Aktualizacja Segoe UI w Windows 7 i Windows Server 2008 R2

WPROWADZENIE
Ważne Tę aktualizację wydano ponownie w celu rozwiązania problemu z przedwcześnie wygasającym podpisem cyfrowym plików wyprodukowanych i podpisanych przez firmę Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:2749655 Microsoft Security Advisory: Problemy ze zgodnością wpływające na podpisane pliki binarne firmy Microsoft
W tym artykule przedstawiono aktualizację czcionki symboli Segoe UI w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ta aktualizacja dodaje obsługę znaków emoji i niektórych symboli kontrolnych zawartych w systemie Windows 8 oraz Windows Server 2012.

Uwaga Znaki emoji pochodzą z urządzeń i platform zapewniających obsługę tych znaków. Te platformy i urządzenia pozwalają użytkownikom łatwo wstawiać znaki emoji do dokumentów, wiadomości e-mail lub rozmów przy użyciu funkcji selektora znaków emoji lub palety znaków emoji. W systemach Windows 8 lub Windows Server 2012 te znaki są wstawiane za pomocą klawiatury ekranowej.

Aby uzyskać więcej informacji o punktach kodowych nowo dodanych znaków emoji, odwiedź następującą witrynę poświęconą kodowaniu Unicode w sieci Web:

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Microsoft Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update w sieci Web:
Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach wymieniono atrybuty plików instalowanych przez tę aktualizację w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Aktualizacje dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak aktualizacje na stronie Żądanie dotyczące aktualizacji są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zażądać pakietu aktualizacji dotyczącego jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać aktualizację znajdującą się na liście „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana aktualizacja, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają aktualizacje i publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:35
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:35
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:35
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:35
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:29
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:29
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:29
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:29
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:34
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:34
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:34
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov-201023:10
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:34
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov-201023:10
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:17
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170577,16805-Jul-201219:18
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212587,16805-Jul-201220:39
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178887,16805-Jul-201219:21
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220457,16805-Jul-201219:15
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:26
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:26
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:26
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:26
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov-201023:14
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov-201023:14
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:31
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:31
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:31
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:31
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:13
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170578,19205-Jul-201221:01
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212588,19205-Jul-201220:16
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178888,19205-Jul-201220:25
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220458,19205-Jul-201220:21
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:25
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:25
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:25
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:25
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:21
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:21
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:21
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:21
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov-201023:18
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov-201023:18
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan-201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan-201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun-200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan-201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun-200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul-201215:06
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.1705711,77605-Jul-201218:51
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.2125811,77605-Jul-201218:56
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.1788811,77605-Jul-201220:22
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.2204511,77605-Jul-201219:06

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameX86_00359d69feced241b1dcf8fac40c09bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_0dae120aa1561d38.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_540f2c08d677bdb44eb59684b0f623a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c72bed3bea084497.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_56646ecee8c5d9c129832984a603f49d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_f1e863913e77dbfb.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_94091b29b216de6a1ba40ade5c3c10cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_9611d73c3a33e778.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_a7e51013577a51ef515e1ef499bf688e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_18a0b4b9cd34e288.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_b200b35e3f4be6c0b735b6a9c96213f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_70f9728201284182.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_bad6b9d8f98ded9f27cf032a2f129984_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_0dd0edb86bd3a8bb.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_cb64d8bd444dc26119fc26f1567f87f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_0048f1a7e50bc463.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b4adba737644e0.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:54
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d13f4cb58c92fb28.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:14
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27bc50a70b3e7db.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:01
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32d78c989b3ff1e.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:52
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c6c3557bc62c42.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:49
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4951625094e2e28a.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8ddaa57903cf3d.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:00
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b3f8e649203e680.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:51
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_246a0ed5323982da8661087635f6326f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_92c1cf65d9736252.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_52d752a9dca81591dcd0802898f0c419_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_450ba5c595a14f8d.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_561c7dd1d3c94adbddfb43a73b2711be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4ebef4b4f9316921.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_a9fdfab326cab40b0929eeb50a98c855_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_55cb0dbc97ff03c1.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_aeacabc9ec92a222ead364a20d488811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_31d7473ad5c4d60e.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_b9a2e5d4fb8da211612842834dc5f34a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_e34a7a543876b732.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_be96d57e1712c10e640e129fae10c02c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a0a821e5de18e762.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_dae81493f6a681683ed893c05ace4e2e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_8b6e27ac16c86bcb.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_2cd3493e2bd3b616.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:35
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_2d5de83944f06c5e.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_2e9a608e29115911.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_2f4c144d42117054.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_a4e55ed934239d78.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:34
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a56ffdd44d4053c0.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_a6ac762931614073.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_a75e29e84a6157b6.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_58ee02c8359b3702a1278e8d84a418be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_9c19f7c08fc68f70.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_67bf230220a831e19c5dbfabc2146536_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_69af462ae81473f1.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_79cb199ece09b1596d148121152ee530_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_575e54925824648f.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_8af219ccd3cb917f590f3bc10e219d20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_87b998e976258259.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_9aecdb2dffb5f7866f303c5687775697_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_c3b1e945be2e8071.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c3096b490673c6b7ac8d27bc90589e14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_1a820436faa921ca.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c8a5cf260b416d798987e4be2e647134_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c317b271e7201820.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_d0b455291f914822ced3ba20be14f67c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_b08b36699fcb4441.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b651b073744ddc.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d140f0ab8c910424.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27d690070b1f0d7.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32f1cbf89b2081a.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c8674b7bc4353e.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4953064694e0eb86.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8f7e9b7901d839.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b41325a9201ef7c.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2729094 — ostatni przegląd: 06/27/2013 15:17:00 — zmiana: 7.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2729094
Opinia