Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komputer nie wykrywa telefonu Windows Phone 8

Streszczenie
Podczas podłączania telefonu Windows Phone 8 do komputera ma miejsce jedna z następujących sytuacji:

 • Komputer nie wykrywa telefonu.
 • Oprogramowanie do synchronizacji nie zostaje otwarte po podłączeniu telefonu do komputera.
 • Wyświetlony błąd może być związany z połączeniem.

Różne możliwości do sprawdzenia
Wypróbuj po kolei następujące rozwiązania: 
 1. Sprawdź połączenie USB


  • Upewnij się, że używasz dołączonego do telefonu kabla USB do synchronizacji danych. Nie używaj koncentratora USB ani portów z przodu komputera. Porty USB z przodu komputera często mają niższe natężenie prądu.  
  • Sprawdź, czy Twój telefon jest widoczny w Menedżerze urządzeń. Aby to zrobić:
   1. Windows 8: Na ekranie Start wpisz „Menedżer urządzeń”, kliknij lub naciśnij Ustawienia, a następnie Menedżer urządzeń.
    Windows 7, Vista lub XP: Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem kliknij pozycję Komputer, a następnie opcję Właściwości.
   2. Zostanie wyświetlone okno z nazwą komputera i listą plików. (Jeśli nie widać plików, kliknij lub naciśnij nazwę swojego komputera). Nazwa telefonu Windows Phone 8 powinna być widoczna na liście w pozycji Urządzenia przenośne.

   Jeżeli Menedżer urządzeń w komputerze nie wykrywa podłączonego telefonu, jest bardzo prawdopodobne, że pomiędzy portem USB w telefonie i portem USB w komputerze nie ma fizycznego połączenia. Możliwe przyczyny to między innymi:
   • Nie używasz dobrego kabla USB do synchronizacji danych, takiego jak dołączony do telefonu. Niektóre telefony są dostarczane także z opcjonalnymi kablami do ładowania, które nie umożliwiają nawiązania połączenia do transmisji danych z komputerem. Jeżeli to możliwe, użyj innego kabla. 
   • W porcie USB w telefonie znajduje się kurz lub brud. Spróbuj użyć pojemnika ze sprężonym powietrzem, by wyczyścić port USB w telefonie i zapewnić dobre połączenie. 
   • Użyty port USB w komputerze jest nieprawidłowy. Spróbuj podłączenie do innego portu USB. (Możesz również spróbować podłączyć telefon do innego komputera. Pozwoli to upewnić się, czy problem jest związany z łączem USB w komputerze).

 2. Uruchom ponownie komputer i telefon.
  Aby uruchomić ponownie telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aż zostanie wyświetlony komunikat Przesuń w dół, aby wyłączyć, a następnie wyłącz urządzenie w ten sposób. Po wyłączeniu telefonu podłącz go do portu USB, aby ponownie go włączyć.

  1. Jeśli ponowne uruchomienie nie umożliwia rozwiązania problemu z telefonem, spróbuj jednej z poniższych opcji:
   • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, a następnie po wyświetleniu komunikatu przesuń palec w dół. Po wyłączeniu telefonu naciśnij ponownie przycisk Power, aby go włączyć.
   • Jeśli telefon jest wyposażony w wymienną baterię, wyjmij i ponownie zainstaluj baterię znajdującą się pod tylnym panelem telefonu. Następnie naciśnij przycisk Power, aby ponownie włączyć telefon.
  2. Po uruchomieniu telefonu Windows Phone 8 wykonaj zalecane przez producenta czynności, aby uruchomić ponownie komputer.


 3. Upewnij się, że w telefonie zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania
  1. Przesuń palcem w lewo, by przejść do listy aplikacji.
  2. Naciśnij polecenie Ustawienia, a następnie Aktualizacje.
  3. Naciśnij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
  Jeżeli aktualizacja jest dostępna, telefon wskaże, że powinno się ją zainstalować.

 4. Zaktualizuj sterownik telefonu Windows 8
  Jeśli w Menedżerze urządzeń systemu Windows widoczny jest problem z urządzeniem lub jeśli zainstalowana wersja sterownika telefonu Windows Phone 8 nie jest aktualna, zaktualizuj sterownik. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

  1. Podłącz telefon Windows Phone do komputera za pomocą kabla USB, który był dołączony do produktu.
  2. Windows 8: Na ekranie Start wpisz „Menedżer urządzeń”, kliknij lub naciśnij Ustawienia, a następnie Menedżer urządzeń.
   Windows 7, Vista lub XP: Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem kliknij pozycję Komputer, a następnie opcję Właściwości.
  3. Zostanie wyświetlone okno z nazwą komputera i listą plików. (Jeśli nie widać plików, kliknij nazwę swojego komputera). Nazwa telefonu Windows Phone 8 powinna być widoczna na liście w pozycji Urządzenia przenośne. Jeśli telefon Windows Phone nie został prawidłowo zainstalowany, może być oznaczony żółtym wykrzyknikiem. Może być również wyświetlany w pozycji Inne urządzenia jako urządzenie USB lub nieznane urządzenie.
  4. Kliknij lub naciśnij dwukrotnie pozycję Windows Phone (w obszarze Urządzenia przenośne) lub nieznane urządzenie, aby otworzyć okno Właściwości.
  5. Na karcie Sterownik kliknij lub naciśnij opcję Odinstaluj.
  6. W oknie Potwierdzanie dezinstalacji urządzenia wybierz opcję Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk OK.
  7. Wróć od okna Menedżer urządzeń. Kliknij lub naciśnij menu Akcja, a następnie polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
  8. Otwórz pozycję Urządzenia przenośne, dwukrotnie kliknij lub naciśnij nazwę telefonu Windows Phone, a następnie kliknij kartę Sterownik.
   Uwaga: jeśli nazwa telefonu nie jest widoczna, naciśnij lub kliknij pozycję nieznane urządzenie w obszarze Inne urządzenia, a następnie kartę Sterownik.
  9. Naciśnij lub kliknij opcję Aktualizuj sterownik.
  10. Naciśnij lub kliknij opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
  11. Naciśnij lub kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź na komputerze folder C:\Windows\Inf\, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. Kliknij przycisk Dalej, a jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij pozycję Instaluj. Możliwe, że jedyną dostępną opcją będzie opcja Zamknij.
  13. Po ukończeniu instalacji sterownika zamykaj otwarte okna, aż zamkniesz Menedżera urządzeń. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie komputer.

  Aby ręcznie pobrać i zainstalować sterownik telefonu Windows Phone:

  1. Przejdź na stronę Wykaz usługi Microsoft Update.
  2. Wyszukaj hasło „windows phone winusb”. Znajdziesz pozycję „Windows Phone - Other hardware - WinUsb Device”.
  3. Naciśnij lub kliknij przycisk Dodaj w skrajnie prawej kolumnie.
  4. Naciśnij lub kliknij opcję Wyświetl koszyk (tuż poniżej pola wyszukiwania).
  5. Na ekranie Aktualizacje w koszyku naciśnij lub kliknij przycisk Pobierz. Naciśnij lub kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz dogodną lokalizację, na przykład Pulpit lub folder Pobrane, aby zapisać plik. Naciśnij lub kliknij Kontynuuj, a następnie Zamknij, gdy pobieranie pliku się zakończy.
  6. Przejdź do pobranego pliku (może znajdować się w folderze o nazwie „Windows Phone - Other hardware - WinUsb Device”), a następnie naciśnij lub kliknij go dwukrotnie.
  7. Naciśnij lub kliknij dwukrotnie plik winusbcompat.cat. Wybierz miejsce (na przykład Pulpit), w którym chcesz wyodrębnić plik.
  8. Powtórz czynności opisane powyżej w sekcji Zaktualizuj sterownik telefonu Windows 8, ale po dojściu do kroku K, przejdź do właśnie zapisanego pliku zamiast do folderu C:\Windows\Inf\.  

 5. Odinstaluj lub ponownie zainstaluj bieżącego klienta synchronizacji
  Klient synchronizacji może zostać pobrany ze strony Pobierz aplikacje synchronizujące.
  Aplikację komputerowa Windows PhoneAplikacja Windows Phone dla
  Windows 8
  Aplikacja Windows Phone dla komputerów Mac
  Synchronizuj muzykę, zdjęcia i inne pliki pomiędzy telefonem Windows Phone 8 i komputerem PC. Możesz też skopiować na telefon swoją kolekcję iTunes. Działa w systemach Windows 7 oraz Windows 8Pobierz tę aplikację ze sklepu Windows Store, aby przenosić pliki pomiędzy telefonem Windows Phone 8 a komputerem lub tabletem z systemem Windows 8. Działa w systemach Windows 8 oraz Windows RT.Pobierz tę aplikację ze sklepu Mac App Store, aby przenosić pliki pomiędzy telefonem Windows Phone 8 a komputerem Mac. Możesz też jej użyć do skopiowania na telefon muzyki z serwisu iTunes.
  Wersja 1.1.2726.0 lub nowszaWersja 1.30.1527.3 lub nowszaWersja 3.1.1 lub nowsza


  Aby odinstalować i ponownie zainstalować aplikację komputerową Windows Phone (Windows 8.1, Windows RT lub Windows 7):
  1. Otwórz Panel sterowania:
   Windows 8 i Windows RT: Na ekranie startowym wpisz Panel sterowania, a następnie go wybierz.
   Windows 7: Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij Panel sterowania.
  2. Naciśnij lub kliknij opcję Odinstaluj program.
  3. Wybierz aplikację Windows, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Odinstaluj.
  4. Ponownie zainstaluj aplikację komputerową Windows Phone. Możesz pobrać aplikację, korzystając z łącza podanego na tej stronie:

   http://www.windowsphone.com/pl-PL/how-to/wp8/windows-phone-app-for-desktop


  Aby odinstalować i ponownie zainstalować aplikację Windows Phone (Windows 8.1 lub Windows RT):
  1. Na ekranie startowym kliknij ekran prawym przyciskiem lub przesuń palcem od górnej lub dolnej krawędzi, aby wyświetlić pasek poleceń aplikacji. Następnie naciśnij lub kliknij polecenie Wszystkie aplikacje.
  2. Kliknij prawym przyciskiem aplikację Windows Phone, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Odinstaluj.
  3. Zainstaluj ponownie aplikację ze sklepu Windows Store lub z następującej witryny:

   http://apps.microsoft.com/windows/pl-PL/app/windows-phone/0e0fbaf6-fd99-4046-b494-9ce469ae3009


 6. Sprawdź ustawienia USB
  W niektórych telefonach oprócz podłączenia kabla do ładowania USB należy włączyć oddzielne ustawienie USB (przejdź w lewo do listy aplikacji, naciśnij Ustawienia i poszukaj opcji USB ) odpowiadające za połączenie transmisji danych. Jeśli dany telefon ma taką opcję, należy sprawdzić, czy ustawienie połączenia transmisji danych przez USB jest włączone. 
Pomoc
Windows Phone 8 RT nie wykrywa synchronizacja błąd synchronizacji Fix it
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2749484 — ostatni przegląd: 05/29/2014 20:51:00 — zmiana: 2.0

Windows Phone 8 for Consumers

 • kbwp8 KB2749484
Opinia