Puste strony Pomocy i obsługi technicznej systemu Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po uruchomieniu Pomocy i obsługi technicznej systemu Microsoft Windows Millennium Edition (Me) może wystąpić następujący problem:
  • Łącza na stronie głównej mogą nie działać.
  • Na stronie głównej może być wyświetlanych tylko pięć łączy.
  • Strona indeksu może być pusta.
Przyczyna
Problemy te mogą wystąpić, jeśli w rejestrze brakuje skojarzenia plików typu HTML Component (.htc).
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć w rejestrze następujący klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\.htc
HKEY_CLASSES_ROOT\.htc
Po utworzeniu tego klucza należy dodać do nowego klucza następującą wartość:
Nazwa wartości: Content Type
Typ wartości: String
Dane wartości: text/x-component
Więcej informacji
Brak tego klucza rejestru wpływa także na narzędzie Przywracanie systemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
275646 System Restore Shows Date of Saturday, December 30, 1899
WinMe WinMil
Właściwości

Identyfikator artykułu: 275651 — ostatni przegląd: 01/29/2014 23:20:08 — zmiana: 3.1

  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB275651
Opinia