Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

MS12-051: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac umożliwia podniesienie uprawnień: 10 lipca 2012

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-051, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

W zabezpieczeniach występuje luka związana ze sposobem ustawienia uprawnień do folderów w niektórych instalacjach pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac w wersji 14.2. Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie tej luki w zabezpieczeniach.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.3 obejmuje też następujące ulepszenia:
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Microsoft Document Connection niektóre foldery usługi OneDrive są wyświetlane jako pliki o rozmiarze zero bajtów, a nie jako foldery.
 • Ta aktualizacja zapewnia aktualizacje krytyczne dla niezawodności połączenia z usługą OneDrive.

Ulepszenia dla programu Excel 2011 dla komputerów Mac

 • Ta aktualizacja zwiększa stabilność programu Excel podczas przeciągania w celu przeniesienia wiersza lub kolumny tabeli przestawnej.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem w programie Excel powodujący zwracanie błędu #ADR nawet przy ignorowaniu łączy.

Ulepszenia dla programu Outlook 2011 dla komputerów Mac

 • Ta aktualizacja rozwiązuje niektóre problemy polegające na tym, że w pewnych konfiguracjach protokołu IMAP są stale wyświetlane błędy „Nie można utworzyć skrzynki pocztowej”, „nieznana przestrzeń nazw” i „1025”.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że gdy działa program Lync lub Communicator, w programie Outlook nie są wyświetlane szczegóły określonych kontaktów.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący, gdy użytkownicy odpowiadają na wiadomości e-mail programu Exchange, które pobrano z serwerów Exchange 2007, lub przesyłają je dalej. Gdy ten problem występuje, w treści wiadomości brakuje pola Data.

  Aby poprawić wiadomości e-mail, które już umieszczono w pamięci podręcznej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zawierający je folder, wybrać polecenie Właściwości folderu, a następnie wybrać pozycję Opróżnij w obszarze Opróżnianie pamięci podręcznej. Innym rozwiązaniem jest usunięcie konta programu Exchange, ponowne go dodanie i ponowne go zsynchronizowanie.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że wiadomości użytkowników korzystających z usługi Gmail i łączących się za pomocą programu Outlook przez protokół IMAP mogą być zduplikowane. Ten problem występuje, gdy użytkownicy mają subskrybowany folder Wszystkie w usłudze Gmail i mają reguły przenoszenia lub kopiowania wyzwalane w chwili pojawienia się nowej poczty w folderze Wszystkie.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy z kontami IMAP sporadycznie otrzymują błąd z informacją o zbyt wielu połączeniach równoczesnych. Jest teraz dostępne ustawienie sterujące interwałem sondowania serwerów IMAP przez program Outlook.

  Aby dostosować to ustawienie, należy wybrać pozycję Narzędzia, wybrać pozycję Konta, a następnie wybrać pozycję Zaawansowane dla odpowiedniego konta IMAP. Domyślna wartość tego ustawienia określa synchronizowanie wszystkich folderów IMAP co dwie minuty.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem z łącznością, który występuje, gdy program Outlook łączy się przez serwer proxy używający uwierzytelniania podstawowego NTLM.

Ulepszenia dla programu Word 2011 dla komputerów Mac

 • Ta aktualizacja ulepsza integrację widoku pełnoekranowego w programie Word.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach pakietu Office 2011 od opublikowania składnika: Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.0. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555784 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.2

2598783 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.3

2644347 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.4

2685940 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.0

2705358 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.1

2665351 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.2

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.2.3 dla pakietu Office 2011 należy upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.5.8 lub jego nowsza wersja.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.3 należy zainstalować aktualizację pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2011, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office (np. program Word).
 3. W menu Word kliknij polecenie Word — informacje.
 4. W oknie dialogowym Word — informacje sprawdź numer wersji obok pozycji Ostatnio zainstalowana aktualizacja.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 14.2.3.

Data wydania: 10 lipca 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji. Następnie należy kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).
Uwagi
 • Aktualizacja 14.2.3 dla pakietu Office 2011 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Pomoc należy kliknąć polecenie Sprawdź aktualizacje.

  Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o skrótach plików

Nazwa plikuSkrót SHA1Skrót SHA256
Office2011-1423UpdateEN.dmg85A53CF30D4E80C218BC260596E75FA58FD9A6715B14B7D6296F4449B277A0FD27FCE723341CBDD6BB49CD3872B85183FFA87F53
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
macoff2011
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Eigenschappen

Artikel-id: 2721015 - Laatst bijgewerkt: 02/25/2015 08:26:00 - Revisie: 4.1

Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Lync for Mac 2011, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbsurveynew KB2721015
Feedback