ciągu jest za długa. Wartość w tym polu nie jest obcięty. Dodatkowo i nie można zapisać tego konta.
 • Załóżmy, że nie wyświetlane jest pole wyszukiwania na ekranie wyszukiwania. Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż tylko moje rekordy, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Listy nie otworzył. Ponów żądanie.
 • Błąd XPATH występuje podczas przechodzenia do następującego adresu URL:
  http://<server>/<org>/AppWebServices/AppGridWebService.ashx?id=crmGrid'&operation=Reset</org> </server>
 • Załóżmy, ustaw opcje użytkownika do formularzy tylko do odczytu. Utworzyć rabat w jednostce. W tej sytuacji gdy ponownie otwórz obiekt, a następnie porównaj formularza edycji do formularza tylko do odczytu, rabat jest otwarty w trybie tylko do odczytu nieoczekiwanie.
 • Załóżmy, że zmienisz ustawienia formatu daty dla organizacji za pośrednictwem ustawień systemowych. Po dostosowaniu ustawienie pierwszego tygodnia roku Data dane są pobierane za pośrednictwem funkcji pobrania i grupowania według tygodnia mogą być wyświetlane jest numer tygodnia niepoprawne.
 • Założono, że tworzenie kwerenda szukania zaawansowanego, która posiada co najmniej trzy łącza sprzężenia jednostki, które są zagnieżdżone. Jeśli kolumny zwrotu są od pierwszego sprzężenia obiekt łącza i zwrotu kolumny są używane dla odwołania encji, widoku nie można renderować w siatce programu CRM.
 • W tabeli powiadomienia nie są czyszczone. W związku z tym wzrost występuje w rozmiar tabeli powiadomień w bazie danych MSCRM_CONFIG.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Przy próbie zaimportowania rozwiązanie Microsoft Dynamics CRM 2011 niestandardowy kod sprawdzania poprawności narzędzie w organizacji, a import nie powiedzie się.
  • Spróbuj ponownie zaimportować rozwiązanie, a przywóz ponownie nie powiedzie się.
  W tej sytuacji nie można uzyskać dostępu organizacji.
 • Załóżmy, że uruchomić kwerendę, która zawiera "właściciel = zespołu równa się bieżący użytkownik" warunek. Jeśli wynik można wyeksportować do arkusza programu Excel jako arkusz dynamiczny, nie można otworzyć arkusz programu Excel.
 • Raport Podsumowanie konta nie działa w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 z języka tureckiego włączone.
 • Okno dialogowe Raport nie obsługuje wielu języków.
 • Router poczty e-mail nie można wykonać konfiguracji i procesu wiadomości e-mail dla użytkowników ponad 5000.
 • Jeśli pole "ActualDurationMinutes" w zadaniu jest ustawiona jako "1/2/3 day" w programie Microsoft Dynamics CRM z chińskiego tradycyjnego języka włączona, błąd wyjątek występuje.
 • Router poczty e-mail nie może przetworzyć wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej do przodu, jeśli adres e-mail istnieje ponad 25 razy w tabeli emailsearchbase.
 • Wartość ViewId ustawienie NavBarByRelationshipItem nie jest przestrzegany dla niestandardowej relacji.
 • Widoki, które są dodawane do okna dialogowego wyszukiwania za pomocą funkcji addCustomView z programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development Kit (SDK) nie należy używać domyślnego sortowania. Jednak domyślne sortowanie, która została zdefiniowana jako część schematu FetchXml, który został przekazany do funkcji należy przyjąć.
 • Metoda AddCustomView z SDK nie działa na wyszukiwanie wielu jednostek zgodnie z oczekiwaniami.
 • Następujący komunikat o błędzie został przetłumaczony nieprawidłowo w programie Microsoft Dynamics CRM z języka japońskiego włączone:
  Nie można dodać tego rekordu, ponieważ ma on już rekord nadrzędny.
 • Gdy rozpowszechniana jest działanie w ramach kampanii, który używa poczty e-mail korespondencji seryjnej"typu w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, dotyczące ustawiono kontaktu a nie do działania w ramach kampanii.
 • Działania e-mail w ramach kampanii szybkie i pełne są zawsze wysyłane z twórców kampanii nieoczekiwanie.
 • Należy wziąć pod uwagę następujące scenariusze:
  • Tworzenie terminu cyklicznego, który zawiera następujące ustawienia z klienta sieci web programu CRM:
   • Pole czas trwania jest ustawiona na 1 dzień.
   • Wzorzec cykliczny jest równa codziennie i czas trwania jest ustawiona na każdy dzień.
   • Zakres końcowy w zakresie cyklu sekcji jest ustawiona na Brak daty zakończenia lub jest ustawiony do końca po więcej niż 17 wystąpieniach.
  • Można śledzić wydarzenia całodziennego z terminem cyklicznym, który zawiera następujące ustawienia od klient CRM dla programu Outlook:
   • Wzorzec cykliczny jest równa codziennie i czas trwania jest ustawiona na każdy dzień.
   • Zakres końcowy w zakresie cyklu sekcji jest ustawiona na Brak daty zakończenia lub jest ustawiony do końca po więcej niż 17 wystąpieniach.
  W obu scenariuszach pierwszych 15 terminy są generowane pomyślnie. Jednak usługa asynchroniczna programu CRM nie można utworzyć resztę wzorzec cyklu.
 • Po włączeniu opcji UserRootPath nie można dodać nowych użytkowników, przy użyciu formatu nazwy główne (UPN) użytkownika.
 • Filtry dla kolumn jednostki, które są również dodawane jako kolumny w widoku nie działają prawidłowo w programie Outlook.
 • Po otwarciu modalnych formularzy, takich jak Odnośnik lub formularza ustawić w odniesieniu w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, przecieki pamięci występują w procesie programu Outlook.
 • Po możesz Zatrzymaj śledzenie wiadomości e-mail, który został utworzony niedawno, wiadomości e-mail są ponownie automatycznie śledzone.
 • Podczas przeglądania rekordu, który zawiera pola zmiennoprzecinkowego numer, który jest wyświetlany w okienku podglądu, a następnie zaznacz rekord, który nie ma wartości w tym polu pole nie jest aktualizowany zgodnie z oczekiwaniami. Pole w dalszym ciągu ma być wyświetlana wartość ostatniego rekordu, który ma wartość ustawiona w tym polu.
 • Nie można ukryć przyciski na wstążce programu CRM w programie Outlook.
 • Nie można wydrukować wszystkie strony z kwerendy szukania zaawansowanego w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.
 • Po zainstalowaniu programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6, nie można utworzyć nowej organizacji. Ponadto nie można zaimportować organizacji.
 • Jeśli masz wiele kont programu Exchange w jeden profil programu Outlook nie można śledzić wiadomości e-mail przy użyciu dodatek programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.
 • Po otwarciu wielu formularzy w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, występować przecieki pamięci. Ponadto może wystąpić awaria klienta.
 • Jeśli użytkownik spróbuje kliknąć polecenie Oblicz ponownie szansę sprzedaży, wystąpi błąd skryptu.
 • Po wysłaniu wiadomości e-mail z programu OWA wiadomość e-mail pozostaje w folderze Wersje robocze dla wszystkich klientów, a wiadomość e-mail zostanie wysłana niepoprawnie.
 • Długotrwałych kwerend zdarzeń wpisy w dzienniku zdarzeń nie rejestruj wartości nazwa_serwera .
 • Terminy cykliczne są uszkodzone, po zmianie czas przypomnienia w programie Outlook.
 • Po usunięciu wartości datetime z terminu w programie Outlook pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił nieznany błąd podczas synchronizowania danych z programem Outlook.
 • Podczas próby wysyłania korespondencji seryjnej, która używa szablonu angielski korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 z języka niemieckiego włączone, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd podczas programu Microsoft Dynamics CRM korespondencji seryjnej.
 • Kiedy klienta Microsoft Dynamics CRM, aby uzyskać dodatek programu Outlook i inny dodatek dodawać i usuwać zdefiniowane przez użytkownika właściwości element programu Outlook, program Microsoft Dynamics CRM nie zdefiniowane przez użytkownika właściwości w element programu Outlook jest poprawnie aktualizowany. Ponadto może wystąpić awaria programu Outlook.
 • Powierzchni łącze do kreatora rozwiązywania problemów programu Outlook jest proszony o dodane w Kreator konfiguracji programu Outlook.
 • Nie można śledzić wiadomości e-mail zawierających załączniki, które mają znaki cudzysłowu zawarte w programie Outlook.
 • Gdy przypiąć widoku typu określonego działania, takie jak wiadomości e-mail lub zadanie, a następnie spróbuj Pokaż okienko wykresy, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd podczas renderowania wykresu.
 • Podczas przeglądania zadań programu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook Web Access (OWA) brakuje termin realizacji zadania.
 • Podczas przeglądania od widoku filtry, które zostały zastosowane w widoku nie są poprawnie zapisywane.
 • Czas systemowy na komputerze są sprawdzane podczas instalacji lub konfiguracji. Jednak gdy czasu systemowego komputera nie jest zsynchronizowany z domeną lub gdy komputer nie jest w domenie, która jest zsynchronizowana z Zegar światowy, nie otrzymasz komunikat o błędzie dotyczący problem czas systemu komputera.
 • Błąd konfiguracji klienta programu Outlook z programem Microsoft Dynamics CRM występuje, gdy mapa witryny zawiera odwołania widoku, który używa "etn =" parametr.
 • Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook ulega awarii podczas DPI systemu Windows jest ustawiona na 125 procent.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Otwórz klienta programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.
  • Można ustawić w okienku podglądu po prawej stronie.
  • Możesz przeglądać folder CRM, który posiada siatkę MAPI.
  • Powiększ okno lub powiększenie w okienku podglądu, aż niektóre kolumny w siatce są ukryte.
  W tym scenariuszu brakuje paska przewijania. W związku z tym nie można znaleźć kolumny, które są ukryte.
 • Kiedy kliknij prawym przyciskiem myszy element, a następnie dodać kolejne czynności w elemencie, wybór przedmiotu zginie nieoczekiwanie.
 • Po usunięciu elementu, element ten nie jest usuwany z siatki.
 • Gdy dodać filtr do widoku użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz filtr, filtr nie jest zapisywany zgodnie z oczekiwaniami.
 • Po uruchomieniu wyszukiwania i następnie Przypnij widok, widok przypiętych nie jest wyświetlany.
 • Podczas próby przypiąć widoku faksu, widoku faksu nie jest unieruchomiony. Ponadto widoku faksu zostanie zamieniona na widok serwera.
 • Gdy Zamknij przypiętych widok, a następnie otwórz widok podczas jednej sesji program Outlook, widok zostanie zamieniona na widok serwera.
 • Po umieszczeniu wskaźnika myszy na elemencie listy rozwijanej zmiana koloru nie jest oczywiste w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook z programu Internet Explorer 10.
 • Pasek postępu jest wyświetlany niepoprawnie po zaimportowaniu rozwiązania w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook z programu Internet Explorer 10.
 • Nie etykietka jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na dowolnym przycisku na pasku narzędzi Rozwiązanie w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook z programu Internet Explorer 10.
 • Podczas tworzenia nowej szansy sprzedaży, a następnie uruchom wyszukiwanie kontaktów, wydajność pracy jest niska.
 • Licznik wydajności jest proszony o śledzić, ile razy operacji w bazie danych są zwalniane z powodu problemów z siecią.
 • Po zainstalowaniu programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 występuje błąd zdarzeń aplikacji.
 • Opcja AllowRoleAssignInAdminMode jest proszony o można włączyć dla użytkowników w trybie administracyjnych.
 • Niestandardowe komunikaty, które są zdefiniowane dla jednostki aktywności nie wywiezione z i pomyślnie zaimportowane do innej organizacji.
 • Podczas importowania rozwiązania wartości odnośników atrybut systemu są usuwane. Ponadto wielu organizacji udostępnione metadane w pamięci podręcznej są uszkodzone.
 • Podczas tworzenia nowego konta, uruchomić odnośnika w polu Waluta na karcie Informacje o fakturowaniu , a następnie kliknij Nowy, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody 'SetLabel' na wyświetlanie strony nowej waluty na stronie waluty.
 • Klasa InvalidPluginExecutionException z dodatku typu plug-in, który jest zarejestrowany w encji termin cykliczny wyświetla komunikat o błędzie "Błąd procesu biznesowego" zamiast niestandardowego komunikatu o błędzie.
 • Jeśli ustawienia regionalne na komputerze klienckim są ustawione na język angielski (Nowa Zelandia) lub Angielski (Singapur), terminy cykliczne nie zsynchronizowanych z programem Outlook.
 • Podczas przeglądania książek adresowych programu Microsoft Dynamics CRM w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, kolumna nazwy jest puste.
 • Żądanie SetStateDynamicEntity nie działa dla jednostek BusinessOwned, gdy punkt końcowy Dynamics CRM 2007 jest używany.
 • Platforma śledzenie wyświetla nieprawidłowe komunikaty żądań SetStateDynamicEntity w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • W sekcji Pól zestawienia wartości Stan typu rekordu źródłowego i Status typu rekordu źródłowego są ponumerowane niepoprawnie.
 • Formularz Cel nieoczekiwanie Wyświetla wszystkie pola o typie danych w trybie tylko do odczytu.
 • Organizacje zobowiązane są do można wyszukać o nazwie Org adresu URL.
 • Nie można zaimportować rozwiązania zarządzanego zawierającego encję, która ma atrybut pieniędzy.
 • Dwa wpisy są wstawiane do tabeli ActivityPointerBase przy odpowiadaniu śledzonych wiadomości e-mail.
 • Nie można dodać materiały dotyczące sprzedaży do podmiotów niestandardowe.
 • Ograniczone do 2000 znaków edytora kodu JavaScript.
 • Obiekt DataContractJsonSerializer błąd podczas korzystania z umów serwisowych.
 • W programie Outlook awarii, gdy jest skonfigurowany do używania programu SQL CE 4.0.
 • "Pakiet rozwiązania nie można zaimportować, ponieważ zawiera nieprawidłowy kod XML" ze względu na brak LocalizedLabel rekord dla nowego zapisane zapytanie.
 • Szybkie znajdowanie widoku kwerenda nie zwraca żadnych rekordów.

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować


Aktualizacja 10 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji EnableRetrieveMultipleOptimization zobacz sekcję "Optymalizowanie wydajności z kwerend przeciwko dużych zestawów danych" białej księgi Optymalizacja i utrzymanie wydajności infrastruktury serwerowej Microsoft Dynamics CRM 2011 . Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji szybkiego szukania zobacz sekcję "Optymalizowanie wydajności z szybkie znajdowanie kwerendy" białej księgi Optymalizacja i utrzymanie wydajności infrastruktury serwerowej Microsoft Dynamics CRM 2011 . Aby pobrać białej księdze Optymalizacja i utrzymanie wydajności infrastruktury serwerowej Microsoft Dynamics CRM 2011 , przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Download Center:
Optymalizacja i zachowaniu wydajności infrastruktury serwera systemu Microsoft Dynamics CRM 2011

Kreatora wdrażania reguła nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010.

Aby zastosować tę poprawkę, należy ustawić wartość ExchangeAdminAccountName w
HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM Email
wpis rejestru SAMAccountName konta administratora programu Exchange na komputerze, który ma zainstalowany Kreator wdrażania reguł.

Aktualizacja 8 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2651621 Wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011
Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować.

Aktualizacja pakietu zbiorczego 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess:
2664150 Jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccess
2741514 Niska wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRM
Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Spada wydajność podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011
Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki

Następujące błędy zostały naprawione w ramach poprawek na żądanie dostarczonych jako krytyczne (COD):

 • Podczas tworzenia szablonów korespondencji seryjnej na podmioty powiązane, takie jak konta, potencjalnego klienta, kontakt, szansy sprzedaży i sprawy podmioty bieżącego pól użytkownika, które są zaznaczone dodatkowo nie są wyświetlane.
 • Założono rejestrowania aplikacji Microsoft Dynamics CRM plug-in działa na wstępnie zdefiniowane stan jednostkę, która może być dezaktywowany. Dodatek może anulować reaktywacji określonych rekordów w określonych sytuacjach. Dodatek typu plug-in anuluje ponownej aktywacji rekordu, wyświetlając błąd wyjątku od Wykonać Metoda. Jednak po wyświetleniu informacji o błędzie wyjątku formularz dla użytkowników końcowych i wstążki pozostać otwarta i można edytować. W tej sytuacji zmiany może być wykonane i zapisane nieoczekiwanie.
 • Założono, że przy próbie zaimportowania rozwiązanie, które konwertuje niezarządzanych składników na składniki zarządzane. Jeśli rozwiązania zarządzanego zawiera mapowania encji, importu rozwiązania nie powiedzie się. Ponadto zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Znaleziono 1 ewidencję zależność, gdzie niezarządzanych składnik jest elementem nadrzędnym składników zarządzanych. Pierwszy rekord (dependentcomponentobjectid = 36fc8cb9-3b5e-e111-a9ca-00155d42da0e, typ = delegata, requiredcomponentobjectid = 908685b1-3b5e-e111-a9ca-00155d42da0e, typ = mapowanie encji, roztwór = e70812bd-e237-4e3a-9517-546b77024319)
 • Załóżmy, że szablon wiadomości e-mail jest własnością zespołu. Użytkownik, który jest przypisany do zespołu po przejociu do okna wyszukiwania Szablon wiadomości E-mail , szablon wiadomości e-mail nie jest widoczny.
 • Po włączeniu połączeń dla niektórych podmiotów, relacje, które umożliwiają połączenia nie są tworzone. W związku z tym połączenia nie działają dla encji. Dla encji jednostki biznesowej połączenie nie działa po zainstalowaniu systemu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4. Dla jednostek, dla których połączenia nie są włączone po wyjęciu z pudełka, a dla obiektów, które mają relacji do połączeń nie działają połączenia.
 • Załóżmy, że wdrażania z Internetu (IFD) jest skonfigurowany dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Wyrejestruj się z programu Dynamics CRM sesji. W tej sytuacji podczas próby kliknij ostatnio używany przycisk z innej sesji programu Dynamics CRM, nieoczekiwanie zostanie otwarte okno dialogowe uwierzytelniania systemu windows.
 • Załóżmy, możesz zarejestrować dodatek, który może być wyświetlany błąd wyjątku. Podczas śledzenia wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Outlook, Outlook przestaje działać.
 • Załóżmy, że wezwanie na spotkanie jest śledzony w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Po Zaakceptuj wezwanie na spotkanie, a następnie wykonać synchronizację, wezwanie na spotkanie, jest ona nieśledzone nieoczekiwanie.
 • Po otrzymaniu wezwania, która jest śledzona w programie Microsoft Dynamics CRM przez organizatora, Państwem BusyStatus została zmieniona z Wstępna akceptacjazajęty , mimo że termin nie jest akceptowane przez uczestnika.
 • Po włączeniu połączeń dla podmiotu, występują następujące problemy:
  • IsConnectionsEnabled bit jest ustawiony na wartość true.
  • Dwie relacje są tworzone między połączenia a jednostką. Relacje wskaż pola Record1Id i Record2Id encji ołączenie.
 • Nie można wyłączyć przyciski Śledź w programie CRM i pozycja menu Śledź w programie CRM skrótów. Śledź w programie CRM przycisków i pozycja menu skrótów powinny mieć konfigurowalnych opcji.
 • Przy próbie zaimportowania zaktualizowane rozwiązania zarządzanego, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Jednostka 'new_caseviolationcode' nie zawiera atrybut o nazwie = "transactioncurrencyid".
  Ten problem występuje, gdy rozwiązania zarządzanego spowoduje dodanie pierwszego atrybutu waluty z zarządzaną jednostką, która jest już właścicielem przez wydawcę rozwiązania.
 • Po określeniu niestandardowy Włącz regułę dla formantu wstążki, który korzysta z zasobu sieci web typu Jscript, Jscript biblioteki nie jest buforowana.
 • Po odebraniu wiadomości e-mail w formacie RTF w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM przez Router poczty E-mail, treść wiadomości e-mail nie jest przetwarzany prawidłowo pokazanie obrazów osadzonych, które są dołączone. Kiedy zobaczysz treści wiadomości e-mail, tekst alternatywny dla znacznika obrazu HTML jest wyświetlany, której powinien znajdować się obrazy.
 • Po kliknięciu łącza na stronie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM dla organizacji, nieprawidłowe strony, która nie jest wyświetlana.
  Ten problem występuje, gdy łącze witryny sieci Web, którego ścieżka katalogu głównego ma taką samą nazwę jak organizacji lub adres URL jest dla niektórych innych organizacji w samym wdrażania programu CRM.
 • Otrzymujesz komunikat o błędzie, informujący, że program Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd i musi zostać zamknięty.
 • Po dodaniu wielu adresatów do rekordu działania, pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że system może przestać reagować po długim skryptu.
 • Podczas procesu wyszukiwania automatyczne rozwiązanie występuje przeciek pamięci.
 • W oknach dialogowych wyszukiwania występuje przeciek pamięci.
 • Po otwarciu niektórych formularzach występuje przeciek pamięci.

Aktualizuj informacje dotyczące pakietu zbiorczego 10 plikówOstrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2710577 — ostatni przegląd: 05/15/2014 22:43:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2710577 KbMtpl
Opinia