MS12-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Commerce Server 2002: 14 sierpnia 2012

Wprowadzenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można zatrzymać wymaganych usług lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem zezwolenia na ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Tej aktualizacji nie można usunąć.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2658674 MS12-027: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Commerce Server 2002 z dodatkiem Service Pack 4: 10 kwietnia 2012

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Cs2002securitypatch.exe9.0.40601.203471,13629-May-201215:14MD5: 7933A5BF6F6D9DBD76F1A22D9662144A
SHA1: BDACBA5AAE8313C591093563AC3BD07132FA9573
x86
Dhtmlheader.htmlNot Applicable16,61429-May-201215:15Not applicableNot applicable
Header.bmpNot Applicable7,30629-May-201215:15Not applicableNot applicable
Parameterinfo.xmlNot Applicable3,40629-May-201218:58Not applicableNot applicable
R2_cs2002sp.msiNot Applicable29,69629-May-201215:22Not applicableNot applicable
Runregsvr.exe9.0.40601.1214,09601-Feb-201220:55MD5: A2F7D0DA1EC1BC028E6526073D962B05
SHA1: 785AB8F16D452E980EA2745548571697935A8F29
x86
Spinstaller.exe9.0.30703.175,85629-May-201215:17MD5: 4E3BA3F10C3B09D541FE3B57A7591634
SHA1: E3385CB1FA2289044B79B039CEB109C2C9B0228C
x86
Spinstallerengine.dll9.0.30703.1590,93629-May-201215:17MD5: 1B5CC96EFD98C993D42D67E52928BA24
SHA1: 099C0BD58A15CFF101DEEA4E687F834D50F8861D
x86
Spinstallerui.dll9.0.30703.1235,60029-May-201215:17MD5: AB13BC6C5473A2779CE447861490AA14
SHA1: 60E081FF567A12D2D4925D5D04EF9E8EE828F41F
x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386144,41629-May-201215:15MD5: 3F0363B40376047EFF6A9B97D633B750
SHA1: 4EAF6650ECA5CE931EE771181B04263C536A948B
x86
Uiinfo.xmlNot Applicable1,84229-May-201215:15Not applicableNot applicable
Watermark.bmpNot Applicable227,85029-May-201215:15Not applicableNot applicable
Eula.rtfNot Applicable15,71529-May-201215:15Not applicableNot applicable
Localizeddata.xmlNot Applicable85829-May-201215:15Not applicableNot applicable
Spinstallerresources.dll9.0.30703.149,24829-May-201215:17MD5: AA15ECF99DFA3E5A90D8E05612AC4E8C
SHA1: E74EA2F45A915477F90AE5BEF2F226FE93B9D7F0
x86


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft Commerce Server 2002
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2716389 — ostatni przegląd: 08/20/2012 15:58:00 — zmiana: 1.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2716389
Opinia