Komunikat o błędzie „Wyjątek 03h w module...” podczas uruchamiania systemu Windows Me

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL275003
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Jeżeli wyświetlasz ten artykuł z aplikacji Pomoc i obsługa techniczna i chcesz go wydrukować, naciśnij klawisze CTRL+P. Aby wyświetlić menu kontekstowe, naciśnij prawy przycisk myszy. Jeżeli w tym artykule nie opisano otrzymywanego komunikatu o błędzie, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:
Symptomy
Po użyciu narzędzia Defragmentator dysków (albo narzędzia do defragmentacji pochodzącego od innego producenta) do defragmentowania dysku twardego komputer pracuje prawidłowo. Po ponownym uruchomieniu komputera może pojawić się jednak jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Scandskw spowodował wyjątek krytyczny O3H w module user32.dll

Mprexe spowodował wyjątek 03h w module user32.dll

Statemgr spowodował wyjątek 03h w module user32.dll

Rundll32 spowodował wyjątek 03h w module user32.dll

Mstask spowodował wyjątek 03h w module user32.dll
Użytkownik może również otrzymywać komunikaty o błędach z długiego ciągu źródeł, z których każde wskazuje albo bibliotekę Gdi32.dll, albo Winmm.dll.
Przyczyna
Program Cmapieng.vxd mógł uszkodzić następujące pliki:
User32.dll
Gdi32.dll
Winmm.dll
Rozwiązanie
Firma Network Associates udostępniła użytkownikom systemu Windows Me odpowiednią poprawkę. Aby uzyskać poprawkę aktualizującą, odwiedź następującą witrynę firmy Network Associates w sieci Web:

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk startowy systemu Windows Me i ponownie uruchom komputer. Jeżeli do komputera nie dołączono dysku startowego systemu Windows Me, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby dowiedzieć się, jak go utworzyć:

  267287 How to Create a Startup Disk in Windows Me
 2. Z menu Uruchamianie wybierz polecenie Uruchom komputer z obsługą dysków CD-ROM.
 3. Wpisz poniższe polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich. Parametr windows jest nazwą folderu systemowego:
  c:
  cdwindows\system
  ren user32.dll user32.dlx
  ren gdi32.dll gdi32.dlx
  ren winmm.dll winmm.dlx
  a:
  smartdrv.exe
  ext.exe
 4. Po wyświetleniu monitu „Wprowadź ścieżkę do plików CAB systemu Windows” wpisz: cd-rom:\win9x , gdzie parametr cd-rom jest literą stacji CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER. W przypadku uruchamiania z dysku startowego litera ta może być inna niż zazwyczaj. UWAGA: W niektórych instalacjach OEM systemu Windows Me pliki .cab mogą być przechowywane na dysku twardym. Domyślną lokalizacją tych plików jest folder C:\Windows\Options\Install. Ścieżkę tę można wpisać po wyświetleniu monitu „Wprowadź ścieżkę do plików CAB systemu Windows”. Gdy jednak plików .cab nie ma w tym miejscu i nie dysponujesz dyskiem CD-ROM z systemem Windows Me, w celu odnalezienia tych plików skontaktuj się z producentem sprzętu.
 5. Po wyświetleniu monitu „Wprowadź nazwy plików, które chcesz wyodrębnić” wpisz: user32.dll gdi32.dll winmm.dll , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Po wyświetleniu monitu „Wprowadź ścieżkę do wyodrębnienia” wpisz: dysk :\ windows \system , gdzie parametr dysk:\windows określa dysk i folder, w którym zainstalowano system Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Przejrzyj wyświetlone informacje. Jeżeli są prawidłowe, naciśnij klawisz T, a następnie ENTER.
 8. Wpisz poniższe polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich. Parametr windows jest nazwą folderu systemowego:
  c:
  cd \windows
  ren cmapieng.vxd cmapieng.vxx
  UWAGA: Jeżeli pliku Cmapieng.vxd nie ma w folderze C:\Windows, uruchom komputer ponownie i poszukaj tego pliku w folderze C:\Program Files\Cybermedia, a następnie zmień nazwę pliku. Alternatywnie można użyć Narzędzia konfiguracji systemu, aby zapobiec ładowaniu pliku Cmapieng.vxd. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania Narzędzia konfiguracji systemu do wyłączania elementów ładowanych podczas uruchamiania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  267288 How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition
 9. : Jeżeli pliku Cmapieng.vxd nie ma w folderze C:\Windows, uruchom komputer ponownie i poszukaj tego pliku w folderze C:\Program Files\Cybermedia, a następnie zmień nazwę pliku. Alternatywnie można użyć Narzędzia konfiguracji systemu, aby zapobiec ładowaniu pliku Cmapieng.vxd. Ponownie uruchom komputer.
 10. : Jeżeli pliku Cmapieng.vxd nie ma w folderze C:\Windows, uruchom komputer ponownie i poszukaj tego pliku w folderze C:\Program Files\Cybermedia, a następnie zmień nazwę pliku. Alternatywnie można użyć Narzędzia konfiguracji systemu, aby zapobiec ładowaniu pliku Cmapieng.vxd. Ponownie defragmentuj dysk twardy.


Często zadawane pytania dotyczące tego problemu

P : Czy opracowano poprawkę tego problemu?
O : Tak, firma Network Associates udostępniła użytkownikom systemu Windows Me odpowiednią poprawkę. Aby uzyskać poprawkę aktualizującą, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Network Associates w sieci Web:
P : Do mojego komputera nie dołączono dysku startowego. Jak go zdobyć?
O : Aby dowiedzieć się, jak utworzyć dysk startowy systemu Windows Me, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

267287 How to Create a Startup Disk in Windows Me

P : Jak mogę się dowiedzieć, czy ten problem dotyczy mojego komputera?
O : Należy sprawdzić, czy na komputerze znajduje się plik Cmapieng.vxd. Jeżeli tak, problem dotyczy komputera. W przeciwnym przypadku na danej maszynie problem nie wystąpi. Aby wyszukiwać pliki, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery. Następnie wpisz nazwę pliku lub folderu, który chcesz odnaleźć. Na liście Szukaj w kliknij dysk, folder lub dysk sieciowy do przeszukania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz.


P : Mimo że na moim komputerze nie ma pliku Cmapieng.vxd, pojawiają się niektóre z wymienionych komunikatów o błędach. Dlaczego?
O : Aby uzyskać pomoc dotyczącą innych komunikatów o błędach, odwiedź Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me:


P : Co zrobić w przypadku innych problemów z narzędziem do defragmentacji?
O : Zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać listę artykułów w bazie Microsoft Knowledge Base, które poświęcono narzędziu Defragmentator dysków:

286263 List of Articles About the Disk Defragmentor Tool

Więcej informacji
Poniżej podano listę produktów firmy Network Associates, które zawierają plik Cmapieng.vxd, będący przyczyną problemów:
Cybermedia's Oil Change
Uninstaller w wersji 5 i starszych
Guard Dog w wersji 2.5 i starszych
First Aid 97, 98 i 2000
McAfee Utilities 3.0
McAfee Office w wersji 2
McAfee Office 2000 (wersja 3.0)
The Help Spot
Poniżej podano listę bieżących wersji tych produktów (stan na październik 2000), które nie zawierają pliku Cmapieng.vxd:
Uninstaller w wersji 6 i nowszych
Guard Dog w wersji 3.0 i nowszych
McAfee Utilities w wersji 3.1 i nowszych
McAfee Office w wersji 3.1 i nowszych


Poniżej podano listę produktów, które wymagają poprawki, eliminującej problemy z defragmentacją w systemie Windows Me:
McAfee Office 1.0
McAfee Office 2.0
McAfee Office 2000
McAfee Office 3.11***
First Aid 98**
First Aid 98 Deluxe
First Aid 2000
First Aid 2000 Deluxe
Guard Dog 2.01*
Guard Dog 2.5
Guard Dog 2.05
Internet Guard Dog 3.01
Internet Guard Dog 3.11
McAfee Utilities 3.0
McAfee Utilities 3.01
* Program Guard Dog w wersji starszej niż 2.0 wymaga pełnego uaktualnienia produktu.

** Wersje programu First Aid poprzedzające edycję First Aid 98 wymagają pełnego uaktualnienia produktu.

*** Plik Cmapieng.vxd jest wprawdzie instalowany na dysku twardym wraz z tymi produktami, ale w Rejestrze nie jest umieszczany odpowiedni wpis. Omawiany problem może wystąpić tylko po edycji Rejestru, polegającej na dodaniu prawidłowego polecenia załadowania pliku Cmapieng.vxd.

UWAGA: Poprawka nie powoduje, że wymienione produkty staną się zgodne z systemem Windows Me. Odwiedź witrynę firmy McAfee, której adres podano powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje o zakupie zgodnego z systemem Windows Me uaktualnienia produktów.

Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
qdefrag rozruch uruchamiane defragmentacja exe scandisk konserwacja kreator user32 wmehem wmehemapr wmehemmay
Właściwości

Identyfikator artykułu: 275003 — ostatni przegląd: 02/11/2014 13:58:08 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbprod2web kbtool kbwinme KB275003
Opinia