Opis programu Forefront Unified bramy dostępu 2010 Z dodatkiem Service Pack 2

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2710791
Symptomy
W tym artykule opisano funkcje i poprawki uwzględnione w dodatku Service Pack 2 (SP2) skład reprezentacji dla programu Microsoft Forefront Unified dostępu bramy (Meksyku) 2010.

Funkcje i problemy rozwiązane w dodatku Service Pack 2

Funkcje

Skład reprezentacji Meksyku 2010 SP2 Forefront obejmuje następujące funkcje:
 • Ulepszona obsługa programu Microsoft SharePoint 2010

  Skład reprezentacji Meksyku 2010 SP2 Forefront pozwala użytkownikom uwierzytelnianie przy użyciu uwierzytelniania Microsoft Office Forms-Based (MSOFBA), gdy tułowia używa usługi Active Directory Federation Services (AD FS) trunk 2.0 do uwierzytelniania.

 • UlepszoneActive Directory Federation Services 2.0 obsługuje

  Można podać zdalnego i partner pracownikom dostęp do opublikowanej aplikacji, które mają AD FS 2.0 włączone. Na przykład można wykonać następujące czynności:
  • Obsługa nazw multi wykorzystania AD FS: Obsługa wielu nazw AD FS 2.0 umożliwia używanie jednego AD FS 2.0 serwera, który ma kilka pni skład reprezentacji Meksyku Forefront nazwy domeny (FQDN lub nazwy hosta publicznych) pni są w różnych domenach. Na przykład nazwy FQDN pierwszego tułowia jest portal.contoso.com i FQDN tułowia drugi jest portal.fabrikam.com. Zarówno szyby można skonfigurować do uwierzytelniania programu AD FS przy użyciu tej samej AD FS 2.0 serwera (sts.contoso.com). W tego rodzaju wdrażania AD FS 2.0 serwera jest publikowana przez jeden skład reprezentacji Meksyku Forefront pni lub proxy AD FS, która jest równoległa do Forefront skład reprezentacji Meksyku.
  • Za pomocą serwera proxy programu AD FS opublikować AD FS 2.0 server: Publikowanie AD FS 2.0 server przez serwer proxy programu AD FS ma wiele zalet w porównaniu do publikowania AD FS 2.0 serwerem za pośrednictwem programu Forefront skład reprezentacji Meksyku. Korzyści te obejmują obsługę uwierzytelniania 365 pakietu Office i urządzeń przenośnych.
  • Włączyć złożonych topologiach: Skład reprezentacji Meksyku Forefront można użyć do publikowania witryny programu SharePoint, która znajduje się w jednej witryny, gdy serwer AD FS, znajduje się w innej witrynie.

 • Urządzeń dodanych klienta

  Skład reprezentacji Meksyku 2010 SP2 Forefront pozwala połączyć się z następujących urządzeń przenośnych:
  • Windows Phone 7.5
  • iOS 5.x iPad i iPhone
  • Android 4.x tabletki i telefony

  Więcej informacji o Forefront skład reprezentacji Meksyku i urządzeń przenośnych przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft TechNet:

Poprawki

Skład reprezentacji Meksyku 2010 SP2 Forefront zawiera następujące poprawki:
 • Komunikat o błędzie podczas próby zastosowania skład reprezentacji Forefront Unified dostępu bramy (Meksyku) 2010 konfiguracji macierzy dodatku Service Pack 1 (SP1), zawierający trunk AD FS:
  Nieprawidłowy Port zewnętrzny adres
 • Instalacja składników klienta programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010 SP1 przestaje odpowiadać podczas korzystania z Instalatora opartych na Instalator Windows.
 • Następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby eksportowania ustawień konfiguracji w dodatku SP1 dla programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010:
  Nieokreślony błąd
 • Zasady pobierania punktu końcowego "Identyfikacji przez rozszerzenie" nie działa zgodnie z oczekiwaniami w kliencie programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010 SP1.
 • W Wyrejestrujprzycisk i Obecność użytkownikarozwijanej w Microsoft Outlook Web dostępu 2010 publikowanym portal Forefront 2010 skład reprezentacji Meksyku nie są widoczne.
 • NLSessionStrunknamePersistForOffice domeny cookie, generowany przez program Forefront skład reprezentacji Meksyku jest ustawionyHost.domena.comzamiast do domena.comw skład reprezentacji Meksyku 2010 Forefront.
 • Połączenie klienta programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010 SP1 może się nie powieść, jeśli ruch klientów awaryjnie między węzłami tablicy równoważeniem obciążenia.
 • Klienta połączenia HTTPS trunk mogą nie działać w tablicy Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010 SP1 z 152 błąd lub 116.
 • Następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby importowania ustawień konfiguracji w dodatku SP1 dla programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010:
  Importowanie konfiguracji nie powiodło się (0x80070002)
 • Następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas przypisywania zakresu adresów IP w dodatku SP1 dla programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010:
  Następujących członków tablicy nie jest statyczna pula adresów IP dla połączeń klienta sieci VPN.
 • Zewnętrzne sesji klienta program ActiveSync może być można wyświetlić w dodatku SP1 dla programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010 skrzynki pocztowe innych użytkowników.
 • Hasła, które zawierają znaki specjalne nie mogą być uznane Nokia poczty dla użytkowników programu Exchange w dodatku SP1 dla programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010.
 • Godzina aktywacji konfiguracji może znacząco wzrosnąć, po zastosowaniu dodatku SP1 dla programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010.
 • Użytkownik nie może połączyć się z hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego, po opublikowaniu usług pulpitu zdalnego lub programów trybu RemoteApp Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010, mogą pojawić się błędy.
 • Klient, który próbuje użyć do otwarcia dokumentu pakietu Office, który jest przechowywany w witrynie programu Microsoft SharePoint Forefront skład reprezentacji Meksyku mogą kolejne monity uwierzytelniania.
 • Klient, który używa Forefront skład reprezentacji Meksyku do przeglądania witryny aplikacji sieci Web programu Outlook (OWA) może stwierdzić, że OWA użytkownika zamiast strony błędu skład reprezentacji Meksyku Forefront losowo został wyświetlony błąd 500.
 • Gdy skład reprezentacji Meksyku Forefront próbuje uwierzytelnić użytkowników schematem usługi Active Directory, skład reprezentacji Meksyku Forefront próbuje zbadać kontroler domeny wykazu globalnego.
 • Użytkownicy, którzy logują się do portalu Forefront skład reprezentacji Meksyku nie są monitowani zmiany wygasłego hasła podczas Forefront skład reprezentacji Meksyku nie jest przyłączony do domeny użytkownika.
 • Podpis cyfrowy składniki klienta programu Forefront Java skład reprezentacji Meksyku wygasły w dniu 24 marca 2012.
 • Monitor sieci Web Forefront skład reprezentacji Meksyku nie pokazuje zdarzenia poprawnie po 18 zdarzeń jest generowany w wdrażania tablicy Forefront skład reprezentacji Meksyku.
 • Skład reprezentacji Meksyku Forefront poprawnie wymuszają ustawienia autoryzacji dla aplikacji programu Exchange ActiveSync.
 • Podczas próby dodania nowego profil programu Outlook Microsoft na komputerze klienckim, który łączy się z serwerem klient access license (CAL) poprzez Forefront skład reprezentacji Meksyku, tworzenie profilu nie powiedzie się.
 • Skład reprezentacji Meksyku Forefront służy do przeglądania witryny Exchange OWA 2010. Niektóre funkcje programu OWA jest zablokowany i stronę błędu nieprawidłowy adres URL otrzymywać Forefront skład reprezentacji Meksyku.
 • Skład reprezentacji Meksyku Forefront nie wymusza ustawień skonfigurowanych autoryzacji dostępu do aplikacji, gdy autoryzowani użytkownicy są członkami grupy podstawowej usługi Active Directory i skład reprezentacji Meksyku Forefront nie dołączył do domeny.
 • Podczas przechodzenia do aplikacji (na przykład programu Exchange 2003 OWA), opublikowaną przez skład reprezentacji Meksyku Forefront użytkowników doświadczenia sporadyczny błąd 500 wiadomości.
 • Ten dodatek service pack zawiera poprawki dla niektórych problemów ze stabilnością.

Uwaga Forefront SP2 2010 skład reprezentacji Meksyku jest zbiorcza i zawiera następujące poprawki poprzedniego i zabezpieczeń aktualizacji:
2647899 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Forefront Unified dostępu bramy (skład reprezentacji Meksyku) 2010 aktualizację dodatku Service Pack 1 1

2663860 MS12-026: Luki w zabezpieczeniach skład reprezentacji w Forefront Unified dostępu bramy (Meksyku) umożliwia ujawnienie informacji: 10 kwietnia 2012 r.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Wymagania wstępne

Aby zainstalować ten dodatek service pack, można uruchomiony aktualizacji 1 dla programu Forefront skład reprezentacji Meksyku 2010 SP1. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2585140 Opis aktualizacji dodatku Service Pack 1 1 Forefront ujednolicony dostęp bramy (skład reprezentacji Meksyku)

Instalacja notatek

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu dodatku service pack, należy ponownie uruchomić komputer.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2710791 — ostatni przegląd: 08/06/2012 15:42:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2710791 KbMtpl
Opinia