Sposób ustawienia programu Windows Media Player jako domyślnego odtwarzacza

Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób ustawienia programu Windows Media Player jako domyślnego odtwarzacza plików multimedialnych w systemie.
Więcej informacji
Aby ustawić program Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz plików multimedialnych, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Windows Media Player kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Formaty w obszarze Dostępne formaty plików kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wybrać wszystkie wymienione formaty plików (można też zaznaczyć kliknięciem każde pole wyboru oddzielnie).
 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Windows Media Player jest teraz domyślnym odtwarzaczem plików multimedialnych dla wybranych formatów plików.

Klikając, można wybrać dowolne typy plików obsługiwane przez program Windows Media Player, aby ustawić program Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz dla określonego formatu pliku. Jeśli domyślnym odtwarzaczem dla konkretnego formatu ma być inny odtwarzacz, kliknij i usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na liście Dostępne formaty plików.
  NAZWA POLA WYBORU           TYP PLIKU   ==============            =========   Plik Windows Media          .asf, .asx, .wm, .wmx, .wmp  Plik dźwiękowy Windows Media		 .wma, .wax  Plik audio/wideo Windows Media	 .wmv, .wvx  Plik wideo            	 .avi  Plik dźwiękowy            .wav  Plik filmu (MPEG)        	 .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2 i .mpa  Dźwięk w formacie MP3         .mp3 i .m3u  Plik MIDI           	 .mid, .midi i .rmi  Plik Indeo Video        	 .ivf  Dźwięk w formacie AIFF        .aif, .aifc i .aiff  Dźwięk w formacie AU         .au i .snd  Ścieżka dysku CD Audio		 .cda				
Uwaga: Jeśli pole wyboru jest szare, program Windows Media Player ma tylko częściowe uprawnienia do tego typu pliku. Do tego formatu jest przypisanych wiele rozszerzeń plików, ale program Windows Media Player domyślnie odtwarza pliki tylko z niektórymi z tych rozszerzeń. Aby nadać programowi Windows Media Player pełne uprawnienia do typu pliku, kliknij dwukrotnie szare pole wyboru.
wmp wmp7
Proprietà

ID articolo: 271949 - Ultima revisione: 03/03/2006 14:31:45 - Revisione: 2.1

Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 7.1

 • kbhowto KB271949
Feedback