Proces Spoolsv.exe ulega awarii po wybraniu opcji "Drukuj do pliku" na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2737353
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz:
 • Możesz dodać kilka drukarek udostępnionych na serwerze wydruku systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.
 • Usunąć jeden z drukarki z serwera wydruku.
 • Konfigurowanie komputera do buforowania zadania drukowania, port plików, wybierającDrukuj do plikuOpcja.
W tym scenariuszu proces buforu wydruku (Spoolsv.exe) ulega awarii. Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Rejestrowanie nazwy: aplikacja
Źródłowej: Błąd aplikacji
Identyfikator zdarzenia: 1000
Kategoria zadania: (100)
Poziom: błąd
Słowa kluczowe: klasyczne
Opis: Błędnego spoolsv.exe aplikacji, wersja Nazwa wersji, sygnatura czasowa Sygnatura czasowa ...


Przyczyna
Ten problem jest spowodowany o naruszeniu zasad dostępu występuje w proces Spoolsv.exe. Usunięcie drukarki z serwera wydruku, skreśla się wystąpienie INIPRINTER. Nie jest jednak usunięte wystąpienie odwołanie wystąpienie INIPRINTER w strukturze danych INIPORT. W związku z tym gdy komputer próbuje przypisać zadanie drukowania do port plików, występuje naruszenie zasad dostępu.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane przy użyciu skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem czasu letniego (DST). Dodatkowo, terminy mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7 i Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywisty system operacyjny, że każda poprawka dotyczy.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPunkt kontrolnyUsługi
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te są szeroko rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Usługi LDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2". MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzony z nimi pliki wykazu (.cat), są niezwykle ważne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane x 86 wersje systemu Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaUsługi
Localspl.dll6.1.7601.22069769,53624-Lip-2012.16: 55x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Lis-201012: 21x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Dla wszystkich wspieranych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaUsługi
Localspl.dll6.1.7601.22069956,92824-Lip-2012.17: 57x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420-Lis-201013: 27x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Localspl.dll6.1.7601.22069769,53624-Lip-2012.16: 55x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Lis-201012: 21x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 z komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaUsługi
Localspl.dll6.1.7601.220692,056,19224-Lip-2012.16: 51IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420-Lis-201010: 28IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x 86 wersje systemu Windows 7
Nazwa plikuX86_d963fef0c33fee734bae3931c731352c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_3f557373c0620cb2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 07
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_327b345c0a3206cf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,844
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 12
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowego systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuAmd64_cdfd5d00d43c8bca149f7b7e2c153b08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_49e3062db54e6608.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku722
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 07
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d963fef0c33fee734bae3931c731352c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_9b740ef778bf7de8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 07
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_8e99cfdfc28f7805.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,845
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_327b345c0a3206cf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,844
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 15
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_c032f23aedfc2c7abc3676a140c84a9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_2f65ba74f0999c98.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 07
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22069_none_327cd8520a300fcb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,844
Data (UTC)24-Lip-2012.
Godzina (UTC)20: 07
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2737353 — ostatni przegląd: 10/22/2012 05:52:00 — zmiana: 2.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2737353 KbMtpl
Opinia