Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Konfigurowanie programu SQL Server do używania pamięci o rozmiarze większym niż 2 GB

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL274750
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak skonfigurować program SQL Server do używania pamięci fizycznej o rozmiarze większym niż 2 GB.

Programy Microsoft SQL Server 7.0 i Microsoft SQL Server 2000 dynamicznie zajmują i zwalniają pamięć w miarę potrzeby. Jeśli na komputerze zostanie uruchomionych wiele wystąpień programu SQL Server, każde wystąpienie dynamicznie zajmuje i zwalnia pamięć, dostosowując się do zmian obciążenia.

W programie SQL Server 2000 Enterprise Edition wprowadzono obsługę używania rozszerzeń AWE (Address Windowing Extensions) systemu Microsoft Windows 2000 do adresowania około 8 GB pamięci dla wystąpień uruchomionych w systemie Microsoft Windows 2000 Advanced Server i około 64 GB pamięci dla wystąpień uruchomionych w systemie Microsoft Windows 2000 Datacenter. Korzystając z rozszerzeń AWE, program SQL Server może zarezerwować pamięć, która nie jest używana przez inne aplikacje ani przez system operacyjny. Jednak każde wystąpienie, które używa tej pamięci, musi statycznie alokować potrzebną pamięć. Program SQL Server może używać tej alokowanej pamięci AWE tylko do buforowania danych, a nie dla plików wykonywalnych, sterowników, bibliotek DLL itp.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283037 Large Memory Support Is Available in Windows 2000
Opcja rozszerzonego rozmiaru pamięci jest dostępna tylko dla programu Microsoft SQL Server 7.0, Enterprise Edition w takim systemie operacyjnym i dla takiego sprzętu, który obsługuje funkcję EMA (Enterprise Memory Architecture). Więcej informacji o tym, jak skonfigurować system, aby funkcja EMA była włączona w określonej konfiguracji systemu, można znaleźć w dokumentacji systemu Microsoft Windows NT.

Niektórzy dostawcy systemów mogą oferować produkty dla systemu Microsoft Windows NT w wersji 4.0 lub nowszej, które umożliwiają używanie przez program SQL Server 7.0, Enterprise Edition opcji rozszerzonego rozmiaru pamięci. Na platformach firmy Intel program SQL Server 7.0 może używać funkcji o nazwie PSE36. Na platformach Alpha funkcją, która umożliwia używanie opcji rozszerzonego rozmiaru pamięci, jest VLM (Very Large Memory). Aby uzyskać więcej informacji o dostępności, instalacji i konfiguracji tych produktów, skontaktuj się z dostawcą systemu.

Obsługa w różnych wersjach systemu operacyjnego

Windows 2000 Server

SQL Server 2000

Normalnie programy SQL Server 2000 Enterprise Edition i SQL Server 2000 Developer Edition mogą używać maksymalnie 2 GB pamięci fizycznej. Przy włączonej opcji korzystania z rozszerzeń AWE program SQL Server może używać maksymalnie 4 GB pamięci fizycznej.

UWAGA: W systemie Windows 2000 Server nie można przydzielić aplikacji więcej niż 4 GB pamięci fizycznej, ponieważ tryb PAE (Physical Address Extension) jest niedostępny w systemie Microsoft Windows 2000 Server. Ponadto w systemie Microsoft Windows 2000 Server nie można użyć przełącznika /3 GB w pliku Boot.ini; przełącznika /3 GB można jednak użyć w pliku Boot.ini w wersjach Microsoft Windows 2000 Advanced Server i Microsoft Windows 2000 Datacenter.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291988 A Description of the 4 GB RAM Tuning Feature and the Physical Address Extension Switch

powrót do początku

SQL Server 7.0

Wersje programu SQL Server 7.0 mogą używać maksymalnie 2 GB pamięci fizycznej.

UWAGA: Opcja rozszerzonego rozmiaru pamięci w programie SQL Server 7.0 jest niedostępna w systemie Windows 2000.


Windows 2000 Advanced Server lub Windows 2000 Datacenter

Maksymalnym rozmiarem pamięci fizycznej możliwej do adresowania w trybie adresowania 32-bitowego jest 4 GB. Wszystkie procesory oparte na architekturze IA-32, których nazwa zaczyna się od Intel Pentium Pro, obsługują nowy tryb fizycznego adresowania 36-bitowego, znany jako PAE (Physical Address Extension). Tryb PAE pozwala na używanie maksymalnie 8 GB pamięci fizycznej w systemie Windows 2000 Advanced Server i maksymalnie 64 GB pamięci fizycznej w systemie Windows 2000 Datacenter Server. Jądro trybu PAE wymaga procesora o architekturze Intel, Pentium Pro lub nowszego oraz systemu Windows 2000 Advanced Server lub Windows 2000 Datacenter.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
268230 Scaling Out Versus Scaling Up with Intel Physical Addressing Extensions (PAE)
 • Użycie przełącznika /PAE w pliku Boot.ini i opcji korzystania z rozszerzeń AWE w programie SQL Server umożliwia programowi SQL Server 2000 wykorzystywanie pamięci o rozmiarze większym niż 4 GB. Bez przełącznika /PAE program SQL Server może wykorzystywać maksymalnie tylko 4 GB.

  UWAGA: Aby umożliwić rozszerzeniom AWE używanie pamięci z zakresu powyżej 16 GB w systemie Windows 2000 Datacenter, upewnij się, że przełącznik /3 GB nie jest używany w pliku Boot.ini. Jeśli w pliku Boot.ini zostanie użyty przełącznik /3 GB, w systemie Windows 2000 poprawne adresowanie jakiejkolwiek pamięci powyżej 16 GB może być niemożliwe.

  W przypadku alokowania pamięci AWE programu SQL Server w systemie o pamięci 32 GB system Windows 2000 może wymagać przynajmniej 1 GB pamięci do zarządzania rozszerzeniami AWE.

  powrót do początku

  Przykład

  W następującym przykładzie pokazano, jak włączyć rozszerzenia AWE i skonfigurować limit 6 GB dla opcjimax server memory:
  sp_configure 'show advanced options', 1RECONFIGUREGOsp_configure 'awe enabled', 1RECONFIGUREGOsp_configure 'max server memory', 6144RECONFIGUREGO


 • lub

 • Użycie przełącznika /3 GB w pliku Boot.ini pozwala programowi SQL Server 2000 na używanie maksymalnie 3 GB dostępnej pamięci.

SQL Server 2000

Programy SQL Server 2000 Enterprise Edition i SQL Server 2000 Developer Edition mogą używać następujących opcji:

powrót do początku

SQL Server 7.0

Program SQL Server 7.0 Enterprise Edition wymaga przełącznika /3 GB w pliku Boot.ini do adresowania maksymalnie 3 GB dostępnej pamięci.

UWAGA: Opcja rozszerzonego rozmiaru pamięci w programie SQL Server 7.0 jest niedostępna w systemach Windows 2000 Advanced Server i Windows Datacenter.

Microsoft Windows NT 4.0 Enterprise Edition

SQL Server 2000

Programy SQL Server 2000 Enterprise Edition i Developer Edition wymagają przełącznika /3 GB w pliku Boot.ini do adresowania maksymalnie 3 GB dostępnej pamięci.

UWAGA: System Windows NT 4.0 Enterprise Edition nie obsługuje modelu architektury pamięci AWE, więc obsługa rozszerzeń AWE jest niedostępna.

powrót do początku

SQL Server 7.0

Program SQL Server 7.0 Enterprise Edition wymaga przełącznika /3 GB w pliku Boot.ini do adresowania maksymalnie 3 GB dostępnej pamięci.

Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
170756 Available Switch Options for Windows NT Boot.ini File
171793 Information on Application Use of 4GT RAM Tuning
268363 Intel Physical Addressing Extensions (PAE) in Windows 2000
292934 Windows 2000 Datacenter Server Does Not Locate Memory Greater Than 16 GB
Książki SQL Server 2000 Books Online; tematy: „Managing AWE Memory”; „Running Multiple Instances and Using Failover Clustering”


Właściwości

Identyfikator artykułu: 274750 — ostatni przegląd: 05/15/2011 04:39:00 — zmiana: 3.0

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

 • kbsqlmanagementtools kbhowto kbhowtomaster KB274750
Opinia