Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak skonfigurować usługę ICS do używania z połączeniami DSL, które korzystają z kart PPPoE

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL273587
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy próbie użycia usługi Udostępnianie połączeń internetowych (ICS, Internet Connection Sharing) z linią DSL (Digital Subscriber Line) może ona nie działać poprawnie na komputerze-hoście lub komputerze klienckim. Może pojawić się błąd przekroczenia limitu czasu przy próbie przeglądania Internetu albo karta sieciowa może nie zostać rozpoznana przy próbie zainstalowania usługi ICS.
Przyczyna
Niektóre linie DSL usługodawców internetowych korzystają z wirtualnej karty programowej nazywanej kartą Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE). Usługa ICS nie rozpoznaje tej karty jako karty dostępnej do użycia.
Rozwiązanie
UWAGA: Jeśli usługa ICS jest zainstalowana, przed kontynuowaniem należy ją odinstalować.

Aby usługa ICS i program Internet Explorer działały poprawnie z kartą PPPoE, usługę ICS trzeba skonfigurować w następujący sposób:

Internet Explorer

  1. Uruchom program Internet Explorer, kliknij menu Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Opcje.
  2. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij opcję Zawsze wybieraj połączenie domyślne.
  3. Upewnij się, że w obszarze Ustawienia połączenia telefonicznegopołączenie DSL usługodawcy internetowego jest zaznaczone jako domyślne.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij program Internet Explorer.

Udostępnianie połączenia internetowego

  1. Zainstaluj ponownie usługę ICS i wybierz standardową kartę telefoniczną jako połączenie z Internetem na komputerze-hoście (karta udostępniona).
  2. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.


UWAGA: Jeśli jako karta, która ma być używana do łączenia z Internetem, wybrana zostanie niewłaściwa karta, na komputerze klienckim może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić strony.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 273587 — ostatni przegląd: 02/05/2014 17:51:23 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB273587
Opinia