Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakietu zbiorczego poprawek (kompilacja 4.1.2548.0) jest dostępna dla programu Forefront Identity Manager 2010 R2

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2750671
Wprowadzenie
Pakietu zbiorczego poprawek (kompilacja 4.1.2548.0) jest dostępna dla programu Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 R2. Pakiet zbiorczy poprawek umożliwia rozwiązanie problemów i dodaje funkcje, które są opisane w sekcji "Więcej informacji". Ponadto tego pakietu zbiorczego poprawek zawiera wszystkie poprawki obsługi, które zostały wydane po opublikowaniu biuletynu FIM 2010 R2.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego poprawek

Pakiet poprawek obsługiwanych jest udostępniana przez firmę Microsoft. Zaleca się, że wszyscy klienci zainstalowali tego pakietu zbiorczego poprawek systemu produkcji.

Pomoc techniczna firmy Microsoft

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest "Poprawka Pobierz dostępne" sekcji u góry tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka Pobierz dostępne" formularz wyświetla języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Pakiety aktualizacji składnika

Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
SkładnikNazwa pliku
FIM 2010 R2 dodatki i rozszerzeniaFIMAddinsExtensions_xnn_KB2750671.msp

Uwaga Wersje tego pliku są dostępne dla wersji FIM 2010 opartych na architekturze x 86 i x 64.
FIM 2010 R2 dodatków oraz rozszerzeń pakietu językowegoFIMAddinsExtensionsLP_xnn_KB2750671.msp

Uwaga Wersje tego pliku są dostępne dla wersji FIM 2010 opartych na architekturze x 86 i x 64.
Zarządzanie certyfikatami R2 2010 FIMFIMCM_xnn_KB2750671.msp

Uwaga Wersje tego pliku są dostępne dla wersji FIM 2010 opartych na architekturze x 86 i x 64.
Klient zarządzania certyfikatów FIM 2010 R2FIMCMClient_xnn_KB2750671.msp

Uwaga Wersje tego pliku są dostępne dla wersji FIM 2010 opartych na architekturze x 86 i x 64.
FIM 2010 R2 Service i PortalFIMService_x64_KB2750671.msp
FIM 2010 R2 usługi Portal językowyFIMServiceLP_x64_KB2750671.msp
FIM 2010 R2 Synchronization Service FIMSyncService_x64_KB2750671.msp
FIM 2010 R2 certyfikatu zbiorczego wystawiania klienta usług zarządzaniaFIMCMBulkClient_x86_KB2750671.msp

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć R2 2010 FIM (kompilacja 4.1.2273.0) zainstalowane.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu FIM 2010 R2 dodatki i rozszerzenia składnika, należy ponownie uruchomić komputer. Dodatkowo może być ponowne uruchomienie składników serwera.

Informacje o zastępowaniu

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2734159 Pakietu zbiorczego poprawek (kompilacja 4.1.2515.0) jest dostępna dla programu Forefront Identity Manager 2010 R2

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików, jest konwertowany na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Zakładka w Data i godzina element w Panelu sterowania.
Nazwa plikuRozmiar plikuDataCzas
Fimaddinsextensionslp_x64_kb2750671.msp3,660,80016-Paź-123: 43
Fimaddinsextensionslp_x86_kb2750671.msp1,378,30416-Paź-123: 38
Fimaddinsextensions_x64_kb2750671.msp3,286,52816-Paź-123: 43
Fimaddinsextensions_x86_kb2750671.msp2,906,11216-Paź-123: 38
Fimcmbulkclient_x86_kb2750671.msp7,234,56016-Paź-123: 38
Fimcmclient_x64_kb2750671.msp3,163,13616-Paź-123: 43
Fimcmclient_x86_kb2750671.msp2,831,87216-Paź-123: 38
Fimcm_x64_kb2750671.msp23,794,68816-Paź-123: 43
Fimcm_x86_kb2750671.msp23,447,55216-Paź-123: 38
Fimservicelp_x64_kb2750671.msp9,567,23216-Paź-123: 43
Fimservice_x64_kb2750671.msp18,603,00816-Paź-123: 43
Fimsyncservice_x64_kb2750671.msp32,876,03216-Paź-123: 43
Więcej informacji

Znane problemy w tej aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, rozszerzenia reguł i agenci zarządzania niestandardowego (MAs), opartych na MA rozszerzalny (ECMA1 lub ECMA 2.0) może nie działać i mogą wywoływać stan uruchomienia "zatrzymana rozszerzenie dll-load." Ten problem występuje podczas korzystania z takiego rozszerzenia reguł lub niestandardowe MAs po zmianie pliku konfiguracyjnego dla MIISServer.exe, Mmsscrpt.exe.config lub Dllhost.exe.config. Na przykład edytować plik MIISServer.exe.config, aby zmienić domyślny rozmiar wsadu w celu ich przetworzenia wpisy synchronizacji MA FIM usługi.

W takim przypadku Instalator aparat synchronizacji dla tej aktualizacji celowo nie zastępuje plik konfiguracyjny, aby uniknąć usunięcia swoje wcześniejsze zmiany. Ponieważ plik konfiguracji nie jest zastępowany, wpisy, które są wymagane przez tę aktualizację zabezpieczeń, nie będzie obecny w plikach i aparat synchronizacji nie załaduje żadnych bibliotek DLL rozszerzeń reguły, gdy silnik uruchamia pełny Import lub synchronizacja Delta uruchomić profil.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową pliku MIIServer.exe.config.
 2. Otwórz plik MIIServer.exe.config w edytorze tekstów lub w programie Microsoft Visual Studio.
  • Upewnij się, zostanie otwarty za pomocą edytora tekstu przy użyciuUruchom jako AdministratorOpcja tak, aby system Windows będzie można zapisać zmiany.
  • Jeśli za pomocą edytora tekstu nie należy otwierać przy użyciuUruchom jako Administratoropcja, a jeśliKontroli konta użytkownika opcja jest włączona, system Windows nie zezwala na plik można zapisać w folderze \bin.
 3. Znajdź <runtime>sekcji w pliku MIIServer.exe.config, a następnie zastąpić zawartość pomocy z <dependentAssembly>sekcji z następujących:</dependentAssembly> </runtime>
  <dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publickeytoken="31bf3856ad364e35"></assemblyIdentity>
  <bindingRedirect oldversion="3.3.0.0" newversion="4.0.3.0"></bindingRedirect>
  <bindingRedirect oldversion="4.0.0.0" newversion="4.0.3.0"></bindingRedirect>
  <bindingRedirect oldversion="4.0.1.0" newversion="4.0.3.0"></bindingRedirect>
  <bindingRedirect oldversion="4.0.2.0" newversion="4.0.3.0"></bindingRedirect>
  </dependentAssembly>
 4. Zapisz zmiany w pliku.
 5. Znajdź plik Mmsscrpt.exe.config w tym samym katalogu i Dllhost.exe.config w katalogu nadrzędnym. Powtórz kroki od 1 do 4 dla tych dwóch plików.
 6. Ponownie uruchom usługę synchronizacji programu Forefront Identity Manager (FIMSynchronizationService).
 7. Zweryfikuj, że rozszerzenia reguł i agenci zarządzania niestandardowego teraz działać zgodnie z oczekiwaniami.

Więcej informacji

W tym pakiecie poprawek dołączono nową wersję pliku Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll (znany również jako interfejs biblioteki DLL). Ta nowa wersja jest 4.0.3.0. Jeśli masz MA rozszerzenia dla ECMA1/XMA, ECMA 2.0 lub rozszerzenia reguł może mieć podjęcia dodatkowych działań dla tych rozszerzeń kontynuować pracę. Wynika to nasza biblioteka DLL będzie zawierał odwołania do wcześniejszej wersji (4.0.x.0 ile Istnieją trzy pliki, których wiążąca informacja przekierowanie. Są one stosowane w następujący sposób:
 • MIIServer.exe.config: Wszystkie ECMA1 i ECMA2.0 agentów zarządzania i wszystkie rozszerzenia zasad, które są uruchomione w procesie
 • Mmsscrpt.exe.config: Wszystkie zasady rozszerzeń, które są uruchomione out-of-process
 • Dllhost.exe.config: Wszystkie ECMA1 i ECMA2.0 agentów zarządzania systemem out-of-process

Problemy rozwiązane i funkcje, które są dodawane do tej aktualizacji

Ogólne

Problem
Ta poprawka rozwiązuje problem w którym wygaśnie przedwcześnie, zgodnie z opisem w podpisu cyfrowego na pliki, które są produkowane i podpisane przez firmę Microsoft Microsoft Security Doradczego 2749655.

Usługa synchronizacji FIM

Problem 1
Używając funkcji IIF w regule synchronizacji ruchu wychodzącego, funkcja może służyć do obliczania wyników "Null". Może to nastąpić na przykład, kiedy wartość w metaverse zostaną usunięte z obiektu. W tej sytuacji oczekuje się, że wartość atrybutu w obszarze łącznika docelowego również zostanie usunięty, ponieważ wartość atrybutu wniesiony jest "Null".
Problem 2
Jeśli właściwość LoginAccountSID do metody ExchangeUtils:CreateMailbox , w Usługi domenowe w usłudze Active Directory są wymagane uprawnienia administratora.

Usługa FIM

Nowa funkcja
Gdy aktywność resetowania hasła FIM nie łączy się z usługi Active Directory, składniki Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation) zwracają kod. Kod wyjaśnia przyczyny tego błędu.

Zgłoszenie FIM

Problem
Gdy wykonujesz zadanie "Transform.Common", pełniącego FIM 2010 przy dużym obciążeniu, zadanie zakończy się niepowodzeniem ze względu na limit czasu oczekiwania. Limit czasu występuje, gdy komputer przetwarza modułu TransformEntityRelatesToEntityFact.

Wspólną część (Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll)

Problem
Pakiet zbiorczy poprawek build 4.1.2515.2 zmiany informacji w pliku zestawu Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll, ale nie zmienia numer wersji pliku. W związku z tym numerów wersji plików są niezgodne, podczas próby zaktualizowania pliku z wersji 4.1.2273.0 do wersji 4.1.2515.0.

W przypadku wystąpienia tego problemu mogą wystąpić następujące symptomy:
 • Nie można załadować i uruchomić agenta zarządzania niestandardowego.
 • Nie można utworzyć nowego agenta zarządzania usługi FIM.
Notatki
 • Po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego poprawek, wersja pliku zestawu Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll jest 4.0.3.0.
 • Plik zestawu Microsoft.MetadirectoryServicesEx.dll znajduje się w zarówno usługa synchronizacji FIM, jak i pliki instalacyjne FIM usługi.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2750671 — ostatni przegląd: 11/15/2012 16:07:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2750671 KbMtpl
Opinia