Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 11

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2739504
WPROWADZENIE
Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.

Uwaga Poprzedni pakiety zbiorczy (10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics CRM 2011) wprowadzał dodatkowe funkcje i elementy obsługi technicznej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Pakiet zbiorczy aktualizacji nr 10 poprawia wydajność pobierania wielu zapytań i działania funkcji szybkiego wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje "Optymalizacja wydajności kwerend dotyczących dużych zestawów danych" i "Optymalizacja wydajności kwerend szybkiego wyszukiwania" w następującym dokumencie technicznym Microsoft:
Więcej informacji

Numer kompilacji i nazwy plików w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku (wersje 32-bitowe)Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)
Serwer Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2839Nie dotyczyCRM2011-Server-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlookw wersji 5.0. 9690.2838CRM2011-Client-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenie tworzenia raportów programu Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2835CRM2011-licytuje-KB2739504 -LangID-i386.exeNie dotyczy
Microsoft Dynamics CRM 2011 językowegow wersji 5.0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011w wersji 5.0. 9690.2835Nie dotyczyCRM2011-Srs-KB2739504 -LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępna dla odbiorców lokalnych 11 października 2012.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
PobierzPobierz teraz pakiet 2739504.

Data wydania:, 11 października 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 119591 Jak uzyskać pliki obsługi firmy Microsoft za pośrednictwem usług online. Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

WażneBazy danych utworzonej za pomocą pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 lub nowszej wersji nie można zaimportować do instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 5 programu Microsoft Dynamics CRM 2011 lub starszej jej wersji. Taki scenariusz nie jest obsługiwany.

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Aby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji nr 11 dla Microsoft Dynamics CRM 2011, można użyć witryny Windows Update. Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla systemu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie dostępny w witrynie Windows Update w dniu 23 października 2012 r.

System Windows można również ustawić tak, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Dzięki takiej konfiguracji można rozwiązywać problemy niekrytyczne i poprawić komfort pracy z komputerem. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach aktualizacji przez firmę Microsoft, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji nr 11 dla Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie . Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.
 3. Jeśli pojawi się komunikat informujący, że istotne aktualizacje są dostępne, albo który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, możesz wyświetlić i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.
 4. Na liście kliknij wszelkie ważna aktualizacja, aby uzyskać więcej informacji. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej czynności). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, należy ją potwierdzić.

Należy pamiętać, że aktualizacja 11 pakiet zbiorczy aktualizacji dla składników serwera programu Microsoft Dynamics CRM nie zostaną zaksięgowane do witryny Windows Update. Jednak wszystkie inne składniki zostaną zaksięgowane w tym miejscu.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla systemu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie dostępny w witrynie Windows Update w dniu 23 października 2012 r.
 1. Przejdź do następującej witryny Microsoft Update w katalogu:
 2. W wyszukiwania wpisz2739504, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk I Accept aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Dodatkowe informacje na temat instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu CRM, a następnie uruchom nową sesję programu CRM, aby wprowadzić zmiany.
 • Podczas zastrzegania usuwania pakietu językowego, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka powróci do domyślnego języka. Proces ponownego zastrzegania nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępne

Aby móc zainstalować ten pakiet aktualizacji, musisz posiadać program Microsoft Dynamics CRM 2011 z pakietem zbiorczym aktualizacji nr 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszą jego wersją. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2600640 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2669091 Listą zgodności systemu Microsoft Dynamics CRM

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 11 z serwera, na którym działa program Microsoft Dynamics CRM. Przed odinstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji nr 11 należy jednak wykonać kopię zapasową baz danych. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):Należy pamiętać, że jeśli pakiet zbiorczy aktualizacji 10v2 jest instalowany po pakiecie zbiorczym aktualizacji 10v1, to w przypadku usunięcia pakietu 10v2 konieczna będzie ponowna konfiguracja klienta aplikacji CRM dla programu Outlook.

Problemy rozwiązane w 11 pakiecie zbiorczym aktualizacji dla Microsoft Dynamics CRM 2011

Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 zawiera następujące poprawki i aktualizacje:
 • Po uaktualnieniu do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 organizacji z programu Microsoft Dynamics CRM 4.0, uprawnienia dla obiektów SystemForm nie są poprawnie przypisywane.
 • Po uruchomieniu funkcji Dotyczących ustawić na wiadomości e-mail, widok wyszukiwania zawiera listę wszystkich aktywnych kont. Jednak można ustawić inny widok domyślny dla wyszukiwania.
 • Parametr WAUTH nie jest obsługiwany w właściwości dostawcy Federacji wdrażania usługi sieci web.
 • Po uruchomieniu funkcji korespondencji seryjnej , dodatek programu CRM ulega awarii na usług Word Automation services.
 • Gdy zmienisz ustawienie Pierwszego tygodnia roku w ustawieniach organizacji, zmiany nie są uważane za gdy system używa funkcji pobrania do pobierania niektórych danych Data pogrupowane według tygodnia.
 • Po zmianie czas przypomnienia w programie Outlook, terminy cykliczne są uszkodzone.
 • Podczas wykonywania wyszukiwania szybkiego szukania na widok działań, wyszukiwanie mogą zwracać nieoczekiwane wyniki.
 • Nie można ukryć Wstążki programu CRM w programie Outlook 2010.
 • Listy obiekt synchronizacji książki adresowej nie jest filtrowany przez uprawnienia zabezpieczeń.
 • Podczas wykonywania operacji zbiorczych w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook, wydajność pracy jest niska.
 • Gdy uzyskują dostęp do witryny sieci Web programu CRM w danym wdrożeniu uwierzytelniania oświadczeń, aparat uwierzytelniania może odrzucić wniosek. W tej sytuacji pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  404 — Nie znaleziono katalogu lub pliku.
 • Przejdź do usługi odnajdowania, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Serwer nie może przetworzyć żądania z powodu błędu wewnętrznego.
  Ten problem występuje z powodu adresu w programie deployment manager.
 • Kreatora wdrażania reguła nie działa w środowisku mieszanym programu Microsoft Exchange Server 2003 i Exchange Server 2010.
 • Korzystając z opcji menu niestandardowe, może wystąpić błąd skryptu programu Internet Explorer.
 • Szybkie szukanie Szukaj nie dotyczy użytkownika domyślny format daty.
 • Druga funkcja sortowania nie działa w widoku w kliencie Microsoft Dynamics CRM 2011. Ten problem występuje, gdy jest włączony klucz rejestru DisableMapiCaching.
 • Użycie definicji przepływu pracy, będący właścicielem użytkowników lub zespoły, będący właścicielem wystąpienia przepływu pracy, które są uaktualniane z definicji przepływu pracy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie działają poprawnie.
 • Wartości pól CreatedOn i ModifiedOn dla rekordu jednostkę podstawową jednostkę miary są generowane w formatach niepoprawny w bazie danych.
 • Klient programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook nie działa poprawnie po podłączeniu klienta do organizacji Dynamics CRM 2011.
 • Podczas wykonywania synchronizacji w programie Outlook 2007, która ma wyłączone tryb buforowany programu Exchange, synchronizacja próbuje ponownie podwyższyć poziom działania e-mail programu CRM, które zostały wysłane przez klienta sieci web.
 • Gdy użytkownik próbuje zamknąć Podgląd wydruku formularza, występuje błąd skryptu. Ten problem występuje, gdy karta, który zawiera podsiatce jest ukryta.
 • Podczas importowania rozwiązania zarządzanego, rekordy inspekcji są generowane nieoczekiwanie.
 • Dynamics CRM roszczeń uwierzytelniania nie działa z użytkownikami usługi federacyjnej usługi Active Directory (ADFS) zaufanego partnera.
 • Po zmianie ustawienia wyszukiwania dla atrybutu Dynamics CRM 2011 w formie edytora, wszystkie pola w formularzu edytora są wygaszone nieoczekiwanie.
 • Podczas importowania rozwiązania, które zawiera pole, które ma przeszukiwać wartość ustawiona na wartooć nie, można wyszukiwać ustawienie pola nie jest poprawnie aktualizowany.
 • Po zainstalowaniu klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 8, Windows Identity Foundation (WIF) nie jest włączony.
 • Nieoczekiwanie jest ograniczona do 2 000 znaków edytora kodu JavaScript. W takiej sytuacji mogą być obcinane skrypt zawierający więcej niż 2 000 znaków.
 • Podczas konfigurowania klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook użyć programu SQL Server CE 4.0, klient przestaje działać.
 • Podczas próby importowania rozwiązania, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można zaimportować pakietu rozwiązania, ponieważ zawiera nieprawidłowy kod XML.
 • Wyszukiwanie szybkie wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem i wynik nie jest.
 • Podczas zapisywania formularza, Zapisz akcji mogą być blokowane przez akcję aktualizacji w tle siatka strony głównej.
 • Następujący komunikat o błędzie jest rejestrowany w dzienniku śledzenia klienta Microsoft Dynamics CRM:
  NullReferenceException<InvalidateItemCache></InvalidateItemCache>
 • Zapisz formularz jest blokowany przez odświeżanie w tle siatka strony głównej.
 • Planowanie formularz okna dialogowego pojawia się po zapisaniu działalności usługowej zmian harmonogramu.
 • Zadanie wykrywania duplikatów nie pokazuje więcej niż 12 rekordów i Nawigacja strony jest wyłączona.
 • "Wystąpił błąd podczas wyświetlania rekordów w tym widoku" komunikat o błędzie użycia specjalnych filtrów incydentów.
 • Nie można ustawić pola X i Y na wykresach w programie Outlook.
 • Nie można wstawić zduplikowanych wierszy klucz w obiekcie DBO.DependencyNodeBase podczas importowania rozwiązania.
 • Zduplikowane terminy jest tworzona w klienta aplikacji Microsoft CRM dla programu Outlook, gdy po raz pierwszy utworzony termin w kliencie sieci Web i edytować w programie Outlook.

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować


Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera poprawki lub aktualizacji należy włączyć lub ręcznie skonfigurować.

Kreatora wdrażania reguła nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010.

Kreatora wdrażania reguła nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010.


Aktualizacja 10 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji EnableRetrieveMultipleOptimization zobacz sekcję "Optymalizowanie wydajności z kwerend przeciwko dużych zestawów danych" białej księgi Optymalizacja i utrzymanie wydajności infrastruktury serwerowej Microsoft Dynamics CRM 2011 . Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji szybkiego szukania zobacz sekcję "Optymalizowanie wydajności z szybkie znajdowanie kwerendy" białej księgi Optymalizacja i utrzymanie wydajności infrastruktury serwerowej Microsoft Dynamics CRM 2011 . Aby pobrać białej księdze Optymalizacja i utrzymanie wydajności infrastruktury serwerowej Microsoft Dynamics CRM 2011 , przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Download Center:Aktualizacja 8 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2651621 Wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011
Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować.

Aktualizacja pakietu zbiorczego 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess:
2664150 Jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccess
2741514 Niska wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRM
Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Spada wydajność podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011
Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki

Następujące błędy zostały naprawione w ramach poprawek na żądanie dostarczonych jako krytyczne (COD):

 • Po otwarciu zarządzanego okna dialogowego w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook występuje przeciek pamięci. Ponadto może wystąpić awaria klienta programu Outlook.
 • Po dodaniu skryptu akcji PrzyZapisie do obiektu wykonania usługi za pomocą Edytora biblioteki Jscript akcja PrzyZapisie nie działa zgodnie z oczekiwaniami przed aktualizacją rekordu wykonania usługi w bazie danych.
 • Po zmianie pozycji cennika zamknięte prospekty są aktualizowane nieoczekiwanie.
 • Nie można włączyć opcji Wysyłanie wiadomości e-mail dla jednostki, która już posiada rekordy.
 • Przy odpowiadaniu na wiadomość e-mail śledzonej w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 dwa wpisy zostają niepoprawnie wstawione do tabeli ActivityPointerBase.
 • Niestandardowe komunikaty o błędach w dodatkach typu plug-in do zestawu SDK nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami. Zamiast tego wyświetlany jest ogólny komunikat o błędzie informujący o tym, że kod ISV przerwał tę operację.
 • Niespodziewanie nie można dodać załącznika z materiałami sprzedażowymi do niestandardowej jednostki.
 • Po dodaniu wielu członków do listy marketingowej wydajność aplikacji znacznie się obniża. Ponadto może wystąpić błąd skryptu programu Internet Explorer. Ten problem występuje, gdy funkcja stronicowania jest używana przy wyszukiwaniu członków.
 • Gdy wiele usług tokenu zabezpieczającego (STS) jest używanych do uzyskiwania dostępu do programu Microsoft Dynamics CRM 2011, parametr WHR (Home Realm), który został dodany do mapy witryny CRM, jest nieoczekiwanie blokowany przez filtr parametrów.
 • Załóżmy sytuację, w której użytkownik utworzył termin w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Termin jest następnie edytowany w programie Outlook. W takim przypadku powstaną terminy zduplikowane.
 • Po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji nr 10, w zestawie SDK może wystąpić błąd DataContractJsonSerializer dotyczący umów serwisowych.
 • W kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Zdarzenie o identyfikatorze 9646: Sesja Mapi przekracza maksymalną liczbę 250 obiektów typu "objtmessage".
 • Po uruchomieniu funkcji Ustaw rekord Dotyczy w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook, może pojawić się komunikat ostrzegawczy informujący, że nie masz uprawnienia, aby wykonać tę czynność.

Aktualizowanie informacji o pliku 11 pakiet zbiorczyPodziękowania

Microsoft Dzięki następujące za współpracę w dziedzinie ochrony klientów:Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2739504 — ostatni przegląd: 05/14/2014 06:58:00 — zmiana: 9.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2739504 KbMtpl
Opinia