Jak naprawić plik folderów osobistych (pst) programu Outlook

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Aby naprawić plik folderów osobistych (pst) programu Outlook za pomocą narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej, należy wykonać poniższe czynności. Można też skorzystać z klipu Klip wideo: jak naprawić pliki folderów osobistych (pst) programu Outlook w sekcji Więcej informacji.

Krok 1. Zamknięcie programu Outlook i uruchomienie narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej

Automatyczne uruchamianie narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej

Należy kliknąć odpowiednie z poniższych łączy. Następnie należy kliknąć przycisk Otwórz lub Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).Po uruchomieniu narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej należy przejść do kroku 2. (Nie możesz uruchomić narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej?)

Ręczne uruchamianie narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej

Aby ręcznie uruchomić narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej, należy odszukać jeden z wymienionych folderów przy użyciu Eksploratora Microsoft Windows, a następnie kliknąć dwukrotnie plik Scanpst.exe.

Uwaga Odpowiednie pliki lub foldery mogą być ukryte. Instrukcje dotyczące odkrywania ukrytych plików i folderów można znaleźć w dokumentacji używanego systemu operacyjnego.
Typowa lokalizacjaUwagi
<dysk>:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15Dla programu Outlook 2013 w 32-bitowych wersjach systemu Windows
<dysk>:\Program Files(x86)\Microsoft Office 15\root\office15Dla programu Outlook 2013 w 64-bitowych wersjach systemu Windows
<dysk>:\Program Files\Microsoft Office\Office14Dla programu Outlook 2010 w 32-bitowych wersjach systemu Windows
<dysk>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14Dla programu Outlook 2010 w 64-bitowych wersjach systemu Windows
<dysk>:\Program Files\Microsoft Office\Office12Dla programu Outlook 2007 w 32-bitowych wersjach systemu Windows
<dysk>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12Dla programu Outlook 2007 w 64-bitowych wersjach systemu Windows
<dysk>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\Inna typowa lokalizacja
<dysk>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033Inna typowa lokalizacja
<dysk>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT Inna typowa lokalizacja (w systemach Windows NT i Windows 2000)
<dysk>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95Inna typowa lokalizacja (w systemach Windows 95 i Windows 98)
(Nie możesz znaleźć narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej?)
Krok 2. Naprawienie pliku pst
W narzędziu do naprawy Skrzynki odbiorczej wpisz ścieżkę i nazwę pliku folderów osobistych (pst) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać ten plik w systemie plików systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
Uwaga Jeśli nie jest znana lokalizacja pliku pst, należy wykonać czynności podane w artykule Jak odszukać lub przenieść plik pst albo utworzyć jego kopię zapasową.
Zrzut ekranu przedstawiający narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej.
Uwaga Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej nie naprawia każdego wykrytego problemu. W niektórych przypadkach nie można odzyskać elementów, ponieważ zostały trwale usunięte lub są za bardzo uszkodzone.

Krok 3. Odzyskanie naprawionych elementów i umieszczenie ich w nowym pliku pst
Po uruchomieniu narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej można uruchomić program Outlook i odzyskać naprawione elementy. Opcjonalnie można spróbować odzyskać dodatkowe naprawione elementy z kopii zapasowej folderu osobistego.

Najpierw należy utworzyć nową pozycję pliku folderów osobistych (pst) w profilu. Następnie można przenieść odzyskane elementy do nowego pliku folderów osobistych (pst).
 1. Uruchom program Outlook. Jeśli korzystasz z wielu profilów w programie Outlook, upewnij się, że został wybrany profil zawierający plik folderów osobistych (pst), którego dotyczyła próba naprawy.
 2. Naciśnij klawisze CTRL+6, aby włączyć widok Lista folderów.
 3. Lista folderów powinna zawierać następujące odzyskane foldery:
    Odzyskane foldery osobiste   Kalendarz   Kontakty   Elementy usunięte   Skrzynka odbiorcza   Dziennik   Uwagi   Skrzynka nadawcza   Elementy wysłane   Zadania				
  Uwaga Te odzyskane foldery są zazwyczaj puste, ponieważ znajdują się w odbudowanym pliku pst. Powinien również zostać wyświetlony folder o nazwie Utracone i odnalezione. Ten folder zawiera foldery i elementy odzyskane przez narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej. Niestety, brak określonych elementów w folderze Utracone i odnalezione może oznaczać, że nie można ich naprawić.
 4. Utwórz nowy plik folderów osobistych (pst) w profilu. Konkretne czynności, jakie należy w tym celu wykonać, zależą od używanej wersji programu Outlook.

  Outlook 2010 i Outlook 2013
  1. Kliknij kartę Plik na wstążce i w menu kliknij kartę Informacje.
  2. Kliknij przycisk Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.
  3. Kliknij kartę Pliki danych.
  4. Kliknij pozycję Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie lub otwieranie pliku danych programu Outlook.
  5. Wpisz nazwę pliku nowego pliku danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W profilu powinien pojawić się nowy plik danych programu Outlook (pst).
  Outlook 2007
  1. W menu Plik kliknij polecenie Zarządzanie plikiem danych.
  2. Kliknij pozycję Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Nowy plik danych programu Outlook.
  3. W oknie dialogowym Typy magazynów zaznacz kliknięciem pozycję Plik folderów osobistych programu Office Outlook (.pst), a następnie kliknij przycisk OK.
  4. W oknie dialogowym Tworzenie lub otwieranie pliku danych programu Outlook wybierz lokalizację i nazwę pliku nowego pliku folderów osobistych (pst), a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. W profilu powinien pojawić się nowy plik folderów osobistych (pst).
  Outlook 2003
  1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Plik danych programu Outlook.
  2. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie lub otwieranie pliku danych programu Outlook.
  3. Wpisz nazwę pliku nowego pliku folderów osobistych (pst), a następnie kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie folderów osobistych Microsoft.
  4. Wpisz nazwę pliku nowego pliku folderów osobistych (pst), a następnie kliknij przycisk OK.
  5. W profilu powinien pojawić się nowy plik folderów osobistych (pst).
  Outlook 2002
  1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Plik folderów osobistych (.pst).
  2. Kliknij pozycję Utwórz, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie folderów osobistych Microsoft.
  3. Wpisz nazwę pliku nowego pliku folderów osobistych (pst), a następnie kliknij przycisk OK.
  4. W profilu powinien pojawić się nowy plik folderów osobistych (pst).
 5. Przeciągnij odzyskane elementy z folderu Utracone i odnalezione do nowego pliku folderów osobistych (pst).
 6. Po przeniesieniu wszystkich elementów można usunąć plik odzyskanych folderów osobistych (pst) z profilu. Także folder Utracone i odnalezione.
 7. Jeśli informacje, które udało się odzyskać, są wystarczające, to koniec pracy. Jeśli jednak chcesz odzyskać dodatkowe informacje, przejdź do sekcji Odzyskiwanie naprawionych elementów z pliku kopii zapasowej.

Więcej informacji
Co to jest narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej
Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej (Scanpst.exe) pomaga rozwiązywać problemy związane z plikami folderów osobistych (pst).
Narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej jest instalowane automatycznie w przypadku wszystkich opcji anglojęzycznej instalacji programu Microsoft Outlook w zależności od systemu operacyjnego. Dowiedz się więcej o narzędziu do naprawy Skrzynki odbiorczej.
Nie można znaleźć lub uruchomić narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej
Jeśli nie jest możliwe automatyczne lub ręczne uruchomienie narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej, można spróbować naprawić programy pakietu Office.
Odzyskiwanie naprawionych elementów z pliku kopii zapasowej (opcjonalne)
Uwaga Jeśli przed uruchomieniem narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej nie można było otworzyć oryginalnego pliku folderów osobistych (pst), poniższe procedury mogą okazać się nieskuteczne. Jeśli nie zadziałają, niestety oznacza to, że nie można odzyskać żadnych dodatkowych informacji. Jeśli otwarcie pliku było możliwe, poniższa procedura może ułatwić odzyskanie dodatkowych elementów z uszkodzonego pliku folderów osobistych (pst).

Po uruchomieniu narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej jest automatycznie wybierana opcja utworzenia kopii zapasowej oryginalnego pliku folderów osobistych (pst). Ta opcja pozwala utworzyć na dysku twardym plik o nazwie „nazwa pliku.bak” (bez cudzysłowów). Ten plik jest kopią oryginalnego pliku nazwa pliku.pst mającą inne rozszerzenie. Jeśli po wykonaniu czynności z poprzedniej sekcji istnieje podejrzenie, że nadal brakuje określonych elementów, można spróbować odzyskać dodatkowe informacje z tego pliku kopii zapasowej, wykonując następujące czynności:

Odszukaj plik bak. Jest on umieszczony w tym samym folderze co oryginalny plik folderów osobistych (pst).
 1. Odszukaj plik bak. Jest on umieszczony w tym samym folderze co oryginalny plik folderów osobistych (pst).
 2. Utwórz kopię pliku bak i nadaj temu plikowi nową nazwę z rozszerzeniem pst. Możesz na przykład nadać plikowi nazwę „nowa nazwa.pst” (bez cudzysłowów).
 3. Zaimportuj utworzony w poprzednim punkcie plik nowa nazwa.pst, używając Kreatora importu i eksportu w programie Outlook. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.
   Uwaga W programie Outlook 2010 kliknij kartę Plik na Wstążce, kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij pozycję Importuj.
  2. Kliknij pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Zaznacz kliknięciem pozycję Plik folderów osobistych (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. W obszarze Plik do importowania kliknij pozycję Przeglądaj, a następnie kliknij dwukrotnie plik „nowa nazwa.pst”.
  5. W obszarze Opcje kliknij pozycję Nie importuj duplikatów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. W obszarze Wybierz folder, z którego będą importowane dane zaznacz kliknięciem plik folderów osobistych (pst), a następnie zaznacz kliknięciem pozycję Uwzględnij podfoldery.
  7. Zaznacz kliknięciem pozycję Importuj foldery do tego samego folderu w, a następnie wybierz nowy plik folderów osobistych (pst).
  8. Kliknij przycisk Zakończ.
  Uwaga Plik kopii zapasowej został utworzony na podstawie oryginalnego uszkodzonego pliku, więc może okazać się, że można odzyskać tylko elementy z folderu Utracone i odnalezione. Jeśli nie można zaimportować pliku „nowa nazwa.pst” do programu Outlook, niestety oznacza to, że zostały utracone wszystkie informacje, których nie ma w folderze Utracone i odnalezione.
Klip wideo: jak naprawić pliki folderów osobistych (pst) programu Outlook (w języku angielskim)


fixit fix it fixme
Właściwości

Identyfikator artykułu: 272227 — ostatni przegląd: 11/04/2015 15:26:00 — zmiana: 12.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Outlook 2016

 • kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent kbfixme kbmsifixme kbquadranttechsupp kbconsumer KB272227
Opinia