Po użyciu programu Dcomcnfg.exe do ustawienia domyślnego poziomu personifikacji na Anonim ikona Połączenia sieciowe i telefoniczne przestaje być wyświetlana

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL273461
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po użyciu programu Dcomcnfg.exe do zmiany ustawienia Domyślny poziom personifikacji na Anonim pozycje uprzednio zdefiniowane w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne nie są wyświetlane.

Ponadto po dwukrotnym kliknięciu na pulpicie skrótów wskazujących na uprzednio zdefiniowane obiekty w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne pojawia się komunikat o błędzie „Nie można znaleźć połączenia lokalnego”.
Przyczyna
Program Eksplorator Windows korzysta z ustawienia Domyślny poziom personifikacji do uzyskiwania dostępu do obiektów w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne. Dostęp anonimowy nie wystarcza, aby program Eksplorator Windows mógł wyświetlać szczegóły tych obiektów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
254631 Niektóre ikony połączeń sieciowych i telefonicznych mogą nie być wyświetlane
Obejście problemu
Aby rozwiązać ten problem, użyj programu Dcomcnfg.exe do zresetowania ustawienia Domyślny poziom personifikacji:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz poleceniedcomcnfg, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na karcie Właściwości domyślne w polu Domyślny poziom personifikacji kliknij ustawienie inne niż Anonim. Ustawienie domyślne to Identyfikuj.
Po wprowadzeniu tych zmian wszystkie uprzednio zdefiniowane obiekty w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne będą ponownie dostępne.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Pomoc kontekstowa online programu Dcomcnfg.exe opisująca ustawienie Domyślny poziom personifikacji jest niepoprawna. Podaje informację, że ustawienie Delegowanie nie jest obsługiwane w systemie Windows 2000 i sugeruje, że obsługiwane jest ustawienie Anonim.

Artykuł umieszczony na stronie http://msdn.microsoft.com/library/psdk/com/cme_e2z_2jco.htm podaje poprawne informacje, z których wynika, że ustawienie Delegowanie jest obsługiwane w systemie Windows 2000, a ustawienie Anonim nie jest.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 273461 — ostatni przegląd: 12/05/2015 21:42:54 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtool kbprb KB273461
Opinia