Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XADM: Jak resetować foldery systemowe w programie Exchange 2000 Server

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób tworzenia nowych folderów lokacji w programie Microsoft Exchange 2000 Server. Aby utworzyć nowe foldery lokacji, należy użyć narzędzia Guidgen.exe. To narzędzie jest dostępne w folderze Support\Utils\I386 na dysku CD z programem Exchange 2000 Server. Jeżeli nie można uzyskać dostępu do tego narzędzia, należy skontaktować się z Pomocą techniczną (PSS) firmy Microsoft lub pobrać narzędzie Guidgen.exe z witryny Pomocy technicznej firmy Microsoft.
PobierzPobierz pakiet GUIDGen.EXE teraz.

Uwaga Udostępniony do pobierania plik GUIDgen.EXE jest przeznaczony dla programu Microsoft Exchange Server 2003, natomiast nie działa z programem Exchange 2000.

Narzędzie Guidgen.exe losowo generuje identyfikator GUID używany do odbudowywania folderów lokacji. Ponieważ foldery są tworzone ponownie, dane przechowywane w oryginalnych folderach lokacji są tracone.
Więcej informacji
Ostrzeżenie Jeżeli używana jest przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub inny klient LDAP w wersji 3 i atrybuty obiektów usługi Active Directory zostaną zmodyfikowane niepoprawnie, mogą wystąpić poważne problemy. Konieczna może być ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, programu Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 lub zarówno systemu Windows, jak i programu Exchange. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektu usługi Active Directory. Te atrybuty można modyfikować na własną odpowiedzialność.

Aby zresetować foldery lokacji na serwerze Exchange 2000:
 1. Uruchom narzędzie Guidgen.exe.
 2. W obszarze GUID Format (Format identyfikatora GUID) zaznacz pozycję Registry Format (Format rejestru).
 3. Wygeneruj nowy identyfikator GUID, skopiuj tę wartość i wklej wyniki do edytora tekstów takiego jak Notatnik.
 4. Zamknij narzędzie Guidgen.exe.
 5. Usuń wszystkie nawiasy i łączniki z utworzonego nowego identyfikatora GUID.
 6. Wpisz prefiks 0x (zero) przed każdą grupą składającą się z dwóch znaków i wpisz spację po każdej grupie. Na przykład ciąg:
  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  powinien być zapisany w następującym formacie:
  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
 7. Otwórz przystawkę Edycja ADSI z narzędzi obsługi systemu Windows 2000 i znajdź następujący tekst:
  CN=[grupa administracyjna użytkownika],CN=Administrative Groups,CN=[organizacja użytkownika],CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=[domena użytkownika],DC=com
  Uwaga Aby znaleźć ten element, kliknij dwukrotnie w celu rozwinięcia następujących kontenerów:
  1. Configuration Container [Komputer.Domena.Com]
  2. CN=Configuration, DC=(kontroler domeny użytkownika),DC=com
  3. CN=Services
  4. CN=Microsoft Exchange
  5. CN=(organizacja użytkownika)
  6. CN=Administrative Groups
  7. CN=(grupa administracyjna użytkownika)
 8. Otwórz okno właściwości kontenera CN=(grupa administracyjna użytkownika).
 9. Na karcie Attributes (Atrybuty), w obszarze Select a Property to View (Wybierz właściwość do przeglądania) kliknij pozycję SiteFolderGuid.
 10. Wklej identyfikator GUID sformatowany z dodatkowymi znakami 0x w polu Edit Attribute (Edytuj atrybut).
 11. Kliknij przycisk Set (Ustaw).
 12. Kliknij przycisk OK.
 13. Zamknij narzędzie Edycja ADSI.
 14. Zależnie od kontrolera domeny, z którym była połączona przystawka Edycja ADSI podczas dodawania identyfikatora GUID, konieczne może być oczekiwanie na replikację usługi Active Directory lub wymuszenie replikacji usługi Active Directory.
 15. Ponownie uruchom usługi Exchange.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania serwera folderów systemowych (odpowiednik pierwszego serwera w lokacji w środowisku Exchange 2000), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
284200 XADM: Schedule+ Free/Busy system folder is missing
Aby ponownie opublikować informacje typu wolny/zajęty, skorzystaj z jednej z następujących metod:
 • Wyślij wezwanie na spotkanie:
  1. Wyślij wezwanie na spotkanie do wszystkich użytkowników w danej lokacji.
  2. Wszyscy użytkownicy muszą zaakceptować wezwanie na spotkanie, aby ponownie wypełnić rekordy informacji typu wolny/zajęty. Jeżeli niektórzy użytkownicy odrzucą wezwanie lub klikną opcję Wstępna akceptacja, rekordy informacji typu wolny/zajęty nie zostaną ponownie wypełnione.
 • Skorzystaj z narzędzia Updatefb.exe:Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  294282 XADM: How to use Updatefb.exe to republish absent Free/Busy data
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152959 XADM: Jak usunąć z lokacji pierwszy serwer Exchange
822444 Jak resetować foldery systemowe w programie Exchange Server 2003
guidgen exe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 275171 — ostatni przegląd: 12/05/2015 22:00:38 — zmiana: 6.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB275171
Opinia