Problemy z połączeniami i komunikaty o błędach w programie Outlook dla skrzynki pocztowej na serwerze, na którym jest uruchomiony program Exchange Server 2010

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2735060
Symptomy
Po uruchomieniu programu Microsoft Office Outlook przy użyciu profilu zawierającego skrzynki pocztowej na serwerze, na którym działa program Microsoft Exchange Server 2010, mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

Komunikat o b³êdzie 1
Nie można uruchomić programu Microsoft Office Outlook. Nie można otworzyć okna programu Outlook. Nie można otworzyć zestawu folderów.

Komunikat o błędzie 2
Nie można otworzyć domyślnych folderów poczty e-mail. Komputer programu Microsoft Exchange Server nie jest dostępna. Albo są problemy z siecią, albo komputer programu Microsoft Exchange Server jest nieczynny z powodu konserwacji.

Komunikat o błędzie 3
Połączenie Microsoft Exchange Server jest niedostępne. Program Outlook musi być w trybie online lub połączony, aby ukończyć tę akcję.

Komunikat o błędzie 4
Nie można otworzyć domyślnych folderów poczty e-mail. Nie można otworzyć magazynu informacji.

Komunikat o błędzie 5
Program Outlook nie może zalogować. Sprawdź, czy masz są podłączone do sieci i czy używasz właściwego serwera i nazwa skrzynki pocztowej. Połączenie Microsoft Exchange Server jest niedostępne. Program Outlook musi być w trybie online lub połączony, aby ukończyć tę akcję.

Ponadto jeśli używasz profilu w trybie buforowanym programu Outlook nie wyświetla błąd. Zamiast tego program Outlook uruchamia się w thedisconnectedstate. (To znaczy prawym dolnym rogu okna programu Outlook wyświetla rozłączony, poniżej przedstawiono zrzut ekranu na stan).

Zrzut ekranu na prawym dolnym rogu okna programu Outlook

Podczas próby utworzyć nowy profil programu Outlook dla skrzynki pocztowej na serwerze, na którym jest uruchomiony program Exchange Server 2010, mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

Komunikat o b³êdzie 1
Nie można ukończyć akcji. Połączenie Microsoft Exchange Server jest niedostępne. Program Outlook musi być w trybie online lub połączony, aby ukończyć tę akcję.

Komunikat o błędzie 2
Nie można rozpoznać nazwy. Połączenie Microsoft Exchange Server jest niedostępne. Program Outlook musi być w trybie online lub połączony, aby ukończyć tę akcję.

Komunikat o błędzie 3
Program Outlook nie może zalogować. Sprawdź, czy masz są podłączone do sieci i czy używasz właściwego serwera i nazwa skrzynki pocztowej. Połączenie Microsoft Exchange Server jest niedostępne. Program Outlook musi być w trybie online lub połączony, aby ukończyć tę akcję.

Komunikat o błędzie 4
Nie można rozpoznać nazwy. Nie można ukończyć akcji .

Komunikat o błędzie 5
Nie można rozpoznać nazwy serwera lub skrzynki pocztowej.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ domyślna wydania programu Exchange Server 2010 do konfiguracji Manufacturing (RTM) wymaga szyfrowania RPC. Jednak domyślnie, Microsoft Office Outlook 2003 nie używa szyfrowania RPC.

UwagaTen problem może również wystąpić, jeśli używasz programu Microsoft Office Outlook 2007 i wyłączyć ustawienie profilu Szyfruj dane między Microsoft Office Outlook i Microsoft Exchange .

UwagaWymaganie szyfrowania RPC jest wyłączone domyślnie w programie Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1. Wszelkie nowe serwery (dostępu klienta), są rozmieszczone w organizacji nie będzie wymagać szyfrowania. Jednak żadnych serwerów urzędów certyfikacji, które zostały beforeService wdrożonym dodatkiem Service Pack 1 lub zostały uaktualnione do dodatku Service Pack 1 zachowają istniejące ustawienie Wymaganie szyfrowania RPC.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod.

Uwaga Jeśli używasz jednej z metod zautomatyzowanej (zasady grupy lub plik .prf), upewnij się, pełnego przetestowania metody przed wdrożeniem go na dużą skalę.

Metoda 1: Wyłącz Wymaganie szyfrowania na wszystkich serwerach urzędów certyfikacji

Westrongly zaleca pozostawienie Wymaganie szyfrowania włączona na tym serwerze i użyj jednej z metod opisanych w tym artykule. Metoda 1 jest przewidziany w tym articleonly sytuacje, w których nie można natychmiast wdrożyć niezbędne ustawienia szyfrowania RPC na klientach programu Outlook. Jeśli program Outlook klientom na łączenie się bez szyfrowania RPC skorzystanie z metody 1, upewnij się, aby ponownie włączyć Wymaganie szyfrowania RPC na serwerach CAS tak szybko jak to możliwe do utrzymania wysokiego poziomu komunikacji klient serwer.

Aby wyłączyć szyfrowanie wymagane między programami Outlook i Exchange, wykonaj następujące kroki:

 1. Na serwerze jest uruchomiony program Exchange 2010 uruchom następujące polecenie w programu Exchange Management Shell:
  Zestaw RpcClientAccess –ServerExchange_server_name> –EncryptionRequired $False

  Uwaga Symbol zastępczy Exchange_server_name> reprezentuje nazwę serwera systemem Exchange Server 2010, który ma rolę serwera dostępu klienta.

  Należy uruchomić to polecenie cmdlet dla wszystkich serwerów z systemem Exchange 2010, które mają roli serwera dostępu klienta.
 2. Uruchom to polecenie dla każdego z systemem Exchange 2010 serwera, który ma rolę serwera dostępu klienta. Polecenie musi być uruchamiane na każdej roli serwera skrzynek pocztowych, zawierający magazynu folderów publicznych. Publiczny Folder połączenia z klienta MAPI przejść bezpośrednio do usługi dostępu klienta RPC na serwerze skrzynek pocztowych.
 3. Po programie Outlook klientów są aktualizowane przy użyciu ustawienia umożliwiające szyfrowaną komunikację RPC z programem Exchange (zobacz kroki, które należy wykonać), można ponownie włączyć Wymaganie szyfrowania RPC na serwerach Exchange 2010, które mają roli serwera dostępu klienta.

  Aby ponownie włączyć Wymaganie szyfrowania RPC na serwerach z systemem Exchange 2010, które mają roli serwera dostępu klienta, uruchom następujące polecenie w programu Exchange Management Shell:

  Zestaw RpcClientAccess –Server Exchange_server_name> –EncryptionRequired $True
  Uwaga

  Symbol zastępczy Exchange_server_name> reprezentuje nazwę serwera Exchange 2010 oparte, który ma rolę serwera dostępu klienta.

  To polecenie cmdlet należy uruchomić na wszystkich serwerach dostępu klienta programu Exchange 2010.

Metoda 2: Ręcznie zaktualizować lub utworzyć swój profil programu Outlook z szyfrowaniem RPC

Program Outlook 2003

Aby ręcznie zaktualizować istniejący profil programu Outlook 2003, tak aby uzywalo szyfrowania RPC z programu Exchange 2010, wykonaj następujące kroki:

 1. W Panelu sterowania otwórz elementu poczty .
 2. Kliknij przycisk Pokaż profile.
 3. Wybierz profil, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij polecenie konta E-mail.
 5. Zaznacz opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz konto programu Microsoft Exchange Server, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 7. W oknie dialogowym, która zawiera nazwę skrzynki pocztowej serwera i użytkownika kliknij przycisk Więcej ustawień.
 8. W oknie dialogowym Microsoft Exchange Server kliknij kartę Zabezpieczenia .
 9. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Szyfruj dane między Microsoft Office Outlook i Microsoft Exchange Server , a następnie kliknij przycisk OK (zrzut ekranu na ten krok jest poniżej).

  Zrzut ekranu z tego etapu
 10. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 11. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby ręcznie utworzyć nowy profil programu Outlook 2003, tak aby uzywalo szyfrowania RPC z programu Exchange 2010, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania otwórz elementu poczty .
 2. Kliknij przycisk Dodaj , aby utworzyć nowy profil.
 3. Wprowadź nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Konta E-mail wybierz opcję Dodaj nowe konto e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Typ serwera w oknie dialogowym Konta E-mail wybierz Microsoft Exchange Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Ustawienia Exchange Server okno dialogowe Konta E-mailwprowadź nazwę serwera Exchange Server 2010, który ma rolę serwera dostępu klienta.

  Uwaga Ten serwer może różnić się od serwera, który obsługuje skrzynki pocztowej.
 7. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 8. Kliknij przycisk OK , gdy pojawi się "nie można wykonać akcji" komunikat o błędzie.
 9. W oknie dialogowym Microsoft Exchange Server , zawierający przycisk Sprawdź nazwę kliknij przycisk Anuluj.
 10. W oknie dialogowym Microsoft Exchange Server kliknij kartę Zabezpieczenia .
 11. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Szyfruj dane między Microsoft Office Outlook i Microsoft Exchange Server , a następnie kliknij przycisk OK.
 12. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Program Outlook 2007

Aby ręcznie zaktualizować istniejący profil programu Outlook 2007, tak aby uzywalo szyfrowania RPC z programu Exchange 2010, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania otwórz elementu poczty .
 2. Kliknij przycisk Pokaż profile.
 3. Wybierz profil, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij polecenie konta E-mail.
 5. Wybierz konto programu Microsoft Exchange Server, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 6. W oknie dialogowym, która zawiera nazwę skrzynki pocztowej serwera i użytkownika kliknij przycisk Więcej ustawień.
 7. W oknie dialogowym Microsoft Exchange Server kliknij kartę Zabezpieczenia .
 8. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Szyfruj dane między Microsoft Office Outlook i Microsoft Exchange , a następnie kliknij przycisk OK (zrzut ekranu na ten krok jest poniżej).

  Zrzut ekranu z tego etapu
 9. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 10. Kliknij przycisk Zamknij, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 3: Wdrażanie ustawienie zasady grupy, aby zaktualizować istniejące profile programu Outlook z szyfrowaniem RPC

Z punktu widzenia klienta wdrażanie ustawienie szyfrowania Outlook Exchange jest chyba najprostszym rozwiązaniem dla organizacji, które mają wiele klientów programu Outlook. To rozwiązanie polega na zmianie jednego na serwerze (kontroler domeny), a klienci są automatycznie aktualizowane po pobraniu zasady do klienta.

Program Outlook 2003

Domyślny szablon zasady grupy (Outlk11.adm) dla dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Outlook 2003 nie zawiera ustawienie zasad, które kontroluje ustawienie szyfrowania między programami Outlook i Exchange. Dlatego należy użyć szablonu niestandardowego zasady grupy, aby zaktualizować istniejące profile programu Outlook 2003, tak, że używane jest szyfrowanie RPC w komunikacie Outlook Exchange.

Aby użyć niestandardowego pliku szablonu zasady grupy (.adm) i zaktualizować istniejące profile programu Outlook 2003 za pomocą zasady grupy, wykonaj następujące kroki.
 1. Pobierz następujący plik w witrynie Microsoft Download Center:

  Pobierz teraz pakiet Outlook_2003-Exchange_RPC_Encryption.adm.

  Uwaga Szablon niestandardowy .adm zawiera następujący tekst.

  Klasa USERCATEGORY "Programu Outlook 2003 RPC szyfrowanie"
  Kategoria "Ustawienia wymiany" zasady "Włącz szyfrowanie RPC"
  Nazwa klucza Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
  CZĘŚĆ "Szyfruj dane między Microsoft Office Outlook i Microsoft Exchange" pole wyboru
  VALUENAME EnableRPCEncryption
  DEFCHECKED VALUEON LICZBOWE 1
  VALUEOFF LICZBOWE 0
  KONIEC STRONY
  KATEGORIA POLICYEND PUNKT KOŃCOWY
  KATEGORIA PUNKT KOŃCOWY
 2. Dodać plik .adm do Edytora obiektów zasady grupy.

  UwagaKroki, aby dodać do Edytor obiektów zasady grupy pliku .adm różnią się w zależności od wersji systemu Windows, które są uruchomione. Ponadto ponieważ użytkownik może być stosując ją do jednostki organizacyjnej (OU), a nie w całej domenie, kroki mogą także zmieniają się w ten aspekt stosowania zasad. W związku z tym zajrzyj do dokumentacji systemu Windows, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  Przejdź do kroku 3, po dodaniu szablonu ADM do Edytor obiektów zasady grupy.
 3. W zasady grupy Edytor obiektów, w obszarze Konfiguracja użytkownika, rozwiń Klasyczne szablony administracyjne (ADM) , aby zlokalizować węzła zasad szablonu. Za pomocą szablonów niestandardowych plików .adm, opisanej w kroku 1, ten węzeł zostanie nazwany "programu Outlook 2003 RPC szyfrowania.
 4. W obszarze Szyfrowanie RPC programu Outlook 2003, wybierz węzeł Ustawienia programu Exchange(ekran strzał dla tego kroku jest wymienionych poniżej).

  Zrzut ekranu z tego etapu
 5. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie Włączyć szyfrowanie RPC.
 6. Na karcie Ustawienia kliknij opcję włączone, a następnie pozostaw zaznaczone pole wyboru Szyfruj dane między Microsoft Office Outlook i Microsoft Exchange .
 7. Kliknij przycisk OK.

W tym momencie ustawienie zasad zostaną zastosowane na klienckich stacjach roboczych programu Outlook, gdy aktualizacja zasady grupy są replikowane. Aby przetestować tę zmianę, należy uruchomić następujące polecenie w wierszu polecenia na klienckiej stacji roboczej:
gpupdate/force
Po uruchomieniu tego polecenia, uruchom Edytor rejestru na komputerze klienckim, aby upewnić się, że następujące dane rejestru istnieje na komputerze klienckim:

Klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
DWORD: EnableRPCEncryption
Wartości: 1

Jeśli widzisz to te dane rejestru w rejestrze, ustawienie zasady grupy został zastosowany do tego klienta. Uruchom program Outlook, aby zweryfikować, że ta zmiana będzie rozpoznawany jako błędy, które zostały opisane w sekcji "Symptomy".

Program Outlook 2007

Domyślnie ustawienie szyfrowania RPC jest włączona w programie Outlook 2007. W związku z tym należy wdrożyć to ustawienie za pomocą zasady grupy tylko dla jednego z następujących powodów:
 • Oryginalny wdrożenia programu Outlook 2007 wyłączone RPC szyfrowania między programami Outlook i Exchange.
 • Chcesz uniemożliwić użytkownikom zmianę ustawienia szyfrowania RPC w ich profil programu Outlook.
Domyślny szablon zasady grupy dla programu Outlook 2007 zawiera ustawienie zasady grupy, które kontroluje szyfrowania RPC programu Outlook Exchange. Dlatego proces aktualizowania profilów programu Outlook 2007 wymaga mniejszej liczby kroków niż proces dla programu Outlook 2003.

Aby zaktualizować istniejące profile programu Outlook 2007 za pomocą zasady grupy, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz najnowszą wersję szablonu Outlk12.adm zasady grupy. Aby to zrobić, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:
 2. Dodać plik .adm do kontrolera domeny.

  UwagaKroki, aby dodać plik .adm do kontrolera domeny, zależą od wersji systemu Windows, które są uruchomione. Ponadto ponieważ użytkownik może być stosując ją do jednostki organizacyjnej, a nie w całej domenie, kroki mogą także zmieniają się w ten aspekt stosowania zasad. W związku z tym zajrzyj do dokumentacji systemu Windows, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  Po dodaniu tego szablonu ADM w edytorze zasady grupy i przejdź do kroku 3.
 3. W obszarze Konfiguracja użytkownikarozwiń Klasyczne szablony administracyjne (ADM) , aby zlokalizować węzła zasad szablonu. Za pomocą szablonu Outlk12.adm, ten węzeł zostanie nazwany "Microsoft Office Outlook 2007".
 4. W obszarze narzędzia | Ustawienia konta, wybierz węzeł Exchange(ekran strzał dla tego kroku jest wymienionych poniżej).

  Zrzut ekranu z tego etapu
 5. Kliknij dwukrotnie ustawienie zasady szyfrowania włączyć RPC .
 6. Na karcie Ustawienia kliknij opcję włączone.
 7. Kliknij przycisk OK.

W tym momencie ustawienie zasad zostaną zastosowane na klienckich stacjach roboczych programu Outlook, gdy aktualizacja zasady grupy są replikowane. Aby przetestować tę zmianę, należy uruchomić następujące polecenie w wierszu polecenia na komputerze klienckim:
gpupdate/force

Po uruchomieniu tego polecenia, uruchom Edytor rejestru na stacji roboczej, aby upewnić się, że następujące dane rejestru istnieje na komputerze klienckim:
Klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
DWORD: EnableRPCEncryption
Wartości: 1

Jeśli widzisz to te dane rejestru w rejestrze, ustawienie zasady grupy został zastosowany do tego klienta. Uruchom program Outlook, aby sprawdzić, czy zmiana rozwiązuje ten problem.

Metoda 4: Aktualizowanie istniejących profilów programu Outlook 2003 do szyfrowania RPC za pomocą pliku niestandardowego .prf

UwagaPonieważ ustawienie szyfrowania RPC są przechowywane w rejestrze w podkluczu Twój profil programu Outlook, można użyć pliku .prf rozmieszczania ustawień. Jednakże istnieje kilka istotnych problemów i ograniczenia, które są ważne, aby wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do implementacji tego podejścia. Należą do nich:
 • Ustawienia konta programu Exchange do profilu zostaną zastąpione. W związku z tym utracisz wszelkie niedomyślnych ustawień profilu, które są aktualnie skonfigurowane na kartach w oknie dialogowym Microsoft Exchange Server .

  Na przykład w oknie dialogowym Microsoft Exchange Server, można skonfigurować typowe ustawienia, które zostaną zastąpione, jeśli zostanie użyty plik .prf, aby zaktualizować profil programu Outlook. Te ustawienia obejmują:
  • Dodatkowe skrzynki pocztowe w profilu
  • Tryb buforowany
  • Pobierz publiczny folder Ulubione
  Te ustawienia są konfigurowane na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Microsoft Exchange Server(zrzut ekranu na karcie Zaawansowane wymienione poniżej).

  Zrzut ekranu na karcie Zaawansowane
 • Musi zawierać plik .prf, który odpowiada ustawienie bieżące profil trybu buforowanego lub w trybie online.

  Ustawienie trybu buforowanego zostanie skonfigurowane na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Microsoft Exchange Server, ustawienie, które określono w pliku .prf spowoduje zastąpienie konfiguracji w profil programu Outlook. W związku z tym upewnij się, że ustawienia trybu buforowanego w .prf odpowiada ustawieniu profilu zamierzone.

  UwagaW przypadku zmiany istniejącego profilu w trybie buforowanym, plik .prf spowoduje, że program Outlook, aby wygenerować nowy plik ost i ponownie zsynchronizować skrzynkę pocztową z tym plikiem.

Aby zaktualizować istniejące profile programu Outlook 2003 przy użyciu pliku .prf niestandardowe, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Kreatora instalacji niestandardowej (CIW).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat Kreatora instalacji niestandardowej przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:
 2. Po wyświetleniu monitu zaznacz każdy plik msi dla pakietu Office 2003, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcję Utwórz nowy plik MST, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Użyć domyślnej ścieżki dla pliku .mst, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Klikaj przyciskDalej aż do Outlook: dostosować domyślny profil pojawi się okno dialogowe.
 6. Kliknij przycisk Modyfikuj profil, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. W programu Outlook: Określanie ustawień wymiany okno dialogowe, skonfigurować ustawienia programu Exchange, aby dopasować bieżącej konfiguracji profilu.

  Na przykład jeśli jest używany tryb buforowany, upewnij się, że została włączona opcjaSkonfigurować tryb buforowany programu Exchange .

  UwagaNazwa Exchange Server należy określić nazwę serwera Exchange 2010, który ma rolę serwera dostępu klienta. Jeśli skrzynki pocztowej znajduje się na serwerze Exchange 2010, cała komunikacja skrzynki pocztowej programu Exchange programu Outlook jest wykonywane przy użyciu serwera Exchange 2010, który ma rolę serwera dostępu klienta (zrzut ekranu na ten krok jest poniżej).

  Zrzut ekranu z tego etapu
 8. Kliknij, aby wybrać zastąpienie istniejących ustawień wymiany, jeżeli istnieje połączenie programu Exchange (dotyczy tylko podczas modyfikowania profilu) pole wyboru.

  Uwaga Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, plik .prf nie zaktualizuje istniejące profile w celu włączenia szyfrowania RPC.
 9. Po zakończeniu wprowadzania zmian w programu Outlook: Określanie ustawień wymiany okno dialogowe, kliknij przycisk Dalej.
 10. W programu Outlook: dodawanie kont okno dialogowe, kliknij przycisk Dalej.
 11. W programu Outlook: usuwanie kont i eksport ustawień okno dialogowe kliknij przycisk Eksportuj ustawienia profilu.
 12. W oknie dialogowym Zapisz jako Określ nazwę pliku dla pliku .prf, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 13. W Kreatora instalacji niestandardowej kliknij przycisk Anuluj, a następnie, po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, że chcesz zakończyć pracę kreatora, kliknij przycisk Tak .
 14. Otwórz plik .prf w Notatniku.
 15. Dodaj następujący wiersz do sekcji [ServiceEGS] :
  RPCEncryptData = 0x00004100
  Oto przykład sekcji [ServiceEGS]po zmianie:
  [ServiceEGS]
  CachedExchangeConfigFlags = 0x00000100
  Nazwa_skrzynki_pocztowej = % username %
  HomeServer = e2010ch
  RPCEncryptData = 0x00004100
 16. Dodaj następujący wiersz do sekcji [Wymiany globalnych Dział] :
  RPCEncryptData = PT_LONG, 0x6606
  Oto przykład sekcji [Wymiany globalnych Dział]po zmianie:
  [Sekcja Global Exchange]
  SectionGUID = 13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
  Nazwa_skrzynki_pocztowej = PT_STRING8, 0x6607
  HomeServer = PT_STRING8, 0x6608
  RPCoverHTTPflags = PT_LONG, 0x6623
  RPCProxyServer = PT_UNICODE, 0x6622
  RPCProxyPrincipalName = PT_UNICODE, 0x6625
  RPCProxyAuthScheme = PT_LONG, 0x6627
  CachedExchangeConfigFlags = PT_LONG, 0x6629
  RPCEncryptData = PT_LONG, 0x6606
 17. UwagaNastępny krok jest opcjonalny. Jeśli zdecydujesz się pominąć ten krok, przejdź do kroku 18.

  Domyślnie program Outlook utwórz kopię zapasową oryginalnego profilu i następnie utworzyć nowy profil, który jest oparty na modyfikacje, które są określone w pliku .prf. Jeśli chcesz uniemożliwić tworzenie tej kopii zapasowej profilu programu Outlook, Dodaj następujący wiersz na końcu sekcji [General] pliku .prf:
  BackupProfile = False
  Oto przykład sekcji [General]po zmianie:
  [General]
  Custom = 1
  Nazwa_profilu = test3
  DefaultProfile = Yes
  OverwriteProfile = Yes
  ModifyDefaultProfileIfPresent = FALSE
  BackupProfile = False
 18. Zapisz zmiany, a następnie zamknij plik.
Aby zastosować .prf plików, można polecić użytkownikom kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić program Outlook, a następnie zmienić profil. Lub można wdrożyć plik .prf, wykonując kroki opisane w sekcji "Applying Outlook profile użytkownika przy użyciu pliku PRF" stronie Office Resource Kit:Szyfrowanie RPC jest implementowane przez wywołanie RPC systemu Windows szyfrowania interfejsu API. Szyfrowanie nie wymaga używania certyfikatów. Poziom szyfrowania RPC (40-bitowe lub 128-bitowego) zależy od wersji systemu Windows, która jest uruchomiona na serwerach i komputerach klienckich.
Więcej informacji
Jak podano w sekcji "Przyczyna", ten problem nie będzie występować dla nowych wdrożeń, które używają dodatku Service Pack 1 dla programu Exchange Server 2010 w środowisku "greenfield".

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2735060 — ostatni przegląd: 10/10/2013 07:19:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • kbmt KB2735060 KbMtpl
Opinia