Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyłączyć wtyczkę sieci Web platformy Java w programie Internet Explorer

WPROWADZENIE
Platforma Java jest specyficznym rozszerzeniem, ponieważ można ją wywoływać na następujące dwa sposoby:
 • Przy użyciu elementu applet
 • Przy użyciu elementu object mającego identyfikator CLSID wirtualnej maszyny Java (JVM)
Te dwie metody wywoływania podlegają różnym mechanizmom sterowania zabezpieczeniami. Ten artykuł z bazy wiedzy zawiera poprawkę automatyczną Fix it służącą do wyłączenia ładowania przez te mechanizmy sterowania wtyczki sieci Web platformy Java. Ta poprawka automatyczna wyłącza też program obsługi protokołu JNLP (Java Network Launching Protocol).
Więcej informacji
Klienci mogą wyłączyć wtyczkę sieci Web platformy Java w programie Internet Explorer, instalując odpowiednią poprawkę automatyczną z tego artykułu. W tej poprawce automatycznej użyto infrastruktury podkładki zgodności aplikacji. Przy każdym ładowaniu programu Internet Explorer nastąpi iniekcja biblioteki, która zablokuje wszystkie wystąpienia próbujące załadować wtyczkę sieci Web platformy Java.

Ta poprawka automatyczna zawiera też procedurę wyłączającą program obsługi protokołu JNLP przez zmianę w rejestrze systemu Windows.

Ważne

Ta poprawka automatyczna wykonuje procedury zmieniające konfigurację systemu i rejestr. Prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas instalowania tej poprawki automatycznej jest bardzo małe, ale zaleca się, aby przed jej uruchomieniem utworzyć punkt przywracania i kopię zapasową rejestru. Dzięki temu będzie można przywrócić pliki systemowe i rejestr komputera w wypadku wystąpienia problemu.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak utworzyć punkt przywracania, kliknij następujące artykuły:
948247 Jak ustawić punkt przywracania w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Wyłączanie wtyczki sieci Web platformy Java, a następnie pobrać poprawkę automatyczną wyłączającą wtyczkę sieci Web platformy Java w programie Internet Explorer:
Wyłączanie wtyczki sieci Web platformy Java
Uwagi
 • Aby te zmiany zostały wprowadzone, należy uruchomić ponownie program Internet Explorer.
 • Kreatorzy w tej poprawce automatycznej mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak to rozwiązanie działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli użytkownik nie korzysta z komputera, którego dotyczy problem, może zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
 • Aby uruchomić cichą instalację tej poprawki automatycznej, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień za pomocą poświadczeń administratora.

   Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:
   msiexec /i MicrosoftFixit50994.msi /quiet

Jak cofnąć wprowadzone zmiany

Należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Przywracanie wtyczki sieci Web platformy Java, a następnie pobrać poprawkę automatyczną przywracającą wtyczkę sieci Web platformy Java w programie Internet Explorer i program obsługi protokołu JNLP:
Przywracanie wtyczki sieci Web platformy Java
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2751647 — ostatni przegląd: 06/14/2013 13:21:00 — zmiana: 2.0

Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbmsifixme kbfixme KB2751647
Opinia
tsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">