Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Program Narrator ulega awarii podczas próby dostępu do Start menu lub Otwórz Eksploratora Windows w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2756263
Jak sprawdzić, czy jest to prawo ustalić? Dodaliśmy ten problem do naszej Zrzut pamięci diagnostycznych który można potwierdzić.
Symptomy
Załóżmy, że masz Microsoft Narrator włączone na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 ma wyłączone wyszukiwania systemu Windows. Jednak podczas próby dostępu doStartmenu lub Otwórz program Eksplorator Windows ulega awarii programu Narrator.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ jest nieobsługiwany wyjątek odwołania zerowego. Program Narrator wywołuje program obsługi, gdy Narrator przetwarza elementy w wewnętrznej kolejce. Program obsługi próbuje wywołać metodęzatrzymać odwołanie czasomierza. Jednakże obiekt timer jest tworzony tylko wtedy, gdy usługa wyszukiwania systemu Windows jest włączona na komputerze. W związku z tym czasomierz punkty odniesienia do obiektu o wartości null, a następnie program Narrator zgłasza wyjątek.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, zostanie uruchomiony dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważna Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7 i Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze można znaleźć w sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywisty system operacyjny, który dotyczy każdej poprawki.
  • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
    6.1.760 1.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne dla stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Narrator.exe6.1.7601.221161,077,24821-wrz-201217:03
Narrator.exe6.1.7601.221161,077,24821-wrz-201217:03
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Narrator.exe6.1.7601.221161,077,24821-wrz-201218:41
Narrator.exe6.1.7601.221161,077,24821-wrz-201217:03
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Narrator.exe6.1.7601.221161,077,24821-wrz-201217:01
Narrator.exe6.1.7601.221161,077,24821-wrz-201217:03

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć i korzystania z programu Narrator, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania systemu Windows przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Dodatkowe informacje o plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x 86
Nazwa plikuMsil_narrator_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_e21b1c73c34ad4c8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1218
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)17:22
Nazwa plikuX86_223ea10e58ce6975c8ed5110a74f7089_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_157536536eac329c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku686
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)21:29
Nazwa plikuX86_4f8d0d8202b4c58f1f036d92c3a12d3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_8edc7b6947afd83c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku679
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)21:29
Nazwa plikuX86_narrator-nonmsil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_2fd0a7763c468708.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,073
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)17:20
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuAmd64_4f8d0d8202b4c58f1f036d92c3a12d3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_eafb16ed000d4972.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku681
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)21:29
Nazwa plikuAmd64_5dea440b97c9d63bc697124015b7be53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_85e3a0509f21abaa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku690
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)21:29
Nazwa plikuAmd64_narrator-nonmsil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_8bef42f9f4a3f83e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,077
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)19:02
Nazwa plikuMsil_narrator_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_e21b1c73c34ad4c8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1218
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)17:22
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_4f8d0d8202b4c58f1f036d92c3a12d3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_8ede1f5f47ade138.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku680
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)21:29
Nazwa plikuIa64_6e3abe8c386b4711408fef26a8cb8649_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_c5fc8804f16a8d83.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku688
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)21:29
Nazwa plikuIa64_narrator-nonmsil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_2fd24b6c3c449004.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,075
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)18:11
Nazwa plikuMsil_narrator_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22116_none_e21b1c73c34ad4c8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1218
Data (UTC)21-wrz-2012
Godzina (UTC)17:22

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Egenskaper

Artikkel-ID: 2756263 – Forrige gjennomgang: 10/10/2014 10:37:00 – Revisjon: 3.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2756263 KbMtpl
Tilbakemelding