Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z zamykaniem systemu Windows Me

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL273746
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano procedury, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów występujących podczas zamykania sytemu Windows Millennium Edition (Me). Informacje te są również dostępne w Kreatorze rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows Me. Firma Microsoft zaleca korzystanie z tego kreatora, a ten artykuł został opracowany jako dodatkowe udogodnienie. Kreator rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows Me znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:UWAGA: Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, których nie opisano w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base
Więcej informacji
Problemy z zamykaniem systemu Windows Me mogą być spowodowane następującymi przyczynami:
 • Niezgodne, uszkodzone lub będące w konflikcie sterowniki urządzeń.
 • Uszkodzony plik dźwiękowy zamykania.
 • Niepoprawnie skonfigurowany lub uszkodzony sprzęt.
Aby rozwiązać te problemy:
 1. Sprawdź, czy jakiś program w folderze Autostart nie jest w konflikcie z jakimś procesem startowym:
  1. Kliknij przyciskStart, kliknij polecenieUruchom, wpisz poleceniemsconfigw poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
  2. Kliknij opcjęUruchamianie selektywne, wyczyść pole wyboruZaładuj elementy grupy startowej, kliknij przyciskZastosuj, kliknij przyciskOK, a następnie kliknij przyciskTak, aby ponownie uruchomić komputer.
  3. Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, przejdź do kroku 2. Jeśli komputer zamyka się poprawnie, przyczyną problemu jest prawdopodobnie jeden z programów startowych. Aby określić, który program startowych jest przyczyną problemu, przejdź do następnego kroku.
  4. Kliknij przyciskStart, kliknij polecenieUruchom, wpisz poleceniemsconfigw poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
  5. Na karcieAutostartkliknij, aby zaznaczyć jakieś pole wyboru, kliknij przyciskOK, a następnie kliknij przyciskTak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy przyczyną problemu był program startowy, który został wyłączony. Jeśli nie, powtórz kroki D i E, ale w kroku E włącz inny program. Jeśli komputer nie uruchomi się poprawnie, oznacza to, że przyczyną problemu jest ostatnio włączony program startowy.

   UWAGA: Jeśli wyłączenie programów startowych nie rozwiąże problemu, włącz te programy ponownie, powtarzając kroki A i B, a następnie zaznacz pole wyboruZaładuj elementy grupy startowej.
 2. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest polecenie lub sterownik, który jest automatycznie ładowany z pliku Win.ini lub System.ini:
  1. Kliknij przyciskStart, kliknij polecenieUruchom, wpisz poleceniemsconfig, a następnie kliknij przyciskOK.
  2. Kliknij opcjęUruchamianie selektywne, a następnie wyczyść następujące pola wyboru:
   • Przetwarzaj plik Win.ini
   • Przetwarzaj plik System.ini

   UWAGA: Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niedostępny, dany plik nie zawiera żadnych elementów do załadowania.

  3. : Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niedostępny, dany plik nie zawiera żadnych elementów do załadowania.Kliknij przyciskOK, a następnie kliknij przyciskTak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki A i B, ale w kroku B zaznacz wymienione pola wyboru, a następnie przejdź do kroku 3.
 3. Wyłącz niektóre sterowniki urządzeń. Do sterowników urządzeń, które najczęściej są przyczyną problemów, należą sterowniki kart dźwiękowych, kart wideo oraz kart sieciowych. Aby wyłączyć sterowniki urządzeń:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonęMój komputer, kliknij polecenieWłaściwości, a następnie kliknij kartęMenedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie węzeł typu urządzenia, na przykładKontrolery dźwięku, wideo i gier, aby go rozwinąć.
  3. Kliknij jedno z urządzeń na liście, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
  4. Zaznacz pole wyboruWyłącz w tym profilu sprzętowym.

   WAŻNE: Zanotuj wszystkie urządzenia wyłączone w ten sposób, aby później było możliwe ich ponowne włączenie.
  5. Kliknij przyciskOK, kliknij przyciskOK, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do E, ale w kroku D wyłącz inne urządzenie sprzętowe. Aby przetestować kartę wideo, kliknij przyciskStart, kliknij polecenieUruchom, wpisz poleceniemsconfig, kliknij przyciskOK, kliknij przyciskZaawansowane,zaznacz pole wyboruVGA 640x480x16, a następnie kliknij przyciskOK. Jeśli wyłączenie karty dźwiękowej, karty wideo i karty sieciowej nie rozwiąże problemu, ponownie włącz te urządzenia, powtarzając kroki od A do E, ale w kroku D zaznacz pole wyboruWyłącz w tym profilu sprzętowym, a następnie przejdź do kroku 4.

   UWAGA: Jeśli w opisany sposób nie można zmienić karty wideo, zmień sterownik na Standardowy VGA, wykonując następujące kroki:
   1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, kliknij poleceniePanel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonęEkran.
   2. Kliknij kartęUstawienia, kliknij przyciskZaawansowane, kliknij kartęKarta, a następnie kliknij przyciskZmień.
   3. Kliknij przyciskDalej, kliknij opcjęWyświetlić listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przyciskDalej.
   4. Kliknij opcjęPokaż wszystkie urządzenia, kliknij pozycjęStandardowe typy ekranuw poluProducent, kliknij pozycjęStandardowa karta graficzna (VGA)w poluModele, a następnie kliknij przyciskDalej.
   5. Kliknij przyciskTak, kliknij przyciskDalej, a następnie kliknij przyciskZakończ.
   6. Kliknij przyciskZamknij, kliknij przyciskZamknij, a następnie kliknij przyciskTakw odpowiedzi na monit o ponowne uruchomienie komputera.

    Jeśli zmiana karty wideo na standardowy sterownik VGA rozwiąże problem, skontaktuj się z producentem karty wideo, aby dowiedzieć się, czy jest dostępny jej zaktualizowany sterownik dla systemu Windows Me.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z ekranem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    127139 Rozwiązywanie problemów z wideo w systemie Windows
 4. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest uszkodzony plik dźwiękowy zamykania:
  1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, kliknij poleceniePanel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonęDźwięki i multimedia.
  2. Zanotuj nazwę i lokalizację dźwięku Zamknięcie systemu Windows, kliknij pozycjęZamknięcie systemu Windowsw poluZdarzenia dźwiękowe, a następnie kliknij pozycjęBrak w poluNazwa.
  3. Kliknij przyciskOK, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do C, ale w kroku B przywróć oryginalny dźwięk Zamknięcie systemu Windows, a następnie przejdź do kroku 5. Jeśli problem został rozwiązany, plik dźwiękowy Zamknięcie systemu Windows jest uszkodzony i trzeba go zastąpić. Aby zastąpić ten plik dźwiękowy, przywróć go z kopii zapasowej lub ponownie zainstaluj program, który dostarcza tego pliku.
 5. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest funkcja Zaawansowane zarządzanie energią (APM, Advanced Power Management), wyłączając ją:

  UWAGA: Funkcja Zaawansowane zarządzanie energią (APM) nie występuje na wszystkich komputerach. Jeśli dany komputer jej nie ma, pomiń ten krok. Jeśli nie masz pewności, wykonaj te kroki, aby stwierdzić, czy funkcja ta jest wymieniona w Menedżerze urządzeń, lub skontaktuj się z producentem komputera.
  1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, kliknij poleceniePanel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonęSystem, a następnie kliknij kartęMenedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie gałąźUrządzenia systemowe, aby ją rozwinąć.
  3. Kliknij dwukrotnie pozycjęZaawansowane zarządzanie energiąna liście urządzeń, kliknij przyciskUstawienia, a następnie zaznacz pola wyboruWymuszaj tryb APM 1.0iWyłącz sondowanie stanu energii.
  4. Klikaj przyciskOK, dopóki nie powrócisz do Panelu sterowania, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do D, ale wyczyść pola wyboruWymuszaj tryb APM 1.0iWyłącz sondowanie stanu energii, a następnie przejdź do kroku 6.
 6. Sprawdź, czy przyczyną problemów z zamknięciem systemu nie jest sterownik urządzenia wirtualnego (plik .vxd):
  1. Kliknij przyciskStart, kliknij polecenieUruchom, wpisz poleceniemsconfig, a następnie kliknij przyciskOK.
  2. Kliknij opcjęUruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pole wyboruZaładuj statyczne urządzenia VxD.
  3. Kliknij przyciskOK, a następnie kliknij przyciskTak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do C, ale w kroku B zaznacz wspomniane pole wyboru i przejdź do następnego kroku.Oto częściowa lista statycznych plików .vxd firmy Microsoft:
     Nazwa statycznego pliku .vxd       Zapewnia obsługę  ---------------------------------------------------------  Vnetsup.vxd               Microsoft Networking  Ndis.vxd                 Microsoft Networking  Ndis2sup.vxd               Microsoft Networking  Javasup.vxd               Java  Vrtwd.386                Zegar  Vfixd.vxd                Pomocnik telefonu wideo  Vnetbios.vxd               Microsoft Networking  Vserver.vxd               Microsoft Networking  Vredir.vxd                Microsoft Networking  Dfs.vxd                 Microsoft Networking  Ndiswan.vxd               Microsoft Networking  Msmouse.vxd               Microsoft Mouse
   Sprawdź właściwości niezgodnego statycznego pliku .vxd, aby stwierdzić, który program jest z nim skojarzony. Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj dany program, aby zastąpić plik .vxd jego nową kopią. Aby sprawdzić właściwości tego pliku, kliknij przyciskStart, kliknij polecenieWyszukaj, wpisz nazwę pliku w poluPliki lub foldery, a następnie kliknij przyciskWyszukaj teraz. Po wyświetleniu na liście szukanego pliku kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting
 7. Sprawdź, czy problem jest wymieniony w pliku dziennika uruchamiania (Bootlog.prv). W tym pliku można znaleźć informacje o problemach, które występują podczas zamykania systemu. Plik Bootlog.prv jest plikiem ukrytym w folderze głównym dysku C. Jeśli system Windows jest tak skonfigurowany, że pliki systemowe są ukryte, wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić pliki ukryte:
  1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonęMój komputer.
  2. W menuNarzędziakliknij polecenieOpcje folderów.
  3. Kliknij kartęWidok.
  4. Wyczyść pole wyboruUkryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przyciskTakw odpowiedzi na monit o potwierdzenie tej czynności.
  5. Kliknij przyciskOK, a następnie ponownie poszukaj pliku Bootlog.prv.
  Jeśli nadal nie możesz znaleźć tego pliku na dysku twardym, możesz utworzyć nowy plik:

  1. Kliknij przyciskStart, kliknij polecenieZamknij, kliknij opcjęZamknij, a następnie kliknij przyciskOK.
  2. Jeśli komputer nie zostanie automatycznie zamknięty, naciśnij wyłącznik zasilania komputera, aby go wyłączyć. Pozostaw komputer wyłączony na około 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer.
  3. Podczas uruchamiania komputera trzymaj naciśnięty klawisz CTRL. Po wyświetleniu menuMenu startoweużyj klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać opcjęRejestrowany (\BOOTLOG.TXT), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Po uruchomieniu systemu Windows kliknij przyciskStart, kliknij polecenieZamknij, kliknij opcjęUruchom ponownie, a następnie kliknij przyciskOK.
  Aby wyświetlić zawartość pliku dziennika uruchamiania:

  1. Kliknij dwukrotnie ikonęMój komputer, kliknij dwukrotnie dyskC, a następnie poszukaj pliku Bootlog.prv.
  2. Kliknij dwukrotnie plikBootlog.prv. Jeśli pojawi się monit o wybranie programu, który ma być użyty do otwarcia tego pliku, kliknij programWordPad,Notatniklub dowolny edytor tekstów wyświetlany na liście.
  3. Poszukaj wpisów „Terminate=”. Te wpisy znajdują się u dołu pliku i mogą sugerować, jaka jest przyczyna problemu. Jeśli proces uruchamiany przez wpis „Terminate=” kończy się pomyślnie, plik zawiera odpowiedni wpis „EndTerminate=”.
  4. Sprawdź, czy ostatni wiersz pliku Bootlog.prv zawiera jeden z następujących elementów:
   • Terminate=Query Drivers: Problem dotyczy Menedżera pamięci. Komputer może zawierać wadliwe układy pamięci lub uszkodzone pliki. Konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows.
   • Terminate=Reset Display: Spróbuj zainstalować zaktualizowany sterownik karty wideo.
   • Terminate=RIT: Mogą występować problemy z czasomierzem dotyczące karty dźwiękowej lub przestarzałego sterownika myszy. Spróbuj zainstalować zaktualizowane sterowniki dla tych urządzeń.
   • Terminate=Win32: Jakiś program nie zamyka się poprawnie. Przed zamknięciem systemu Windows spróbuj zamknąć wszystkie programy.

Usługa Support WebCasts

Support WebCasts to usługa informacyjna świadczona wszystkim klientom Pomocy technicznej online. Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami WebCast dotyczącymi rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu Windows Me, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

zamykanie wylogowywanie zawieszanie zawieszać się
Właściwości

Identyfikator artykułu: 273746 — ostatni przegląd: 08/27/2007 08:27:32 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbenv kbhardware kbhowto kbhw kbtshoot kbwinme KB273746
Opinia